ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Գիտական խորհուրդ

Գիտական խորհրդի նիստ 27.08.2020թ.

Օրակարգ

 1. 2020-2021 ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքների մասին:
 2. Համալսարանի վաստակաշատ որոշ աշխատակիցներին պարգևատրելու, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր շինարարի պատվավոր կոչում շնորհելու համար երաշխավորելու մասին:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

Օրակարգային հարցերի որոշումների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝

 1. Համալսարանում ուսումնական գործընթացը համավարակի պայմաններում 2020թ. սեպտեմբերի 1-ից կազմակերպվելու է հիբրիդային եղանակով: Ընթացիկ կիսամյակի համար ամբիոնները պարտադիր պետք է ունենան դասընթացների առցանց կազմակերպման վերանայված էլեկտրոնային տարբերակները: Ընդգծվեց յուրաքանչյուր անձի (ուսանող, թե աշխատող) պատասխանատվությունը և համալսարանում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման սահմանված կարգի անվերապահ կատարումը:
 2. Ծննդյան հոբելյանի կապակցությամբ պարգևատրվեցին.
  • Համալսարանի ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր, գիտության և տեխնիկայի գծով վաստակավոր գործիչ Ա.Մ. Բարխուդարյանը երկարամյա գիտամանկավարժական և վարչական բարեխիղճ ու արդյունավետ գործունեության համար և ծննդյան 80-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ պարգևատրվեց երկու ամսվա աշխատավարձի չափով:
  • Համալսարանի դիզայնի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր, Հայաստանի դիզայներների միության նախագահ Ա.Մ. Բաղդասարյանը դեկորատիվ-կիրառական արվեստի բնագավառում ունեցած վաստակի, ստեղծագործող սերնդի դաստիարակության, դիզայն մասնագետների թողարկման գործում ներդրած ավանդի և ծննդյան 75-ամյակի կապակցությամբ պարգևատրվեց Համալսարանի ոսկե մեդալով: 

Գիտական խորհրդի նիստ   12.07.2019թ.

Օրակարգ

 

 • Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատավարձի բարձրացման մասին:
 • «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան հիմնադրամի կրթական գործընթացներում ուսանողների գործառույթների մասին կարգում» փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին:
 • Համալսարանի «Տնտեսագիտություն» և «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» մասնագիտությունների ուսումնական պլանների հաստատման մասին:
 • Պրոֆեսորի գիտական կոչման հավակնորդի որակավորման գործի քննարկում և փակ գաղտնի քվեարկության անցկացում:
 • Համալսարանի ամբիոնի վարիչների թափուր պաշտոնների հավակնորդների անձնական գործերի քննարկում և փակ գաղտնի քվեարկության անցկացում:
 • Ատենախոսական թեմաների և գիտական ղեկավարների հաստատման մասին:
 • Ընթացիկ հարցեր:

 

Օրակարգային հարցերի որոշումների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝

 

 • Հաստատվեց համալսարանի  պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ 2019թ.  սեպտեմբերի 1-ից բարձրացված վարձատրության չափի սանդղակը:
 • Հաստատվեց «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան հիմնադրամի կրթական գործընթացներում ուսանողների գործառույթների մասին կարգը» փոփոխություններով, լրացումներով և նոր խմբագրությամբ:
 •  Հաստատվեց «Տնտեսագիտություն», «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» մասնագիտությունների վերանայված ուսումնական պլանները:
 •  Որոշվեց «Տնտեսագիտություն» և «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» մասնագիտությունների վերանայված ուսումնական պլանները կիրարկել 2019թ. սեպտեմբերի 1-ից:
 • Քննարկվեցին պրոֆեսորի գիտական կոչման հավակնորդի որակավորման գործը:

 

Կայացավ փակ գաղտնի քվեարկություն: Փակ գաղտնի քվեարկության  արդյունքներով՝

պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհվեց՝

 

 • Սարգիս Շավարշի Ստեփանյանին՝ Ը.00.00., «Տնտեսագիտություն»  մասնագիտությամբ:
 • Քննարկվեց համալսարանի ամբիոնի վարիչների թափուր պաշտոնների հավակնորդների անձնական գործերը: 

 

Կայացավ փակ գաղտնի քվեարկություն: Փակ գաղտնի քվեարկության  արդյունքներով՝

ամբիոնի վարիչներ ընտրվեցին հետևյալ անձինք.

 • Արտավազդ Ավետիքի Արզումանյան՝ Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արտադրության տեխնոլոգիայի ամբիոն,
 • Աննա Կառլենի Քարամյան՝ Ջերմագազամատակարարման և օդափոխությանն ամբիոն,
 • Մանվել Զախարի Պողոսյան՝ Գծագրություն և համակարգչային գրաֆիկայի ամբիոն, 
 • Սուրեն Վլադիմիրի Թովմասյան՝ Ինժեներական գեոդեզիայի ամբիոն,
 • Արտաշես Արսենի Մելիքյան՝ Ինտերիերի և էքստերիերի դիզայնի ամբիոն:

 

 • Հաստատվեցին հայցորդների և ասպիրանտների ատենախոսական թեմաները և գիտական ղեկավարները:

 

Գիտական խորհրդի նիստ   21.05.2019թ.

Օրակարգ

 

 • Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի բոլոր կրթական ծրագրերի  ուսումնական գործընթացի 2019-2020 ուստարվա ժամանակացույցների և դասընթացների ծրագրերի հաստատման մասին:
 • Ամբիոնի վարիչների աշխատանքի վարձատրության չափի որոշման և պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատավարձի բարձրացման մասին:
 • Պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչման հավակնորդների որակավորման գործերի քննարկում և փակ գաղտնի քվեարկության անցկացում:
 • Ատենախոսական թեմաների և գիտական ղեկավարների հաստատման մասին:
 • Ընթացիկ հարցեր:

 

Օրակարգային հարցերի որոշումների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝

 

 • Հաստատվեց Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի բոլոր կրթական ծրագրերի  ուսումնական գործընթացի 2019-2020 ուստարվա ժամանակացույցները:
 • Հաստատվեց «Տնտեսագիտություն», «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» մասնագիտությունների բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի ուսումնական պլաններում ընդգրկված դասընթացների ծրագրերը:
 • Հաստատվեց «Ամբիոնի վարիչի վարչական գործառույթների համար վարձատրության չափի որոշում» նորմերը:
 •  Որոշվեց վերանայել 2018թ. սեպտեմբերի 1-ից գործող «Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատավարձի վարձատրության չափի սանդղակը» այնպես, որ 2019թ. սեպտեմբերի 1-ից կատարվի աշխատավարձի նոր բարձրացում՝ համալսարանի ֆինանսական հնարավորությունների սահմաններում:
 •  Քննարկվեցին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչման հավակնորդների որակավորման գործերը:

 

Կայացավ փակ գաղտնի քվեարկություն: Փակ գաղտնի քվեարկության  արդյունքներով՝

պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհվեց հետևյալ անձանց՝

 

 • Էմմա Պապինի Հարությունյանին՝ ԺԸ.00.01 «Ճարտարապետություն»  մասնագիտությամբ,
 • Կարո Վրեժի Վարդանյանին՝ ԺԸ.00.03, «Կերպարվեստ»  մասնագիտությամբ:

 

դոցենտի գիտական կոչում շնորհվեց հետևյալ անձանց՝

 

 • Վահան Բագրատի Նռանյանին Ե.23.03, «Շինարարություն»  մասնագիտությամբ:
 • Տաթևիկ Մկրտչի Աշչյանին՝ Ժ.01.00, «Գրականագիտություն»  մասնագիտությամբ,

 

 

 •  Հաստատվեցին հայցորդների և ասպիրանտների ատենախոսական թեմաները և գիտական ղեկավարները:

 

 

Գիտական խորհրդի նիստ   28.03.2019թ.

Օրակարգ

 

 • Համալսարանի կառուցվածքում փոփոխություններ կատարելու մասին:
 • Ճարտարապետություն մասնագիտության բակալավրի ավարտական աշխատանքի թեմայի ընտրությանը, կազմին և բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները հաստատելու մասին:
 • Պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչման հավակնորդների որակավորման գործերի քննարկում և փակ գաղտնի քվեարկության անցկացում:
 • Ատենախոսական թեմաների և գիտական ղեկավարների հաստատման մասին:
 • Ընթացիկ հարցեր:

 

 

Օրակարգային հարցերի որոշումների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝

 

 • «Գիտաարտադրական և փորձարարական կենտրոնը» վերանվանվեց «Փորձաքննությունների և հետազոտությունների կենտրոն»:
 • Հաստատվեց «Ճարտարապետություն մասնագիտության բակալավրի ավարտական աշխատանքի թեմայի ընտրությանը, կազմին և բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները» ներկայացնող փաստաթուղթը:
 • Քննարկվեց դոցենտի գիտական կոչման հավակնորդի որակավորման գործը:

 

Կայացավ փակ գաղտնի քվեարկություն: Փակ գաղտնի քվեարկության  արդյունքներով ՝

դոցենտի գիտական կոչում շնորհվեց.

 • Մհեր Լևոնի Չերքեզյանին ՝ ԺԸ.00.01 «Ճարտարապետություն»  մասնագիտությամբ:

 

 • Հաստատվեցին հայցորդների և ասպիրանտների ատենախոսական թեմաները և գիտական ղեկավարները:

 

 

 

Գիտական խորհրդի նիստ   03.12.2018թ.

 

 • Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ներքին իրավական ակտերի քննարկման և հաստատման մասին:
 • Դոցենտի գիտական կոչման հավակնորդների որակավորման գործերի քննարկում և փակ գաղտնի քվեարկության անցկացում:
 • Ատենախոսական թեմաների և գիտական ղեկավարների հաստատման մասին:
 • Ընթացիկ հարցեր:

 

Օրակարգային հարցերի որոշումների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝

 

 • Հաստատվեցին Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ներքին իրավական ակտերը:
 • Քննարկվեցին դոցենտի գիտական կոչման հավակնորդների որակավորման գործերը:

 

Կայացավ փակ գաղտնի քվեարկություն: Փակ գաղտնի քվեարկության  արդյունքներով ՝ դոցենտի գիտական կոչում շնորհվեց հետևյալ անձանց.

 • Աշոտ Յուրիի Սաֆարյանին՝ ԺԸ.00.01 «Ճարտարապետություն»  մասնագիտությամբ:
 • Անի Հրաչյայի Աճառյանին՝ ԺԷ.00.00, «Արվեստագիտություն» մասնագիտությամբ:
 • Հաստատվեցին հայցորդների և ասպիրանտների ատենախոսական թեմաները և գիտական ղեկավարները:

 

 

 

Գիտական խորհրդի նիստ   26.10.2018թ.

 

 • Մագիստրատուրայի «Շինարարություն» և «Քաղաքային տնտեսություն» մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի վերանայված ուսումնական պլանների հաստատման մասին:
 • Պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչման հավակնորդների որակավորման գործերի քննարկում և փակ գաղտնի քվեարկության անցկացում:
 • Ատենախոսական թեմաների և գիտական ղեկավարների հաստատման մասին:
 • Ընթացիկ հարցեր:

 

 

Օրակարգային հարցերի որոշումների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝

 

 • Հաստատվեցին մագիստրատուրայի «Շինարարություն» և «Քաղաքային տնտեսություն» մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի վերանայված ուսումնական պլանները:
 • Քննարկվեցին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչման հավակնորդների որակավորման գործերը:

 

 

Կայացավ փակ գաղտնի քվեարկություն: Փակ գաղտնի քվեարկության  արդյունքներով ՝ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհվեց.

 • Պետրոս Վարդգեսի Համբարձումյանին՝ Ե.23.06 «Շինարարություն»  մասնագիտությամբ:

դոցենտի գիտական կոչում շնորհվեց հետևյալ անձանց՝

 • Սուրեն Վլադիմիրի Թովմասյանին՝ Ե.23.06, «Շինարարություն»  մասնագիտությամբ:
 • Ավետիք Արտավազդի Արզումանյանին՝ Ե.23.01, «Շինարարություն»:
 • Սյուզաննա Յուրիի Ջիլավյանին՝ ԺԸ.00.01, «Ճարտարապետություն»  մասնագիտությամբ:
 • Հաստատվեցին հայցորդների և ասպիրանտների ատենախոսական թեմաները և գիտական ղեկավարները:

 

 

 

Գիտական խորհրդի նիստ   13.07.2018թ. Օրակարգ

 1. Համալսարանի 2018-2019 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցմամբ մասնագիտությունների մեկ կրեդիտի արժեքը որոշելու մասին:
 2. Համալսարանի հաստիքացուցակում անվանափոխություններ կատարելու մասին:
 3. Դոցենտի գիտական կոչման հավակնորդների որակավորման գործերի քննարկում և փակ գաղտնի քվեարկության անցկացում:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

Օրակարգային հարցերի որոշումների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝

 1. Հաստատվեցին Համալսարանի 2018-2019 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցմամբ մասնագիտությունների մեկ կրեդիտի արժեքը:
 2. «Տեխնիկական շահագործման, սպասարկման և պահպանման բաժնի» ու «Գնումների բաժնի» անունները դրանց կողմից իրականացվող գործառույթներին համապատասխանեցնելու նպատակով որոշվեց՝
 • «Տեխնիկական շահագործման, սպասարկման և պահպանման բաժինը» վերանվանել «Համալսարանի գույքի պահպանման, շահագործման բաժին»:
 • «Գնումների բաժինը» վերանվանել «Տնտեսական բաժին»:
 1. Քննարկվեցին դոցենտի գիտական կոչման հավակնորդների որակավորման գործերը:

       Կայացավ փակ գաղտնի քվեարկություն: Փակ գաղտնի քվեարկության  արդյունքներով դոցենտի գիտական կոչում շնորհվեց հետևյալ անձանց՝

 • Արև Հարությունի Սամուելյանին ԺԸ.00.01, «Ճարտարապետություն» մասնագիտությամբ:
 • Հայկ Արարատի Սարգսյանին Ե.23.02, «Շինարարություն» մասնագիտությամբ:

 

Գիտական խորհրդի նիստ   14.06.2018թ. Օրակարգ

 1. 2017-2018 ուստարվա շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքների մասին:
 2. Դոցենտի գիտական կոչման հավակնորդների որակավորման գործերի քննարկում և փակ գաղտնի քվեարկության անցկացում:
 3. ՀՀ բուհերի 2018-2019 ուստարվա՝ պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով համալսարանին հատկացված տեղերի բաշխումը ըստ մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

Օրակարգային հարցերի որոշումների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝

 1. Ներկայացվեցին և վերլուծվեցին 2017-2018 ուստարվա շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները և ատեստավորող հանձնաժողովների եզրակացությունները:
 2. Քննարկվեցին դոցենտի գիտական կոչման հավակնորդների որակավորման գործերը: Կայացավ փակ գաղտնի քվեարկություն: Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքներով.

    դոցենտի գիտական կոչում շնորհվեց հետևյալ անձանց՝

 • Արմինե Արծրունու Գևորգյանին Ե.23.03, «Շինարարություն» մասնագիտությամբ
 • Մարիաննա Պողոսի Հակոբյանին Ե.23.03, «Շինարարություն» մասնագիտությամբ
 • Վարդգես Պետրոսի Համբարձումյանին Ե.23.04, «Շինարարություն» մասնագիտությամբ
 • Արթուր Գեորգիի Ավետիսյանին՝ Ե.23.03, «Շինարարություն» մասնագիտությամբ:
 1. Ըստ մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի հաստատվեցին 2018-2019 ուստարվա՝ պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով համալսարանին հատկացված տեղերի բաշխումը:

 

Գիտական խորհրդի նիստ   17.04.2018թ. Օրակարգ

 1. Համալսարանի աշխատողների գիտական հետազոտությունների արդյունքների հրապարակումը «Scopus» և «Web of Science» համակարգերում ընդգրկված ամսագրերում խթանելու մասին:
 2. Պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչման հավակնորդների որակավորման գործերի քննարկում և փակ գաղտնի քվեարկության անցկացում:
 3. Հայաստանում Լիտվայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Էրիկաս Պետրիկասին Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ոսկե մեդալով պարգևատրելու մասին:
 4. Ատենախոսական թեմաների և գիտական ղեկավարների հաստատման մասին:
 5. Ընթացիկ հարցեր:

Օրակարգային հարցերի որոշումների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝

 1. Համալսարանի աշխատողների գիտական հետազոտությունների արդյունքների հրապարակումը «Scopus» և «Web of Science» համակարգերում ընդգրկված ամսագրերում խթանելու նպատակով սահմանվեց խրախուսման վճարի չափ 2018թ. հունվարի 1-ից հետո հրապարակված և սահմանված պահանջները բավարարող գիտական աշխատությունների հեղինակների համար:
 2. Քննարկվեցին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչման հավակնորդների որակավորման գործերը: Կայացավ փակ գաղտնի քվեարկություն: Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքներով.

    պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհվեց հետևյալ անձանց՝

 • Տիգրան Լեոնիդի Դադայանին՝ Ե.23.00, «Շինարարություն» մասնագիտությամբ
 • Հայկ Երվանդի Այվազյանին՝ ԺԸ.00.01, «Ճարտարապետություն» մասնագիտությամբ
 • Սարգիս Ռուբիկի Սարդարյանին՝ ԺԸ.00.01, «Ճարտարապետություն» մասնագիտությամբ

    դոցենտի գիտական կոչում շնորհվեց հետևյալ անձանց՝

 • Արշավիր Ալեքսանի Աղեկյանին՝ ԺԸ.00.01, «Ճարտարապետություն» մասնագիտությամբ
 • Հրաչյա Վոլոդյայի Վարդանյանին՝ ԺԸ.00.01, «Ճարտարապետություն»  մասնագիտությամբ:
 1. Հայաստանի պատմաճարտարապետական ժառանգության արժևորման և համալսարանի միջազգային կապերի զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար Հայաստանում Լիտվայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Էրիկաս Պետրիկասը պարգևատրվեց Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ոսկե մեդալով:
 2. Հաստատվեցին հայցորդների և ասպիրանտների ատենախոսական թեմաները և գիտական ղեկավարները:

 

Գիտական խորհրդի նիստ   23.02.2018թ. Օրակարգ

 1. 2017-2018 ուստարվա քննաշրջանի արդյունքների մասին:
 2. Համալսարանի հաստիքացուցակում անվանափոխություններ կատարելու մասին:
 3. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ներքին իրավական ակտերի քննարկման և հաստատման մասին:
 4. Ատենախոսական թեմաների և գիտական ղեկավարների հաստատման մասին:
 5. Համալսարանի շախմատի հավաքականի անդամներին և մարզչին պարգևատրելու մասին:
 6. Ընթացիկ հարցեր:

 

Օրակարգային հարցերի որոշումների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝

 1. Ներկայացվեց և վերլուծվեց 2017-2018 ուստարվա քննաշրջանի արդյունքները (ներառյալ առաջին լուծարքի տվյալները):
 2. «Ընդունելությունների» բաժնի անվանումը գործունեությանը համապատասխանեցնելու նպատակով այն վերանվանվեց «Դիմորդների ընդունելության» բաժին:
 3. Հաստատվեցին Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ներքին իրավական ակտերը:
 4. Հաստատվեցին հայցորդների և ասպիրանտների ատենախոսական թեմաները և գիտական ղեկավարները:
 5. Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ամբիոնի դասախոս, Հայաստանի կանանց շախմատի հավաքականի անդամ, համալսարանի շախմատի հավաքականի գլխավոր մարզիչ, միջազգային գրոսմայստեր Լիլիթ Դավիթի Գալոյանը, Դիզայնի ֆակուլտետի ուսանող, միջազգային վարպետ Սիրանուշ Ռաֆայելի Ղուկասյանը և Կառավարման և տեխնոլոգիայի ֆակուլտետի ուսանող, միջազգային վարպետ Նարե Վանիկի Առաքելյանը Հայաստանի կանանց շախմատի բարձրագույն առաջնությունում ինչպես նաև այլ մրցաշարերում մշտապես բարձր արդյունքներ ցուցաբերելու համար պարգևատրվեցին «Ռաֆայել Վահանյան» արծաթե մեդալով:

Գիտական խորհրդի նիստ 19.12.2016թ.

Օրակարգում՝

 1. Համալսարանի 2016թ. գործունեության հաշվետվություն (զեկ.՝ Գ.Շ. Գալստյան):
 2. Համալսարանում 2017-2018 ուսումնական տարվա ընդունելության ուսման վարձաչափերը հաստատելու մասին (զեկ.` Գ.Շ. Գալստյան):
 3. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ներքին իրավական ակտերի քննարկման և հաստատման մասին (զեկ.՝ Գ.Շ. Գալստյան):
 4. Ատենախոսական թեմաների և գիտական ղեկավարների հաստատման մասին (զեկ.՝ Յու.Ա. Սաֆարյան):
 5. Ընթացիկ հարցեր:

2015 թվականի հուլիսի 6-ին կայացավ ՃՇՀԱՀ-ի գիտական խորհրդի 2014-2015 ուստարվա վերջին նիստը, որում ընդգրկված էին օրակարգային 5 և ընթացիկ հարցեր:

 Օրակարգայինհարցերի վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝

 1. Համալսարանի իրավական կարգավիճակի փոփոխմամբ պայմանավորված (ԵՃՇՊՀ ՊՈԱԿ-ըդարձել է ՃՇՀԱՀ հիմնադրամ), ինչես նաև ուսումնական գործընթացի կազմակերպման վերաբերյալ ՀՀ ԿԳ նախարարության որոշումները ընդգրկելու անհրաժեշտությունից ելնելով խմբագրվում են համալսարանի ներքին կյանքը համակարգող իրավական ակտերը: Այս նիստում նոր խմբագրությամբ հաստատվեցին՝ «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի աշխատողների ներքին կարգապահության կանոնները, «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի գործավարության մասին կարգը, «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի մասնագիտական կրթության որակի ապահովման կենտրոնի կանոնակարգը,հոգաբարձուների խորհրդում հաստատելու համար երաշխավորվեց «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի միջին մասնագիտական կրթության քոլեջի կանոնակարգը, առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց և համալսարնի ֆակուլտետների ու ամբիոնների քննարկմանը ներկայացվեց «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի տարվա լավագույն ուսանող ամենամյա մրցանակաբաշխության կանոնակարգը:
 2. Ներկայացվեց համալսարանի 2015-2016 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները:
 3. Հաստատվեցին Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի մասնագիտությունների 2015-2016 ուստարվա աշխատանքային ուսումնական պլանները:
 4. Համալսարանի գիտխորհրդի որոշմամբ փակ գաղտնի քվեարկությամբ 6 դասախոսի շնորհվեցին դոցենտի, 4-ին՝ պրոֆեսորի գիտական կոչումներ:
 5. Հաստատվեց թեկնածուական ատենախոսության թեման և գիտական ղեկավարը:

 

 

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գ ի տ ա կ ա ն   խ ո ր հ ու ր դ 

 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Պաշտոնը, գիտական աստիճանը, գիտական կոչումը

1.

Վարդանյան Եղիազար Վահրամի

Ռեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր, նախագահ

2.

Լևոնյան Լևոն Հայկազի

Գիտական քարտուղար, տ.գ.թ., դոցենտ

3.

Աթանեսյան Վանիկ Ժիրայրի

Տնտեսական բաժնի վարիչ

4.

Ալոյան Արտյոմ Ալբերտի 

ՃՏՊՃԺՎՎԳԱ և Պ ամբիոն, ճարտ. թեկն., պրոֆեսոր

5.

Ավագյան Տիգրան Բորիսի

ՎՄ91 խմբի ուսանող

6.

Ասիրյան Ալբերտ Միքայելի

Գիտահետազոտական սեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

7.

Բաղդասարյան Աշոտ Միքայելի

Դիզայնի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր

8.

Բարխուդարյան Արկադի Միսակի

Ուսումնական աշխատանքների գծով  պրոռեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

9.

Բարսեղյան Տիգրան Սերյոժայի

Ճարտարապետական նախագծման և ճարտարապետական միջավայրի դիզայնի ամբիոն, ճ.թ., պրոֆեսոր

10.

Բարսեղյան Մանե Նորայրի

Ք65-2 խմբի ուսանող

11.

Բուբուշյան Արմեն Ռաֆայելի 

Դիզայնի ֆակուլտետի դեկան, պրոֆեսոր

12.

Գյուլզադյան Հակոբ Հարությունի

Ճանապարհների և կամուրջների ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ

13.

Գրիգորյան Դավիթ Համլետի

Շինարարության ֆակուլտետի դեկան, տ.գ.թ., դոցենտ

14.

Գրիգորյան Մարինե Սամվելի 

Կառավարման և տեխնոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ

15.

Գրիգորյան Վարդգես Իգիթի

Շինարարական արտադրության տեխնոլոգիայի և կազմակերպման ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ, պրոֆեսոր

16.

Գևորգյան Նանե Արթուրի

ՃՄ81-3 խմբի ուսանող

17.

Դադայան Տիգրան Լեոնիդի

Շինարարական կոնստրուկցիաների ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

18.

Եդոյան Վարդգես Հայկի

Միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր, ֆ.մ.գ.թ, դոցենտ

19.

Ենգոյան Աննա Ռոբերտի 

Ճարտարապետական նախագծման և ճարտարապետական միջավայրի դիզայնի ամբիոն, ճ.թ., պրոֆեսոր

20.

Թադևոսյան Հրանտ Հովհաննեսի

Գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոն, պրոֆեսոր, ՀՀ ժողովրդական նկարիչ

21.

Թովմասյան Սարգիս Արիստակեսի

Ճարտարապետության ֆակուլտետի դեկան, ճ.դ.,դոցենտ

22.

Թորգոմյան Մերի Արտավազդի

Դ75-1 խմբի ուսանող

23.

Թոքմաջյան Լևոն Հրաչի

Գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոն, ՀՀ ժողովրդական նկարիչ, քանդակագործ

24.

Իսրայելյան Մանե Ռոբերտի

Դ62-2 խմբի ուսանող

25.

Խաչատրյան Ավետիս Էդվարդի

Ճարտարապետական նախագծման և ճարտարապետական միջավայրի դիզայնի ամբիոն, ճ.թ., դոցենտ

26.

Խաչատրյան Թագուշ Ծիլվանի

Ճարտարապետական նախագծման և ճարտարապետական միջավայրի դիզայնի ամբիոն, ճ.թ., պրոֆեսոր

27.

Ծատուրյան Արտյոմ Սերյոժայի

Ինժեներական գեոդեզիայի ամբիոն, դասախոս

28.

