Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Գազաջերմամատակարաման եւ օդափոխության լաբորատորիա

Ջերմագազամատակարարմա և օդափոխության վերաբերյալ լիարժեք փորձարկումներ և ուսումնասիրություններ կատարելու նպատակով լաբորատորիան հարստացվել է նոր ջեռուցման համակարգով և օդափոխության 2` արտածման և ներածման համակարգերով:

756  Ընդամենը Դիտված, 4 Դիտվել է այսօր