ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ֆակուլտետ

Մեր Մասին

Ճարտարապետությունը բացառիկ մասնագիտություն է:Այստեղ ի մի են գալիս արվեստն ու ճշգրիտ գիտությունները, ազգային ավանդույթները, նախագծային ու շինարարական արդիական տեխնոլոգիաները, շրջակա միջավայրի ու մշակութային ժառանգության պահպանությունը, փիլիսոփայությունն ու տեխնիկան, վերջապես,սոցիալական գործոններն ու հոգեբանությունը:Այդ ամենի հանրագումարում է ձևավորվում մարդկանց կենսամիջավայրը, հետևաբար նաև ճարտարապետի մասնագիտական պատասխանատվությունը ոչ միայն պատվիրատուի, այլև ողջ հանրության, ժամանակի ու գալիք սերունդների առջև:

                               

     
Ակադեմիկոս  Նիկողայոս  Բունիաթյան Ակադեմիկոս   Վարազդատ Հարությունյան ՀՀ վաստակավոր ճարտարապետ,պրոֆ.Գարրի Ռաշիդյան

 

Առաքելություն

Ճարտարապետական կրթության հիմնական առաքելությունն է այնպիսի մասնագետների պատրաստումը, որոնք ի վիճակի կլինեն կրելու այդ պատասխանա տվությունը:Այդ խնդրի լուծման առանցքային կրողներն են ֆակուլտետի ամբիոնները, որտեղդասավանդում են հանրապետության անվանի ճարտարապետները, գիտնականները, առաջատար շինարարական կազմակերպությունների մասնագետները,ինչը նպաստում է ոչ միայն արտաքին շահակիցների և գործատուների հետ սերտ համագործակցության ձևավորմանը, այլև կրթական, գիտահետազոտական ու արտադրական գործընթացների ինտեգրմանը:

 


Դիպլոմ

 Ճարտարապետության ֆակուլտետի շրջանավարտների դիպլոմը՝ սկսած 1994թ.-ից, պաշտոնապես ճանաչվում է համարժեք ֆրանսիականին: Ֆակուլտետում ուսումնական գործընթացի արդյունավետության ապահովմանը նպաստում է ոչ միայն արդիական սարքավորումներով կահավորված ստուդիա արվեստանոցների, լսարանների և լաբորատորիաների առկայությունը, այլև արտերկրից հրավիրված անվանի ճարտարապետների և մասնագիտական կրթության հեղինակավոր մասնագետների վարպետության դասընթացների կազմակերպումը:

 

 

  

   

 

Հետադարձ կապ

0009, ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 105Հայաստան,

nuaca.am/faculty-of-architecture, Հեռ.՝ +374 010 565390

Ճարտարապետության ֆակուլտետի դեկան

Ճարտ դոկտոր, քաղաքաշինության ամբիոնի դոցենտ՝

Սարգիս Թովմասյան

Էլ. փոստ: tosar@mail.ru, Հեռ.՝ +374 91427599 

Շատվորյան Արմեն Ռուբենի Դեկանի պաշտոնակատար
Իգիթխանյան Մադլենա Յուրիի Դեկանի տեղակալ
Արոյան Աննա Սասունիկի Դեկանի տեղակալ
Էմմա Արշակի Հայրապետյան Քարտուղար

Путеводитель по архтектурным формам

Դիտել

100 чудес архитектуры

Բեռնել

фонтаны

Բեռնել

Arch Record 2003 

Դիտել

Жилая среда для инвалида - Калмет Х.Ю. - М. Стройиздат

Դիտել

Смит Р.К. Перспектива. Глубина и реалистичность изображения

Դիտել
Теория архитектурных форм. Каменные формы. Султанов Н.

Բեռնել

архитектура ссср 9/1978

Դիտել

Maquetas de Arquitectura - Tecnicas Y Construccion

Դիտել

Избранные архитектурные увражи. Серия "Рим"

Դիտել

конструкции промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений

Բեռնել

н.г. стасюк и др. основы архитектурной композиции

Դիտել

нойферт строительное проектирование

Դիտել

Архитектурные фантазии. 101  Чернихов Я

Բեռնել

Энциклопедия архитектурных стилей. Вильфрид Кох 

Բեռնել

Տեխնիկայի փիլիսոփայական անդրադարձ

Դիտել

Երկաթբետոնե և քարե կոնստրուկցյաներ

Դիտել

Մետաղե կոնստրուկցյաներ Մաս 1

Դիտել

Մետաղե կոնստրուկցյաներ Մաս 2

Դիտել