Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Հոգաբարձուների խորհուրդ

2016 թվականի դեկտեմբերի 20-ի  նիստի

օրակարգում

 • Համալսարանի ռեկտորի տարեկան հաշվետվություն:
 • Համալսարանի 2016թ. բյուջեի կատարողականի մասին:
 • Համալսարանի 2017թ. բյուջեի նախագծի մասին:
 • Համալսարանի նոր լաբորատորիաների, կաբինետների և լսարանների հիմնման նպատակով վերակառուցման, վերանորոգման և վերազինման 2017թ. ծրագրի մասին:
 • Համալսարանի կառուցվածքի փոփոխության մասին:
 • Համալսարանի հաստիքացուցակի մասին:
 • Համալսարանի ֆինանսահարկային աուդիտ իրականացնող կազմակերպության («Երևան-Աուդիտ Կոնսալտ» ՓԲԸ) ընտրության մասին:

2016 թվականի դեկտեմբերի 20-ի նիստում

որոշվեց

 • Հաստատել համալսարանի ռեկտորի տարեկան հաշվետվությունը:
 • Հաստատել համալսարանի 2016թ. բյուջեի կատարողականը:
 • Հաստատել համալսարանի 2017թ. բյուջեի նախագծը:
 • Հաստատել համալսարանի նոր լաբորատորիաների, կաբինետների և լսարանների հիմնման նպատակով վերակառուցման, վերանորոգման և վերազինման 2017թ. ծրագրը:
 • Հաստատել համալսարանի կառուցվածքի փոփոխությանը:
 • Հաստատել համալսարանի հաստիքացուցակը:
 • Հաստատել համալսարանի ֆինանսահարկային աուդիտ իրականացնող կազմակերպության («Երևան-Աուդիտ Կոնսալտ» ՓԲԸ) ընտրությունը:

(2018թ. մարտի 23-ին կայացած հոգաբարձուների խորհրդի նիստի մասնակիցներ):

Անուն, Ազգանուն

Պաշտոնը

Տ. Մարգարյան

Խորհրդի նախագահ,

Ն. Սարգսյան

Խորհրդի անդամ

Ա. Ղարիբյան

Խորհրդի անդամ

Ռ. Գրիգորյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀ ԱԺ պատգամավոր

Վ. Հարությունյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀ ԱԺ պատգամավոր

Ա. Դավթյան

Խորհրդի անդամ

Ա. Սամուելյան

Խորհրդի անդամ

Ա. Բադալյան

Խորհրդի անդամ

Վ. Մկրտչյան

Խորհրդի անդամ

Տ. Բարսեղյան

Խորհրդի անդամ, Երևան քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ

Ա. Վարդանյան

Խորհրդի անդամ, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի գլխավոր ճարտարապետ

Ս. Մինասյան

Խորհրդի անդամ, <<Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիա>> ՀԿ-ի նախագահ

Ն. Հարությունյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար

Ռ. Սուքիասյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության պետ

Գ. Մինասյան

Խորհրդի անդամ, «Հայաստանի շինարարների միություն» իրավաբանական անձանց միության տնօրեն

Մ. Մինասյան

Խորհրդի անդամ, «Հայաստանի ճարտարապետների միություն» ՀԿ-ի նախագահ

Է. Խաչիյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի շինարարական մեխանիկայի ամբիոնի վարիչ

Ս. Մխիթարյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ

Թ. Մարգարյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի շինարարական կոնստրուկցիաների ամբիոնի պրոֆեսոր

Ս. Բուռնուսուզյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի շինարարական մեքենաների և երթևեկության կազմակերպման ամբիոնի վարիչ

Կ. Ռաշիդյանց

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ճարտարապետական նախագծման և ճարտարապետական միջավայրի դիզայնի ամբիոնի վարիչ

Ս. Ստեփանյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի վարիչ

Ռ. Ազոյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ճանապարհների և կամուրջների ամբիոնի պրոֆեսոր

Հ. Սարգսյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի շինարարական նյութերի, իրերի և կոնստրուկցիաների արտադրության տեխնոլոգիայի ամբիոնի դասախոս

Ա.Հարությունյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի շինարարության ֆակուլտետի առկա ուսուցման մագիստրատուրայի    2-րդ կուրսի ՇՄ-63 խմբի ուսանող

Դ. Նահապետյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ճարտարապետության ֆակուլտետի առկա ուսուցման մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ՃՄ-61-1 խմբի ուսանող

Ա.Մայիլյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի շինարարության ֆակուլտետի առկա ուսուցման մագիստրատուրայի    2-րդ կուրսի ՇՄ-62 խմբի ուսանող

Մ.Սահակյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի առկա ուսուցման բակալավրիատի 4-րդ կուրսի ԹԳ-41-Ա խմբի ուսանող

Լ.Եսայան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի դիզայնի ֆակուլտետի առկա ուսուցման մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի  ԴՄ-55 խմբի ուսանող

Է.Սինանյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի դիզայնի ֆակուլտետի առկա ուսուցման բակալավրիատի 4-րդ կուրսի Դ-45-2 խմբի ուսանող

Է.Հովհաննիսյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի դիզայնի ֆակուլտետի առկա ուսուցման մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի  ԴՄ-75 խմբի ուսանող

Ա. Վարղամյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի շինարարության ֆակուլտետի առկա ուսուցման բակալավրիատի 4-րդ կուրսի Ա-42 խմբի ուսանող