Կարապետյան Արմեն Թադևոսի

Ֆիզիկայի և Էլեկտրատեխնիկայի ամբիոն, ֆ.մ.գ.դ., պրոֆեսոր

29.

Կարուճ Ցոլինե Ավետիսի

ՇՄ88 խմբի ուսանող

30.

Հակոբյան Հեղինե Հակոբի

Դ72-2 խմբի ուսանող

31.

Հակոբյան Տաթևիկ Կամոյի

Արտասահմանցի սովորողների բաժնի վարիչ

32.

Հակոբյան Կարինե Կարենի

Ճ61-4 խմբի ուսանող

33.

Հարությունյան Սուսաննա Էդուարդի

Է71 խմբի ուսանող

34.

Հարությունյան Վալերիկ Մամիկոնի

Քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան, տ.գ.թ., դոցենտ

35.

Հովհաննիսյան Անահիտ Վալտերի

Միջին մասնագիտական կրթության քոլեջի տնօրեն, տնտ. թեկն., դոցենտ

36.

Հովհաննիսյան Արա Արամի 

Էկոնոմիկայի և իրավունքի ամբիոն, տնտ. թեկն., դոցենտ

37.

Հովհաննիսյան Լուսինե Մխիթարի

Ք65-1 խմբի ուսանող

38.

Հովհաննիսյան Վարազդատ Փայլակի 

Կրթության որակի կենտրոնի ղեկավար, տ.գ.թ., դոցենտ

39.

Ղամբարյան Նվարդ Կարենի

ՃՄ91 խմբի ուսանող

40.

Ղասաբյան Հարություն Հակոբի

Համալսարանի արհմիութենական կազմակերպության նախագահ

41.

Ղուլյան Արմինե Բագրատի

Շինարարական արտադրության  տեխնոլոգիայի և կազմակերպման ամբիոն, տ.գ.թ., դոցենտ

42.

Մարգարյան Ալբերտ Յախշիբեկի

Հիդրավլիկայի ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

43.

Մատուլյան Գոհար Հարությունի 

Ընդհանուր բաժնի վարիչ

44.

Մելիքյան Զոհրաբ Աշոտի 

Ջերմագազամատակարարման և օդափոխության ամբիոնի պրոֆեսոր, տ.գ.դ. 

45.

Մելոյան Մանե Արմենի

Ճ71-3 խմբի ուսանող

46.

Մեհրոյան Լիլիթ Ռոբերտի

Գրանցումների բաժնի վարիչ

47.

Միրզախանյան Անահիտ Հրաչի

Կ63 խմբի ուսանող

48.

Շահինյան Սամվել Մարտինի

Գեոէկոլոգիայի և կենսաանվտանգության ամբիոնի վարիչ, ճարտ. դոկտոր, դոցենտ

49.

Չիլինգարյան Նիկոլայ Վաղինակի

Քիմիայի, կապակցող նյութերի և սիլիկատների ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

50.

Պողոսյան Մանվել Զախարի

Գծագրության և համակարգչային գրաֆիկայի ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

51.

Սահակյան Հասմիկ Վոլոդյայի

Հետբուհական մասնագիտական կրթության դեպարտամենտի ղեկավար

52.

Սարգսյան Սպարտակ Հովհաննեսի

Ք61 խմբի ուսանող

53.

Սարուխանյան Արեստակ Արամայիսի

Գիտական ծրագրերի ղեկավար, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

54.

Սիրունյան Մերի Ենոքի

Ռեկտորի օգնական

55.

Վարդանյան Հասմիկ Մարատի 

Գեոէկոլոգիայի և կենսաանվտանգության ամբիոնի դասախոս

56.

Փիրումյան Նարինե Վիլիկի

Գիտահետազոտական սեկտորի գիտական քարտուղար, տ.գ.թ.

57.

Օհանյան Սիրեկան Բորիսի

Քաղաքաշինության ամբիոն, ճարտ. թեկն., պրոֆեսոր