Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

ՓԻՐՈՒՄՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ ՎԻԼԻԿԻ

ՓԻՐՈՒՄՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ ՎԻԼԻԿԻ

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու

Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը`       18.07.1963

Հասցեն՝  Երևան, Սայաթ-Նովա18, բն.63  

Քաղաքացիությունը` Հայաստանի Հանրապետություն

Հեռախոսները` (+374) 10580541

Էլ. փոստը` science@nuaca.am

 

Կրթություն և վերապատրաստում

 • 1985թ. Գերազանցությամբ ավարտել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը և ստացել ինժեներսիստեմոտեխնիկի որակավորում, էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաներ մասնագիտությամբ
 • 1984 ավարտել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Հասարարական մասնագիտությունների ֆակուլտոետի Տեխնիկական թարգմանություն բաժինը
 • 1991թ. Ավարտել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ասպիրանտուրան
 • 2006թ. Երևանի ճարտարագիտական համալսարանում պաշտպանել է գիտական թեզը և ստացել տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան

 

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1985-1988 “Անի” ԳՆՄ Միկրոէլեկտրոնիկայի ԳՀՏԻ, ինժեներ;
 • 1986-1991 Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Հաշվիչ տեխնիկայի ամբիոն, ուսուցանում ասպիրանտուրայում;
 • 1989-1991 Երևանի ՔՊ շտաբ;
 • 1991-1992 Երևանի ԷՀՄ հատուկ մասնագիտացված տեխնիկում, որպես դասախոս;
 • 1992-ից առ այսօր (2014թ.-ից  Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան), որպես Գիտահետազոտական սեկտորի գիտական քարտուղար
 • 1993 առ այսօր ՃՇՀԱՀ գիտատեխնիկական խորհրդի գիտական քարտուղար
 • 2015-ից առ այսօր Գիտահետազոտական սեկտորի պահպանում և զարգացում” ծրագրի ղեկավար
 • 2016-ից առ այսօր <<Ճարտարապետություն և շինարարություն>> 030 մասնագիտական խորհրդի կազմի անդամ


Մասնակցությունը ծրագրերին և  գիտահետազոտական աշխատանքներին

ՀՀ Քաղաքաշինական, Ճարտարապետական (տեսություն, պատմություն, հուշարձանների վերակառուցում, արդյունաբերական և քաղաքացիական կառույցներ) և շինարարական (կոնստրուկցիաներ, նյութեր և տեխնոլոգիաներ) համալիրների կայուն զարգացման ուղիների բացահայտում, ճշգրտում, ներդրման առաջարկությունների և հանձնարարականների մշակում` մշտական համակարգային մոնիտորինգի կիրառմամբ

Երևանի ներքաղաքային հանգստի քաղաքաշինական կազմակերպման հիմնահարցերը (0509 ԳՀ թեմա)

ՀՀ քաղաքաշինության, ճարտարապետության, շինարարության արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները (97-80 ԳՀ թեմա)

Ճարտարապետության,քաղաքաշինության և շինարարական համալիրի հիմնարար սկզբունկների տեսական հիմքերի մշակումը ՀՀ քաղաքային և գյուղական շրջանների քաղաքացիական և արդյունաբերական շինարարության համար (93-432 ԳՀ թեմա)

ՀՀ պետբյուջեյից ֆինանսավորվող

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորմամբ իրականացված հիմնարար և կարևորագույն նշանակություն ունեցող կիրառական հետազոտությանԳիտահետազոտական սեկտորի պահպանում և զարգացում” ծրագիր.

 

Տպագրված աշխատանքներ

 • 17 գիտական հոդված:

 

Լեզուների իմացություն

 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

 

Վերջին հրապարակումներ

 1. Pirumyan N. Multifocal Electtroretinogram 3D Wave Representation and Analizing // Proceedings of the International Conference on Mathematics and Engineering Techniques in Medicine and Biological Scienes, METMBS ’04, June 21-24, 2004, Las Vegas, Nevada, USA: CSREA Press, 2004. – P.129-134. ISBN 1-932415-43-2, SCOPUS.
 2. Геворкян Г.А., Пирумян Н.,  Мехрабекян Н.Р., Саргсян Р. М. Об одной модификации метода конечных элементов треугольной формы для решения задач изгиба пластин // Сборник научных трудов ЕГУАС. – 2012. – Т. II (45). – С. 119-127.
 3. Геворкян Г.А., Пирумян Н., Мехрабекян Н.Р., Мартиросян А.А. Метод конечных элементов прямоугольных  форм с четырнадцатью степенями свободы для решения  задач изгиба пластин// Сборник научных трудов ЕГУАС. – 2013. – Т. I (48). – С. 118-126.
 4. Փիրումյան Ն.Վ., Պողոսյան Հ.Ց., Պողոսյան Մ.Հ., Մուրադյան Զ.Գ. <Վանտային ֆերմաների հաշվարկման  որոշ առանձնահառկությունները // ԵՃՇՊՀ գիտական աշխատությունների ժողովածու. – 2013. – Հ.1(48). – էջ 197-201:
 5. Геворкян Г.А., Пирумян Н., Мехрабекян Н.Р., Саргсян Г. А. Модифицированные методы конечных элементов треугольных и прямоугольных  форм для решения задач изгиба пластин// Научные труды ЕГУАС. – 2013. – Т. I (48). – С. 151-166.
 6. Геворкян Г., Варданян С., Пирумян Н., Мехрабекян Н. Метод конечных элементов прямоугольных форм для решения задач поперечного изгиба пластин с учетом моментных напряжений // Научные труды НУАСА. – 2014.  – Т. I (52). – С. 52-66.
 7. Геворкян Г., Пирумян Н., Мехрабекян Н. Учет условий непрерывности обобщенных перемещений при решении задач поперечного изгиба пластин с учетом моментных напряжений методом конечных элементов прямоугольных форм // Сборник научных трудов Союза строителей Армении. – 2014. – С.95-102.
 8. Геворкян Г.А., Варданян С.В., Пирумян Н.В., Мехрабекян Н.Р. Об одной модификации метода конечных элементов прямоугольных форм для  решения задач поперечного изгиба пластин с учетом моментных напряжений // Научные труды НУАСА. – 2015. – Т.III (58). – С.51-65.
 9. Pirumyan N., Gevorgyan G., Mehrabekyan N. The modified method of rectangular finite elements with sixteen degrees of freedom for solving the problems of plate bending // Proceeding of 7th International Conference Contemporary Problems of Architecture and Construction November 19th -21st, 2015, Florence-Italy. – P. 521-526.
 10. Сафарян Ю.А., Едоян В.Г., Пирумян Н.В. Предпосылки и перспективы развития архитектурно-строительной науки и международного сотрудничества в национальном университете архитектуры и строительства Aрмении (НУАСА) // Известия НУАСА. – 2015. – N 3 (47). – C.24-27.
 11. Геворкян Г.А., Пирумян Н.В., Мехрабекян Н.Р. Метод прямоугольных конечных элементов для решения плоских задач моментной теории упругости // Научные труды НУАСА. – 2015. – Т.IV (59). – C. 90-102.
 12. Gevorgyan G., Pirumyan N. Accounting of finite elements’ equilibrium condition when solving the cosserat theory of elasticity two-dimensional problems by the method of rectangular finite elements // Proceedings of 8th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction, October 26-28, 2016, Yerevan-Armenia. – P. 96-100.
 13. Pirumyan N. Method of rectangular finite elements with quadratic law of variation of components’ displacements along the circuit for solving plane problems of moment theory of elasticity // Proceedings of 9th International Conference Contemporary Problems of Architecture and Construction, Batumi-Georgia, September 13-18, 2017. – P.90-91.
 14. Пирумян Н., Казарян А., Стакян М. Изменение напряженно-деформированного состояния породного массива в зоне подземного хранилища газа// Научные труды НУАСА. – 2017. – Т.I (64). – С. 130-137.
 15. Пирумян Н.В. Модифицированный метод прямоугольных конечных элементов с шестнадцатью степенями свободы для решения задач изгиба пластин // Научные труды НУАСА. – 2017. – Т.II (65). – С. 126-141.
 16. Пирумян Н., Казарян А. Совершенствование методов расчета и проектирования газотранспортной системы Армении// Материалы международной научно-практической конференции “Логистика, транспорт, экология-2018”. – С.126-131.
 17. Pirumyan N., Ghazaryan H., Stakyan M. Study of Work Reliability of Gas Subsurface Storage by the Method of Finite Elements // Proceedings of 10th International Conference “Contemporary Problems of Architecture and Construction, Beijing, China, 22-24 September, 2018. – P. 76-79.

 

278  Ընդամենը Դիտված, 2 Դիտվել է այսօր