Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Բեզոյան Էդուարդ Կոլոմբոսի

Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ

Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը`07.01.1956

Հասցեն՝  Երևան   Ավան – Առինջ  2/2,  բն. 71

Քաղաքացիությունը` Հայաստանի Հանրապետություն

Հեռախոսները`+374 10 61-46-64,  +374 91 40-24-96

Էլ. փոստը`  lfroad@rambler.ru

Կրթություն և վերապատրաստում

 • 1973-1978թթ. Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի  Շինարարական ֆակուլտետի, Ավտոճանապարհներ մասնագիտությամբ
 • 1978-1980թթ. ԵրՊԻ գիտահետազոտական բաժնի ստաժոր-հետազոտող
 • 1981-1985թթ. ԵրՊԻ  Ասպիրանտուրա

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1980- 1988թթ. Երևանի  Պոլիտեխնիկական  ինստիտուտի   «Ավտոմոբիլային Ճանապարհներ և կամուրջներ» ամբիոնում, դասախոս;
 • 1988-1989թթ. «Տրանսշին»  վարչություն,  փոխտնօրեն
 • 1989-1999թթ.  «Ճաննախագիծ»  ինստիտուտ,  ճանապարհային  բաժնի  պետ;
 • 1999-2000թթ.  «Արցախճան»  ինստիտուտ,  տնօրեն;
 • 2000-2009թթ.  “LINCY” Հիմնադրամի «Ճանապարհաշինության  ԾԻԳ»  ՊՀ, տնօրեն;
 • 2010թ – մինչ օրս  «Ճանապարհ  » ՍՊԸ-ի  գլխ. տնօրեն;
 • 1989–2008թթ համատեղությամբ ԵրՃՇՊՀ –ի «Ավտոմոբիլային Ճանապարհներ եվ կամուրջներ» ամբիոնում դասախոս
 • 2008–2011թթ համատեղությամբ ԵրՃՇՊՀ –ի «Ավտոմոբիլային Ճանապարհներ եվ կամուրջներ» ամբիոնում դոցենտ
 • 2011– 2014թթ. համատեղությամբ ԵրՃՇՊՀ –ի «Ավտոմոբիլային Ճանապարհներ» ամբիոնում դոցենտ
 • 2014թ.- մինչ օրս ՃՇՀԱՀ –ի «Ավտոմոբիլային  Ճանապարհներ»  ամբիոնում դոցենտ

Գիտական ուղղվածություն

 • Ավտոմոբիլային Ճանապարհներ,  կամուրջներ, թունելներ;
 • Տարածական կոնստրուկցիաներ՝ ցածրանիստ, ճկուն, անիզոտրոպ, անհամասեռ, առաձգամածուցիկ թաղանթներ և սալեր;
 • Ոչ գծային առաձգամածուցիկության տեսություն;
 • Պոլիմերային թաղանթների ինքնամամլման տեխնոլոգիական պրոցեսների մշակում;

Մասնակցությունը ծրագրերին և  գիտահետազոտական աշխատանքներին

 • 2008թ. հոկտեմբերի 17-ին Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի թիվ 294-Ա հրամանագրով պարգևատրվել եմ «Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար» 2-րդ աստիճանի մեդալով;
 • 2015թ. ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի “Ոսկե մեդալ”;
 • Մասնակցել է ՀՀ-ում կրկնակի մակերեսային մշակման, ավտոճանապարհներում մեծ կտրվածքով ծալքավոր էլիպսային կտրվածքով նոր տիպի մետաղական խողովակների իրականացմանը,
 • ՀՀ-ում ներդրել է ճանապարհային պատվածքի սառը վերամշակման մեթոդը;

Տպագրված աշխատանքներ

 • 50 հրատարակված գիտական աշխատանք:

Լեզուների իմացություն

 • Հայերեն` գերազանց,
 • Ռուսերեն`գերազանց:

Վերջին հրապարակումներ

  1. Э. К. Безоян “Проблемы прессования оболочек из полимерного композита”. Известия национального университета архитектуры и строительства Армении. Ереван 2015, N1, с. 19-26.
  2. Է.Կ. Բեզոյան «Մանրաթելային կոմպոզիտից պտտման թաղանթների մամլման մի մոտեցման մասին»: Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի Ազգային Համալսարանի Տեղեկագիր, Երևան, 2015 N4,
   էջ 43-49:
  3. А.К. Абдулаев, Э. К. Безоян, А.Б. Бусел, Б.Б. Каримов “Ремонт дорожных покрытии. Интенсивные технологии”. /-М,: МПК, 2015, с.270.
  4. Э. К. Безоян “Об одном подходе к расчету пологих гибких оболочек”- НУАСА научные труды, Ереван, 2015г. N4(59),
   с. 78-83.
  5. K. Bezoyan “On theory of termopressing of conic shells from fibrous composites”. XLIII International Conference ‘Advanced problems in mechanics’ St. Petersburg, Russia, June 22-27, 2015,
   p. 50.
  6. Э. К. Безоян “О напряженном состоянии торовых оболочек, подверженных распредленному давлению и изгибу”. Научно-аналитический журнал “Инновации и инвестиции” 2014. N2 с 148-151.

1,628  Ընդամենը Դիտված, 6 Դիտվել է այսօր