ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Բուռնուսուզյան Սլավիկ Արտավազդի

Ամբիոնի վարիչ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր

Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը`

Հասցեն՝  Երևան,

Հեռախոսները`

Էլ. փոստը`  sburnusuzyan@nuaca.am

Քաղաքացիությունը` Հայաստանի Հանրապետություն

Կրթություն և վերապատրաստում

 • 1959-1964թթ.Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, Շինարարական և ճանապարհային մեքենաներ:
 • 1969 –1972թթ. ԵրՊԻ, Մեքենաշինություն, ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում, ասպիրանտուրա:

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1966 – 1989թթ. Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, լաբ.վարիչ, ասիստենտ, դոցենտ:
 • 1989թ. առ այսօր ՃՇՀԱՀ «Շինարարական մեքենաների և երթևեկութ­յան կազմակերպման»” ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր:

Գիտական ուղղվածություն

 

Մասնակցությունը ծրագրերին և  գիտահետազոտական աշխատանքներին

 

Տպագրված աշխատանքներ

 • 135 գիտամեթոդական աշխատանքներ, այդ թվում 4 արտոնագիր, 4 դասագիրք և 1 ուսումնական ձեռնարկ:

Լեզուների իմացություն

 • Հայերեն` գերազանց, Ռուսերեն`գերազանց:

Վերջին հրապարակումներ

 1. Ե.Վ.Վարդանյան, Ս.Ա.Բուռնուսուզյան, Վ.Ս.Վարդանյան
  «Ավտոմոբիլային ճանապարհ­ների երթևեկության մակարդակի գնահատումը կախված տրանսպորտային հոսքի պարամետրերից» ԵՃՇՊՀ-ի գիտական աշխա­տությունների ժողովածու N 4, Երևան 2014, էջ. 161-167:
 2. Ե.Վ.Վարդանյան, Ս.Ա.Բուռնուսուզյան, Վ.Ս.Վարդանյան « Տրանսպորտային միջոցների կազմի փոփոխման դինամիկան և երթևեկության անվտանգության առանձնահա­տկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում» ՃՇՀԱՀ-ի գիտական աշխատությունների ժողովածու N 4, Երևան 2014,
  էջ. 191-196:
 3. Ս.Ա.Բուռնուսուզյան, Ե.Վ.Վարդանյան, Վ.Ս. Հայրապետյան «Վարորդների պատրաստման մեթոդական հիմունքներ, դասագիրք բուհերի ուսանողների համար» ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչություն, Երևան 2014, 136 էջ:
 4. Ս.Ա.Բուռնուսուզյան, Ե.Վ.Վարդանյան, Վ.Ս. Հայրապետյան «Վթարայնության որոշման հավանական մեթոդների վերլուծություն» ՃՇՀԱՀ-ի գիտական աշխա­տություններ, հատոր III(58) Երևան 2015, էջ 137-141:
 5. Vardanyan, S.Burnusuzyan “Statistical estimation of traffic safety assessment” Proceedings of 7th International Conference Contemporary Problems of Architecture and Construction. Florence – Italy 2015 p. 539-542.

 2,174 просмотров всего,  2 просмотров сегодня