(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Հովացման և ջեռուցման ֆրեոնային կենտրոնացված մուլտիզոնային համակարգերի լաբորատորիա

Ջերմագազամատակարարման և օդափոխության ամբիոնին կից Հովացման և ջեռուցման ֆրեոնային կենտրոնացված մուլտիզոնային համակարգերի լաբորատորիայում տեղակայված  համակարգերը և սարքերը  ունեն կարևոր ուսուցողական-ցուցադրական նշանակություն։ Լաբորատորիայում ներդրված ջեռուցման, հովացման համակարգերը  գտնվում են լիարժեք աշխատանքային ռեժիմում: Գործող համակարգերի ուսումնասիրությունը ուսանողներին հնարավորություն է տալիս ծանոթանալ  կատարվող պրոցեսների առանձնահատկություններին,  ինքնուրույն  կատարել փորձարկումներ, զանազան  չափումներ ու կարգավորումներ: Լաբորատորիան տեղակայված է համալսարանի գլխավոր մասնաշենքի 2034  լսարանում: Լաբորատորիայում ցուցադրված օդի կոնդիցիոնացման ֆրեոնային VRF համակարգի ստենդը և բակում գտնվող արտաքին  սարքերը նվիրաբերվել են «Միցուբիշի» ընկերության կողմից։ Տեղակայված համակարգը շահագործվում է ապահովելով ոչ միայն տվյալ լսարանի, այլև համալսարանի մի քանի այլ շենքերի ջեռուցումն ու հովացումը:  Ստեդը համալրված է կառավարման մի քանի տեսակի սարքերով, որոնք և՛ ուսուցողական, և՛ ֆունկցիոնալ նշանակություն ունեն, ապահովում են տարբեր շենքերի  միկրոկլիմայական պահանջները: