ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Նահատակյան Դավիթ Սամվելի

ճարտարապետության թեկնածու, ասիստենտ

Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը` 20.12.1987

Էլ. փոստը` dnahatakyan@nuaca.am, nahatakyan@gmail.com

 

Կրթություն և վերապատրաստում

 • 2004-2008թթ. Երևանի ճարտրապետության և շինարարության պետական համալսա­րան, ճարտարապետության ֆակուլտետ:
 • 2009թ.Միլանի Պոլիտեխնիկական համալսարան (Իտալիա), Ճարտարապե­տու­թյան և քաղաքաշինության դեպարտամենտ, անհատական մագիստրո­սական դասընթացներ:
 • 2008-2010թթ. Երևանի ճարտրապետության և շինարարության պետական համալսա­րան, ճարտարապետության ֆակուլտետ, մագիստրոս:
 • 2010-2013թթ.Նովոսիբիրսկի ճարտարապետության և գեղարվեստի պետական ակա­դե­միա, ճարտարապետության ֆակուլտետ, ասպիրանտ:
 • 2015-2016թթ. Էստոնիայի բնական գիտությունների համալսարան (Էստոնիա), Գյուղատնտե­սության և միջավայրի ֆակուլտետ, հետթեկնածուական հետազոտող:
 • 2014թ. Ճարտարապետության թեկնածու:
 • 2014թ.Ասիստենտ:

Աշխատանքային գործունեություն

 • 2016թ. առ այսօր «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային հա­մալսարան» (ՃՇՀԱՀ) Ճարտարապետության տեսության, պատմա­ճար­տարապետական ժառանգության վերականգնման և վերա­կառուցման, գեղեցիկ արվեստի և պատմության ամբիոնի ասիստենտ,  Հուշարձան­ների չափագրման և ախտորոշման լաբորա­տորիայի ավագ լաբորանտ, ՃՏՊԺՎՎԳԱԱ և Պ ամբիոն, դասախոս (հայերեն և անգլերեն լեզուներով):
 • 2014-2016թթ. «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային հա­մալսա­րան» (ՃՇՀԱՀ), ՃՏՊԺՎՎԳԱԱ և Պ ամբիոնի, Հուշարձանների չափագրման և ախտորոշման  լաբորատորիայի վարիչ:
 • 2014-2015թթ. «Երևանի Կենդանաբանական այգի, ՀՈԱԿ»-ի ճարտարապետ:
 • 2011-2014թթ. «Կրթական ծրագիր Հայաստանում: Օժանդակություն տեղական հաս­տա­տություններին մշակութային ժառանգության պահպանման և վերա­կանգնման ոլորտում», Հայ-Իտալական մասթեր ծրագիր Հայաս­տանում: Վերականգնում, հուշարձանների ամրակայման նախագծում, շինարա­րա­կան աշխատանքների կազմակերպում, թարգմանություն, խմբագրություն:

Գիտական ուղղվածություն

 • Նախագծում, հուշարձանների չափագրում, ախտորոշում, վերականգնում ճարտարապետության տեսություն, պատմություն:

Մասնակցությունը ծրագրերին և գիտահետազոտական աշխատանքներին

 • 2014թ. առ այսօր Հայաստանի Բյուզանդագիտության ազգային կոմիտեի անդամ:
 • 2013թ. առ այսօր ICOMOS Հայաստանի անդամ:
 • 2014թ. Լոռվա մարզի Քոբայր գյուղի IX-XVI դդ. Քոբայրի վանական համալիրի գլխավոր եկեղեցուն կից մատուռ-ավանդատան ամրակայման նախագծի համահեղինակ ճարտարապետ:
 • 2012-2013թ. Արագածոտնի մարզի Ավան գյուղի V-VII դդ. սրահավոր եկեղեցու ամրակայման նախագծի հեղինակ ճարտարապետ:
 • 2008-2011թթ. «Արցախի հնագիտական արշավախումբ», Տիգրանակերտի հնավայրի պեղումների  ճարտարապետ:
 • 2007-2010թթ. «Հայ Ամերիկյան հնագիտական արշավախումբ» Էրեբունի հնավայրի պեղումների ճարտարապետ:

Տպագրված աշխատանքներ

 • 8 գիտական աշխատանք,
 • 6 զեկուցում միջազգային և տեղական գիտաժողովներում:

Լեզուների իմացություն

 • Հայերեն` գերազանց,
 • Ռուսերեն`գերազանց,
 • Անգլերեն` լավ,
 • Իտալերեն`լավ:

Վերջին հրապարակումներ

 1. Д.С. Наатакян “О примерах в декоративном оформлении окон в храмах Х века в Тайке и Гугарке” . Известия Союза Строителей Армении. – Ереван 2013. Т. 3-4 (187-188).
  с. 73-78.
 2. Д.С. Наатакян “О некоторых конструктивных особенностях Тайкских и Гугаркских церковных построек в X-XI вв.” Сборник научных трудов ЕГУАС. – Ереван 2013. – Том III (50). – с. 61-65.
 3. Դ.Ս. Նահատակյան «Հայատանի և Վրաստանի եռախորան գմբեթավոր տաճարների ճար­տա­րապետությունը»: Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական 7-րդ նստաշրջանի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ. ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատ.: Երևան 2013- էջ 222-234:
 4. Դ.Ս. Նահատակյան «IX-XIV-դդ հայկական և վրացական եկեղեցական կառույցների գլխավոր խորանների հարդարման եղանակներից մեկի մասին»: Մշակութային մտա­վոր ժառանգությանը նվիրված միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների դրույթ­ները/ Ճարտարապետության ինստիտուտ թանգարանի հրատ., Երևան 2014- էջ 153-156:
 5. Դ.Ս. Նահատակյան «Եղեգիսի Զորաց եկեղեցի. Ճարտարապետական նոր հետազոտու­թյուններ» Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական 9-րդ նստաշրջանի նյութեր / ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ. – ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատ. : Երևան 2015- էջ 64-71:
 6. Դ.Ս. Նահատակյան «Քար-աղյուս համադրությամբ որմնաշարը IX-XIII դդ. հայկական պաշտամունքային ճարտարապետության մեջ»:Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական 10-րդ նստաշրջանի նյութեր / ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.- ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատ. : Երևան 2016- էջ 127-138:

 3,010 просмотров всего,  2 просмотров сегодня