ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆ

Այս մասնագիտացումը ապահովում է ուսուցումը և նախագծային իմացությունը գրաֆիկայի հիմնական ոլորտներում, որն էլ ապահովում է թեմատիկ բազմազանությունը նախագծային ծրագրերում.

 • Ֆիրմային կամ կորպորատիվ գրաֆիկական ոճ,
 • Գրաֆիկական կողմնորոշիչ նշաններ տարբեր ֆունկցիոնալ տարածքներում,
 • Գովազդ (ցերեկային, ձևափոխվող, գիշերային, տրանսպորտային, հրատարակչական և այլն),
 • Փաթեթավորում և պիտակավորում,
 • Հրատարակչական դիզայն,
 • Վեբ դիզայն (կայքերի ստեղծում),
 • Կերպարային գրաֆիկա և անիմացիա:

Այս մասնագիտացման համար կարևորվում են մասնագիտական իմացության հետևյալ պահանջները.

 • Տիրապետել գրաֆիկական բոլոր ոլորտներում նախագծային մեթոդներին և պահանջներին,
 • Յուրացնել գրաֆիկայում կիրառվող նյութերի ֆունկցիոնալ, կոնստրուկտիվ և տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները,
 • Տիրապետել և նախագծերում ճիշտ կիրառել հրատարակչական տեխնոլոգիական պահանջները և հնարավորությունները,
 • Տիրապետել և նպատակային կիրառել համակարգչային գրաֆիկական ծրագրերի իմացությունը,
 • Ինքնուրույն նախագծել և իրականացնել փաթեթավորման և պիտակավորման պրոֆեսիոնալ պահանջները,
 • Եռաչափ անիմացիոն ծրագրերով իրականացնել կերպարային գրաֆիկայի կամ գովազդի աշխատանքները,
 • Պատրաստ լինի տեսական և գործնական բազմաոլորտ աշխատանքի,
 • Տիրապետի գրաֆիկական դիզայնի տիպոլոգիական առանձնահատկություններին,
 • Գրաֆիկական նախագծային հիմնախնդիրները հարթային և ծավալային (փաթեթներ) իրականացնել մասնագիտական հիմնավորված լուծումներով:

 

Դիզայնի ամբիոնի նշված երկու մասնագիտացումներում էլ կարևորվում է մասնագիտական իմացության ամրագրումը պրակտիկ աշխատանքով, որը իրականացվում է յուրաքանչյուր ուստարվա վերջում հետևյալ հաջորդականությամբ.

 1. Ուսումնական պրակտիկա (նկարչական),
 2. Ուսումնական պրակտիկա (արտադրական ոլորտների և տեխնոլոգիաների ուսումնասիրություն),
 3. Արտադրական  (մասնագիտական ունակությունների կիրառում),
 4. Նախաավարտական պրակտիկա:

Նշված մասնագիտացումներով կրթական պրոցես անցած մասնագետները կարող են իրականացնել գործունեություն հետևյալ բնագավառներում.

 • Դիզայն նախագծային,
 • Գիտահետազոտական,
 • Անալիտիկ (վերլուծական),
 • Մոդելավորման և մակետավորման,
 • Նախագծակոնստրուկտորական,
 • Արտադրական,
 • Հրատարակչական,
 • Կազմակերպչակառավարչական,
 • Գովազդային,
 • Ադմինիստրատիվ,
 • Խմբագրական,
 • Փորձաքննական,
 • Մանկավարժական և այլն: 

 25,281 просмотров всего,  4 просмотров сегодня