(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Թովմասյան Սուրեն Վլադիմիրի

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու դոցենտ

Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը` 01.02.1986

Հասցեն՝  Արարատի մարզ, գ. Փոքր-Վեդի, փ. Հ. Մանուկյան, տ. 25

Քաղաքացիությունը` Հայաստանի Հանրապետություն

Հեռախոսները` +374 77 10-03-49

Էլ. փոստը` suren.tovmasyan@gmail.com

Կրթություն

 •  2006-2010թթ. Սովորել է Երևանի Ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի «Արդյունաբերության և քաղաքացիական շինարարություն» ֆակուլ­տետի «Քաղաքային կադաստր» մասնա­գիտությամբ, ստացել է ճարտարագիտության բակալավրի աստիճան
 • 2010-2012թթ. Սովորել է Երևանի Ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի «Արդյունաբերության և քաղաքացիական շինարարություն» ֆակուլ­տետի «Քաղաքային կադաստր և կիրառական գեոդեզիա» մասնա­գիտությամբ, ստացել է ճարտարագիտության մագիստրոսի աստիճան:
 • 2012-2014թթ.Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում գիտական աստիճանի հայցորդ:
 • 2013 թ-ից առ այսօր Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի Ինժեներական գեոդեզիայի ամբիոնի ասպիրանտ:

Աշխատանքային գործունեություն

 • 2008թ. Արթուն ՓԲԸ, որպես գեոդեզիստի ասիստենտ:
 • 2008-2010թթ. Արփա-Սևան ԲԲԸ որպես գեոդեզիստ:
 • 2010թ.-ից առ այսօր ՃՇՀԱՀ-ում որպես գեոդեզիստ:
 • 2010-2012թթ. <<Հազարամյակի մարտահրավերների հիմնադրամ Հայաստան>> ՊՈԱԿ-ի /A-08/002 ծրագրում որպես գեոդեզիստ և տեխնիկական հսկող:
 • 2012թ. <<Ոռոգման համակարգերի հրատապ ծրագրում>> որպես գեոդեզիստ:
 • 2013թ.-ից առ այսօր իժեներական գեոդեզիա ամբիոնում որպես դասախոս:
 • 2013 թ.<<Ոռոգման համակարգերի հրատապ ծրագրում>> որպես գեոդեզիստ:
 • 2014թ. Տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության ԾԻԳ-ում որպես գեոդեզիստ.
 • 2015թ.-ից առ այսօր Գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության ԾԻԳ-ում որպես գեոդեզիստ:
 • 2015թ-ից առ այսօր ՃՇՀԱՀ Ինժեներական գեոդեզիա ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար:

Գիտական ուղղվածություն

 •  Կիրառական գեոդեզիա, կառույցների գեոդեզիական ապահովում, սողանքների չափագրում, ջրային ոլորտի օբեկտների շինարարության և վերականգնման գեոդեզիական աշխատանքների ապահովում, շինարարության տեխնիկական հսկողություն, կադաստրային չափագրում, հողաշինարարություն, քարտեզագրում, գեոդեզիական ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, օբեկտների 3D մոդելավորում, օդային լուսանկարաչափություն:

Աշխատանքային փորձ

 • 2011-թ. TEMPUS ծրագրի շրջանակներում Շվեդիայի Ստոքհոլմ քաղաքի KTH տեխնիկական համալսարանում մասնակցել է գեոդեզիական ժամանակակից սարքավորումների վերապատրաստման դասընթացներին:
 • 2011թ. TEMPUS ծրագրի շրջանակներում ԵՃՇՊՀ-ում մասնակցել է  խորացված <<Երկրատեղեկատվական համակարգեր>> դասընթացներին:
 • 2012թ. TEMPUS ծրագրի շրջանակներում ԵՃՇՊՀ-ում մասնակցել է << GNSS և օպտիկական համակարգեր>> դասընթացներին:
 • 2012թ. TEMPUS ծրագրի շրջանակներում Գերմանիայի Շտուտգարդ քաղաքի Կիրառական Գիտությունների Տեխնիկական Համալսարանում (HFT) մասնակցել է համացանցային ուսուցանման Modle ծրագրի դասընթացներին:
 • 2013թ. TEMPUS ծրագրի շրջանակներում Լվովի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում մասնակցել է <<Ժամանակակից գեոդեզիական հասկացություններ>> միջազգային գիտաժողովին:
 • 2013թ. մասնակցել է Միլանի պոլիտեխնիկական համալսարանի կողմից կազմակերպված <<Հայաստանում հուշարձանների վերականգնման մասթեր>> դասընթացներին
 • 2014թ. <<Tailor-made training>> ծրագրի շրջանակներում Թբիլիսիում մասնակցել է   <<Ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման մագիստրոսական դասընթացների համար դասավանդողների վերապատրաստում և ուսումնական պլանի մշակում>> վերապատրաստման դասընթացներին:
 • 2014թ.  <<Tailor-made training>> ծրագրի շրջանակներում Նիդերլանդներում մասնակցել է   <<Ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման մագիստրոսական դասընթացների համար դասավանդողների վերապատրաստում և ուսումնական պլանի մշակում>> վերապատրաստման դասընթացներին:
 • 2015թ. վերապատրաստում անօդաչու թռչող սարքեր թեմայով Բելգիայում գտնվող Trimble ընկերության մասնաճյուղում:
 • 2012-2014թթ. Լեռնային Ղարաբազի Հանրապետության ջրամբարների տեխնիկական վիճակի հետազոտում և անվտանգության հայտարարագրերի մշակում:
 • Ինժեներական գեոդեզիայի պրոբլեմային լաբորատորիա:

Տպագրված աշխատանքներ

 • 7 գիտական և ուսումնամեթոդական աշխատանք:

Լեզուների իմացություն

 • Հայերեն` գերազանց
 • Ռուսերեն`գերազանց
 • Անգլերեն` լավ

Վերջին հրապարակումներ

 1. Ս.Վ. Թովմասյան «Միջավայրի ազդեցության ուսումնասիրությունը և վերլուծումը GPS տվյալների վրա»: ՃՇՀԱՀ-ի գիտական աշխատություններ, հատոր IV (55), Երևան 2014, էջ 135-141:
 2. Ս.Վ. Թովմասյան, Ա.Ա. Մարգարյան, Ա.Լ. Վասիլյան Ջրային ռեսուրսների կառավարումը Հայաստանի Հանրապետությունում: ՃՇՀԱՀ-ի տեղեկագիր N5: Երևան, 2015, էջ 18-22:
 3. Ա.Ա. Մարգարյան, Ս.Վ. Թովմասյան, Վ.Ա. Մարգարյան «Trimble S3 AUTOLOk էլեկտրոնային տախեոմետրի աշխատանքի ուղեցույց» Ուսումնական ձեռնարկ: ԵՃՇՊՀ, Երևան 2014, 44 էջ:
 4. Ս.Վ. Թովմասյան «GNSS գլոբալ նավիգացիոն արբանյակային համակարգեր»: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2014, 128 էջ: