Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ստակյան Միհրան Գրիգորի

Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀԱՊՀ

Ծնվել է` 01 սեպտեմբեր 1941թ.

Քաղաքացիությունը՝ Հայաստանի Հանրապետություն

Էլեկտրոնային փոստ՝  stakyan.mihran@yandex.ru

Կրթություն և վերապատրաստում

 • 1962թ. Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Մեխանիկամեքենաշինական ֆակուլ­տետը՝ ստանալով ինժեներ-մեխանիկի որակավորում <<Մեքենաշինության տեխնոլոգիա, մետաղահատ հաստոցներ և գործիքներ>> մասնագիտությամբ:
 • 1965թ. Օդեսայի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի առկա ասպիրանտուրա:   

Գիտական աստիճանը, կոչումը, տիտղոսներ.

 • 1968թ. տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան (диплом МТН №055060, г. Москва, ВАК, СССР, 03.07.70г.):
 • 1997թ. տեխնիկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան (դիպլոմ Բ№00203, տրված ՀՀ ԲՈՀ-ից, 10.04.1998թ.):
 • 1998 թ. պրոֆեսորի գիտական կոչում:
 • 1998թ. действительный член Подъемно-транспортной академии Украины.
 • 2003թ. Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի իսկական անդամ:
 • 2006 թ. член-корреспондент Международной Инженерной Академии (г. Москва).
 • «ՀԳԱԱ և ՀՊՃՀ Տեղեկագիր, Տեխն. գիտ. սերիա» ամսագրի խմբագրական կոլեգիայի անդամ:
 • «ՀԱՊՀ Բանբեր. Մեխանիկա, մեքենագիտություն, մեքենաշինություն» հոդվ. ժող. խմբագրական կոլեգիայի անդամ:
 • «Հայաստանի Շինարարների Միության Տեղեկագիր» գիտ. հոդվ. ժող. խմբագրական կոլեգիայի անդամ:
 • «ՃՇՀԱՀ Գիտական աշխատանքներ» հոդվ. ժող. գլխ. խմբագրի տեղակալ:
 • «ՃՇՀԱՀ Տեղեկագիր» հոդվ. ժող. գլխ. խմբագրի տեղակալ:

Աշխատանքային գործունեություն.

 • 1962-1964թթ. որպես ասիստենտ աշխատել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի «Մեքենաների մասեր» ամբիոնում:
 • 1968-71թթ. որպես ավագ դասախոս աշխատել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի «Մեքենաների մասեր» ամբիոնում:
 • 1971-76թթ. որպես դոցենտ աշխատել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի «Մեքե-նաների մասեր» ամբիոնում, իսկ 1969թ.-ից` համատեղությամբ Մեխանիկամեքենա-շինական ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ:
 • 1976-81թթ. որպես ամբիոնի վարիչ աշխատել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի «Մեքենաների մասեր» ամբիոնում:
 • 1981-91թթ. որպես ամբիոնի դոցենտ աշխատել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի «Մեքենաների մասեր» ամբիոնում:
 • 1991-98թթ. որպես ուսումնամեթոդական վարչության պետ աշխատել է Հայաստանի Պե-տա­­կան Ճարտարագիտական Համալսարանում:
 • 1998-2000թթ. որպես ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ աշխատել է ՀՀ Կառավարությունում (համատեղությամբ շարունակել է աշխատել ՀՊՃՀ Մեքենագիտու-թյան ամբիոնում որպես պրոֆեսոր):
 • 1998թ.-ից առ այսօր զբաղեցնում է պրոֆեսորի հաստիք՝ Հայաստանի ազգային պոլիտեխ-նիկական համալսարանի (ՀԱՊՀ) Մեխանիկայի և մեքենագիտության ամբիոնում:

Արտաքին համատեղությամբ

 • 2012-14թթ. որպես գլխավոր մասնագետ աշխատել է Ճարտարապետության և շինարար-ու­թյան Հայաստանի ազգային համալսարանի (ՃՇՀԱՀ) Կրթական բարեփոխումների դե-պար­տամենտում:
 • 2014-17թթ. որպես պրոֆեսոր աշխատել է ՃՇՀԱՀ, Նյութերի դիմադրության ամբիոնում:
 • 2017թ.-ից առ այսօր աշխատում է որպես ՃՇՀԱՀ, ՃՏՊՃԺՎՎԳԱ և Պ ամբիոնի պրոֆեսոր:

Մասնակցությունը նախագծային, գիտահետազոտական և այլ մշակումներին.

 • պրոֆ. Մ. Գ. Ստակյանը համահեղինակ է 11 արտոնագրված գյուտի, որոնցից 9-ը ՌԴ պա-տենտներ են, իսկ 2-ը` ՀՀ պատենտներ:
 • պրոֆ. Մ. Գ. Ստակյանը Միհրան Ստակյանը հեղինակ է շուրջ 254 գիտական հրատարակումների և 33 ուսում-նամեթոդական նյութերի:
 • պրոֆ. Մ.Գ. Ստակյանը Հայաստանյան և արտերկրի գիտական և պարբերական հանդեսներում հեղինակել (համահեղինակել) է 254 հրապարակում, որոնցից վերջին 5 տա­րի­ների ընթացքում լույս են տեսել 58-ը:

  ՊԱՐԳԵՎՆԵՐ

 • 1998թ. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության նախարարության ոսկե մեդալ:
 • 2003թ. ՀՀ ԿԳ նախարարության պատվոգիր:
 • 2006թ. ՀՊՃՀ ոսկե հուշամեդալ:
 • 2008թ. ՀՊՃՀ վաստակագիր:
 • 2008թ. ՀՀ ԿԳ նախարարության ոսկե հուշամեդալ:
 • 2011թ. ՀՊՃՀ ոսկե հուշամեդալ:
 • 2016թ. золотая медаль «Почетный инженер» Международной инженерной академии (г.Москва).

Լեզուների իմացություն

 • Հայերեն- գերազանց,
 • Ռւսերեն- գերազանց,
 • Անգլերեն –լավ:

1,446  Ընդամենը Դիտված, 4 Դիտվել է այսօր