(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

InnESC կենտրոն

Իրականացնում է նորարարական գաղափարների մրցույթներ, ուսանողներին տրամադրում է խորհրդատվություն ստարտափ-մրցույթներին մասնակցության նպատակով և աջակցում է ստարտափերի ձևավորմանը Կազմակերպում է ոլորտային դասընթացներ ուսանողների գիտելիքների համալրման, ինչպես նաև գործող մասնագետների մասնագիտական վերապատրաստման նպատակով Ապահովում է Autodesk ընկերության հետ համագործակցություն Autodesk Authorized Partner ծրագրի շրջանակում
Համալսարանում ստեղծված Certiport լիազորված թեստավորման կենտրոնում իրականացնում է Autodesk ընկերության թեստավորման քննություններ Համակարգում է համալսարանում Շինությունների տեղեկատվական մոդելավորման (BIM-Building Information Modeling) առարկաների ներդրման և իրականացման գործընթացը Աջակցում է դրամաշնորհային հայտերի նախապատրաստմանը և դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացմանը