ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ֆակուլտետ

Հայաստանում ճարտարապետական մասնագիտական կրթությունը սկիզբ է առել 1921 թ., երբ Երևանի պետական համալսարանի կազմում ներառվեց ինժեներական կրթությունը, որի հիման վրա 1933 թ. կազմավորվել է պոլիտեխնիկական ինստիտուտը: Վերջինիս շինարարական ֆակուլտետում ընդգրկվել է նաև ճարտարապետական բաժինը: 

1936 թ. ականավոր ճարտարապետ Նիկողայոս Բունիաթյանի ջանքերով կազմավորվել է ճարտարապետության մասնագիտական ամբիոնը, որը նա ղեկավարել է մինչև 1938 թվականը, այնուհետև՝ մինչև 1944 թվականը, ամբիոնը ղեկավարել է  Հարություն Զաքյանը:

1945-1990 թթ. ամբիոնի վարիչներ են եղել ճարտարապետական կրթության մեծ երախտավոր Վարազդատ Հարությունյանը, 1996-2015 թթ.՝ ՀՀ վաստակավոր ճարտարապետ, պրոֆեսոր Գարրի Ռաշիդյանը:

                 ՝


Ակադեմիկոս Նիկողայոս Բունիաթյան

ճարտարապետ, պրոֆ. Հարություն Զաքիև (Զաքյան)

Ակադեմիկոս   Վարազդատ Հարությունյան

ՀՀ վաստակավոր ճարտարապետ, պրոֆ.Գարրի Ռաշիդյան 

 

ՀՀ կառավարության 1989 թ. հուլիսի 11-ի որոշմամբ Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի վերակազմավորման արդյունքում ճարտարապետության և շինարարության ֆակուլտետները առանձնացան՝ դառնալով Երևանի Ճարտարապետաշինարարական ինստիտուտ:

 

Կազմավորումից ի վեր ֆակուլտետի դեկաններն են եղել՝

  • 1989-1993 թթ. քաղաքաշինության ամբիոնի պրոֆեսոր Աշոտ Կանայանը,
  • 1993-1999 թթ. Ճարտարապետական նախագծման և ճարտարապետական միջավայրի դիզայնի ամբիոնի պրոֆեսոր Նարեկ Սարգսյանը,
  • 2000-2003 թթ. Ճարտարապետական նախագծման և ճարտարապետական միջավայրի դիզայնի ամբիոնի դոցենտ Սամվել Դանիելյանը,
  • 2003-2013 թթ. Ճարտարապետական նախագծման և ճարտարապետական միջավայրի դիզայնի ամբիոնի պրոֆեսոր Տիգրան Բարսեղյանը,
  • 2013-2020 թթ. քաղաքաշինության ամբիոնի դոկտոր Սարգիս Թովմասյանը,
  • 2020 թվականից առ այսօր Ճարտարապետական նախագծման և ճարտարապետական միջավայրի դիզայնի ամբիոնի դոցենտ Արմեն Շատվորյանը:

Ճարտարապետության ֆակուլտետը պատրաստում է ճարտարապետի որակավորմամբ մասնագետներ:

Ֆակուլտետի առաքելությունն է եռաստիճան կրթական համակարգով՝ միջազգային չափանիշներին, ներքին և արտաքին աշխատաշուկայի պահանջներին բավարարող մասնագետների պատրաստումը, գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացումը, շարունակական կրթության ապահովումը և ծառայությունների մատուցումը:

Ճարտարապետը, հիմնվելով տեսության և պրակտիկայի վրա, պետք է ունակ լինի կատարելու հետազոտություններ, ինտեգրելու գիտելիքները և դրանք կիրառելու սահմանափակ տեղեկատվության պայմաններում, ինչպես նաև նոր կամ անծանոթ միջավայրում:

Թողարկող ամբիոններն են՝

Ճարտարապետության տեսության, պատմաճարտարապետական ժառանգության վերականգնման և վերակառուցման, գեղեցիկ արվեստի և պատմության ամբիոն,

Ճարտարապետական նախագծման և ճարտարապետական միջավայրի դիզայնի ամբիոն,

Քաղաքաշինության ամբիոն:

Ոչ թողարկող ամբիոններն են՝

 Գծագրության և համակարգչային գրաֆիկայի ամբիոն,

 Գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոն:

 

Հետադարձ կապ

0009, ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 105Հայաստան,

Հեռ.՝ +374 10 56-53-90

 

 

Путеводитель по архтектурным формам

Դիտել

100 чудес архитектуры

Բեռնել

фонтаны

Բեռնել

Arch Record 2003 

Դիտել

Жилая среда для инвалида - Калмет Х.Ю. - М. Стройиздат

Դիտել

Смит Р.К. Перспектива. Глубина и реалистичность изображения

Դիտել
Теория архитектурных форм. Каменные формы. Султанов Н.

Բեռնել

архитектура ссср 9/1978

Դիտել

Maquetas de Arquitectura - Tecnicas Y Construccion

Դիտել

Избранные архитектурные увражи. Серия "Рим"

Դիտել

конструкции промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений

Բեռնել

н.г. стасюк и др. основы архитектурной композиции

Դիտել

нойферт строительное проектирование

Դիտել

Архитектурные фантазии. 101  Чернихов Я

Բեռնել

Энциклопедия архитектурных стилей. Вильфрид Кох 

Բեռնել

Տեխնիկայի փիլիսոփայական անդրադարձ

Դիտել

Երկաթբետոնե և քարե կոնստրուկցյաներ

Դիտել

Մետաղե կոնստրուկցյաներ Մաս 1

Դիտել

Մետաղե կոնստրուկցյաներ Մաս 2

Դիտել