ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արտադրության ամբիոն

1931-32 թթ. ուսումնական տարում ՀԽՍՀ շինարարական ինստիտուտում կար 10 ամբիոն, որոնցից մեկը շինարարական կոնստրուկցիաների ամբիոնն էր` Ռուբեն Հակոբյանի ղեկավարությամբ:

Հետագայում` 1936թ. սեպտեմբերին հաստատված Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի 14 ամբիոնների թվում էր ընդհանուր և շինարարական նյութերի տեխնոլոգիայի ամբիոնը, որի վարիչն էր Դավիթ Զավարյանը:

Նշանավոր քիմիկոս Դավիթ Զավարյանը (1889-1975թթ.) ավարտել է Պետերբուրգի համալսարանը, աշակերտելով Դ. Մենդելեևին: Մեծ նախաձեռնություն է ցուցաբերել Հայաստանում բարձրագույն ուսումնական հաստատություն հիմնելու գործում:

 • 1920թ. դեկտեմբերին դասախոսական աշխատանքի է անցել Երևանի պետական համալսարանում:
 • 1921թ. հունվարին ընտրվել է բնագիտական ֆակուլտետի, իսկ 1921թ. հոկտեմբերին` տեխնիկական ֆակուլտետի դեկան, փոխարինելով նաև համալսարանի վարիչ (ռեկտոր) Հակոբ Մանանդյանին (մինչև 1922թ. փետրվարը: Երկար տարիներ դասախոսություններ է կարդացել Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտում: Եղել է նաև ինստիտուտի անդրանիկ գիտատեխնիկական խորհրդի կազմում (1937թ.):
 • 1938թ. փետրվարին ստեղծվեցին 14 ամբիոններ և նշանակվեցին վարիչներ. շինարարական նյութերի տեխնոլոգիա ամբիոնը մինչև 1939թ. ղեկավարում էր Արսեն Մանանդյանը, 1940-53թթ.` Խորեն Գևորգյանը:
 • 1967թ. սիլիկատների տեխնոլոգիայի և շինարարական նյութերի ամբիոնը բաժանվեց երկու մասի` շինարարական արտադրության կոնստրուկցիաների և շինարարական նյութերի, սիլիկատների և էլեկտրաքիմիական արտադրության տեխնոլոգիայի ամբիոնների: Վերջինս ղեկավարում էր տեխնիկական գիտությունների թեքնածու, դոցենտ Օնիկ Մարտիրոսյանը (1911-1993թթ.):
 • 1968-75թթ. պոլիտեխնիկական ինստիտուտի վերակազմավորված շինարարական նյութերի, հիմնատակերի և հիմքերի ամբիոնի վարիչ է նշանակվել տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Գուրգեն Քարամյանը: Նրա գրչին են պատկանում 30 տպագրված գիտական աշխատություններ, այդ թվում` «Հիմնատակեր և հիմքեր» հայերեն դասագիրքը:
 • 1972թ. շինարարական նյութերի, հիմնատակերի և հիմքերի ամբիոնից հանվեց շինարարական նյութեր առարկան և տրվեց սիլիկատների և էլեկտրաքիմիական արտադրության տեխնոլոգիայի ամբիոնին:
 • 1973-86թթ. սիլիկատների տեխնոլոգիայի և շինարարական նյութերի ամբիոնը ղեկավարել է տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Լև Զախարովը (1910-1991թթ.): Նրա ղեկավարման տարիներին ամբիոնում ստեղծվեց հարուստ նյութատեխնիկական բազա, որի շնորհիվ կատարվեցին մի շարք պայմանագրային գիտահետազոտական աշխատանքներ: Ամբիոնն ունեցավ ուսումնական և գիտահետազոտական գործընթացները կազմակերպելու համար անհրաժեշտ գրականությամբ կաբինետ և հագեցվեց լաբորատոր սարքավորումներով: Այդ ընթացքում ամբիոնի աշխատանքային համագործակցության շրջանակներն ընդլայնվեցին:
 • Դասախոսական կազմը մասնակցում էր համամիութենական և հանրապետական գիտաժողովներին և պրակտիկ գործունեությամբ նպաստում ինստիտուտի աճող հեղինակությանը տեխնիկական գիտությունների բնագավառում: Մեծ էր պրոֆեսոր Լև Զախարովի դերը հատկապես ուսումնական գործընթացում կադրերի ընտրության և խոստումնալից գիտնականների ներգրավման գործում:
 • 1989 թվականին Երևանի ճարտարապետաշինարարական ինստիտուտի կազմավորման հետ կապված` սիլիկատների տեխնոլոգիայի ամբիոնից առանձնացավ շինարարական նյութեր դասավանդող դասախոսալաբորանտական կազմը և ստեղծվեց նոր ամբիոն` շինարարական նյութերի և քիմիայի ամբիոն, որը 1990-97թթ. գլխավորել է Նիկոլայ Չիլինգարյանը:
 • 1995թ. ամբիոնը վերանվանվեց շինարարական նյութերի, իրերի և կոնստրուկցիաների արտադրության տեխնոլոգիայի անվանումով: Ամբիոնի դասախոսները մշակել են մի շարք ծրագրեր, մեթոդական ցուցումներ և առաջադրանքներ կուրսային, դիպլոմային նախագծերի, լաբորատոր աշխատանքների կատարման, արտադրական պրակտիկայի անցկացման համար:
 • 1997 թվականից ամբիոնը ղեկավարել է Մարտին Բադալյանը: Տեխնիակական գիտությունների դոկտոր (1992թ.), պրոֆեսոր (2001թ.), Միջազգային ինժեներական ակադեմիայի ակադեմիկոս Մարտին Բադալյանը (ծ.1935թ.)
 • 1952թ. ավարտել է Մոսկվայի ինժեներաշինարարական ինստիտուտը: Շուրջ 40 տարի գլխավորել է շինարարական նյութերի արդյունաբերության և շինարարական ինդուստրիայի մի շարք ձեռնարկություններ, նաև գիտահետազոտական և գիտաարտադրական կազմակերպություններ:
 • 1969թ. համատեղությամբ դասավանդել է Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտում:
 • 1997թ. ընտրվել է ճարտարապետաշինարարական ինստիտուտի շինարարական նյութերի և քիմիայի ամբիոնի վարիչ: Եղել է մի շարք թեկնածուական թեզերի գիտական ղեկավար և խորհրդատու: Նրա կողմից ղեկավարվող գիտական թեմաներն ընդգրկվել են ԽԱՀՄ ԳԱ և ԽՍՀՄ գիտության և տեխնիկայի պետական կոմիտեի նպատակային ծրագրերի մեջ: Հանդիսանում է 150-ից ավելի գիտական աշխատանքների, դրանց թվում` ԽՍՀՄ հեղինակային վկայագրերով վավերացված 25 գյուտերի հեղինակ: Մեծ թվով գիտական, արտադրական, փորձագիտական խորհուրդների անդամ է: Կարևոր աշխատանք է կատարել ամբիոնը խոստումնալից կադրերով համալրելու ուղղությամբ: Պարգևատրվել է Անանիա Շիրակացու մեդալով (2002թ.)
 • 2002 թվականից ամբիոնը ղեկավարում է տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Էկոլոգիայի և Կենսագործունեության անվտանգության
 • Գիտությունների Միջազգային Ակադեմիայի ակադեմիկոս, Հայաստանի Ինժեներական Ակադեմիայի թղթակից անդամ Պետրոս Տեր-Պետրոսյանը: Ունի ավելի քան 100 գիտական հրատարակություններ, այդ թվում 7 գիրք, 7 գյուտ։ Նա մասնակցել է Չեռնոբիլի ատոմակայանի աշխատակիցների համար կառուցվող Սլավուտիչ քաղաքի շինարարական աշխատանքներին, որի համար պարգևատրվել է Ուկրաինայի «Ծառայության համար» շքանշանով (1997թ.)։ Համարվում է ԱՊՀ շինարարական բուհերի ընկերակցության պատվավոր պրոֆեսոր (2002թ)։

 7,755 просмотров всего,  6 просмотров сегодня

Բադալյան Մարիա Մարտինի Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ
Կարապետյան Ամալյա Կարապետի Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Արզումանյան Ավետիք Արտավազդի Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