ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Գազաջերմամատակարաման եւ օդափոխության լաբորատորիա

Ջերմագազամատակարարմա և օդափոխության վերաբերյալ լիարժեք փորձարկումներ և ուսումնասիրություններ կատարելու նպատակով լաբորատորիան հարստացվել է նոր ջեռուցման համակարգով և օդափոխության 2` արտածման և ներածման համակարգերով: