ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Բեզոյան Էդուարդ Կոլոմբոսի

Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ

Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը`07.01.1956

Հասցեն՝  Երևան   Ավան – Առինջ  2/2,  բն. 71

Քաղաքացիությունը` Հայաստանի Հանրապետություն

Հեռախոսները`+374 10 61-46-64,  +374 91 40-24-96

Էլ. փոստը`  lfroad@rambler.ru

Կրթություն և վերապատրաստում

 • 1973-1978թթ. Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի  Շինարարական ֆակուլտետի, Ավտոճանապարհներ մասնագիտությամբ
 • 1978-1980թթ. ԵրՊԻ գիտահետազոտական բաժնի ստաժոր-հետազոտող
 • 1981-1985թթ. ԵրՊԻ  Ասպիրանտուրա

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1980- 1988թթ. Երևանի  Պոլիտեխնիկական  ինստիտուտի   «Ավտոմոբիլային Ճանապարհներ և կամուրջներ» ամբիոնում, դասախոս;
 • 1988-1989թթ. «Տրանսշին»  վարչություն,  փոխտնօրեն
 • 1989-1999թթ.  «Ճաննախագիծ»  ինստիտուտ,  ճանապարհային  բաժնի  պետ;
 • 1999-2000թթ.  «Արցախճան»  ինստիտուտ,  տնօրեն;
 • 2000-2009թթ.  “LINCY” Հիմնադրամի «Ճանապարհաշինության  ԾԻԳ»  ՊՀ, տնօրեն;
 • 2010թ – մինչ օրս  «Ճանապարհ  » ՍՊԸ-ի  գլխ. տնօրեն;
 • 1989–2008թթ համատեղությամբ ԵրՃՇՊՀ –ի «Ավտոմոբիլային Ճանապարհներ եվ կամուրջներ» ամբիոնում դասախոս
 • 2008–2011թթ համատեղությամբ ԵրՃՇՊՀ –ի «Ավտոմոբիլային Ճանապարհներ եվ կամուրջներ» ամբիոնում դոցենտ
 • 2011– 2014թթ. համատեղությամբ ԵրՃՇՊՀ –ի «Ավտոմոբիլային Ճանապարհներ» ամբիոնում դոցենտ
 • 2014թ.- մինչ օրս ՃՇՀԱՀ –ի «Ավտոմոբիլային  Ճանապարհներ»  ամբիոնում դոցենտ

Գիտական ուղղվածություն

 • Ավտոմոբիլային Ճանապարհներ,  կամուրջներ, թունելներ;
 • Տարածական կոնստրուկցիաներ՝ ցածրանիստ, ճկուն, անիզոտրոպ, անհամասեռ, առաձգամածուցիկ թաղանթներ և սալեր;
 • Ոչ գծային առաձգամածուցիկության տեսություն;
 • Պոլիմերային թաղանթների ինքնամամլման տեխնոլոգիական պրոցեսների մշակում;

Մասնակցությունը ծրագրերին և  գիտահետազոտական աշխատանքներին

 • 2008թ. հոկտեմբերի 17-ին Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի թիվ 294-Ա հրամանագրով պարգևատրվել եմ «Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար» 2-րդ աստիճանի մեդալով;
 • 2015թ. ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի “Ոսկե մեդալ”;
 • Մասնակցել է ՀՀ-ում կրկնակի մակերեսային մշակման, ավտոճանապարհներում մեծ կտրվածքով ծալքավոր էլիպսային կտրվածքով նոր տիպի մետաղական խողովակների իրականացմանը,
 • ՀՀ-ում ներդրել է ճանապարհային պատվածքի սառը վերամշակման մեթոդը;

Տպագրված աշխատանքներ

 • 50 հրատարակված գիտական աշխատանք:

Լեզուների իմացություն

 • Հայերեն` գերազանց,
 • Ռուսերեն`գերազանց:

Վերջին հրապարակումներ

  1. Э. К. Безоян “Проблемы прессования оболочек из полимерного композита”. Известия национального университета архитектуры и строительства Армении. Ереван 2015, N1, с. 19-26.
  2. Է.Կ. Բեզոյան «Մանրաթելային կոմպոզիտից պտտման թաղանթների մամլման մի մոտեցման մասին»: Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի Ազգային Համալսարանի Տեղեկագիր, Երևան, 2015 N4,
   էջ 43-49:
  3. А.К. Абдулаев, Э. К. Безоян, А.Б. Бусел, Б.Б. Каримов “Ремонт дорожных покрытии. Интенсивные технологии”. /-М,: МПК, 2015, с.270.
  4. Э. К. Безоян “Об одном подходе к расчету пологих гибких оболочек”- НУАСА научные труды, Ереван, 2015г. N4(59),
   с. 78-83.
  5. K. Bezoyan “On theory of termopressing of conic shells from fibrous composites”. XLIII International Conference ‘Advanced problems in mechanics’ St. Petersburg, Russia, June 22-27, 2015,
   p. 50.
  6. Э. К. Безоян “О напряженном состоянии торовых оболочек, подверженных распредленному давлению и изгибу”. Научно-аналитический журнал “Инновации и инвестиции” 2014. N2 с 148-151.

 2,962 просмотров всего,  4 просмотров сегодня