Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Շինարարական մեքենաների և երթեվեկության կազմակերպման ամբիոն

«Շինարարական մեքենաներ և երթևեկության կազմակերպում» ամբիոնը ստեղծվել է 1989 թ., որը ստեղծման օրվանից ղեկավարում է տեխ. գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Սլավիկ Արտավազդի Բուռնուսուզյանը:

Ամբիոնն ուսումնական պարապմունքներ է անցկացնում բակալավրատուրայում և մագիստրատուրայում` Շինարարական մեքենաների, Ավտոմոբիլների, Շարժիչների աշխատանքային պրոցեսների, Ավտոմոբիլային փոխադրումների, Ճանապարհային երթևեկության տնտեսագիտության և երթևեկության կանոնների, Տրանսպորտի միասնական համակարգի, Վարորդների պատրաստման մեթոդական հիմունքների, Քաղաքների տրասպորտային տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, Տեխնիկական համակարգերի կառավարման, Ճանապարհային ոստիկանության ծառայության, Ճանապարհատրասպորտային պատահարների փորձաքննության, Ավտոմոբիլային տրանսպորտում լիցենզավորման և սերտիֆիկացման, Տրասպորտային հոսքերի մոդելավորման, Տրանսպորտում կոմերցիոն աշխատանքների կազմակերպման, Ուղևորատար ավտոմոբիլային փոխադրումների տեխնոլոգիայի, Կազմակերպման և կառավարման, Շրջակա միջավայրի պաշտպանության, Քաղաքային տրանսպորտի համակարգի և մի շարք այլ բնագավառների` ընդհանուր թվով 40 դասընթացների գծով` համալսարանի 1-ից 5-րդ կուրսերում:

Ամբիոնը ղեկավարում է նաև ասպիրանտների գիտահետազոտական աշխատանքների կատարումը:

Ամբիոնի ուսումնական երեք լաբորատորիաներում.

  • Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում,
  • Շինարարական մեքենաներ,

կատարվում են դասընթացային ծրագրերով նախատեսված լաբորատոր աշխատանքներ: Ամբիոնը ղեկավարում է ուսումնական, արտադրական և նախադիպլոմային պրակտիկաներ, որոնք կազմակերպվում և անցկացվում են.

  • Ճանապարհային ոստիկանությունում,
  • «Դավիթ երթուղային տաքսի» ՓԲ,
  • «Երևանշին» ԲԲ ընկերություններում` երկկողմանի պայմանագրերի հիման վրա:

Ամբիոնը բարձրագույն կրթությամբ մասնագետներ է պատրաստում`

  • Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում մասնագիտությամբ:

Ամբիոնի երեք դասախոս ներգրավված է ՊԳԳ ԾՁԲ-08/2 ծածկագրով մրցույթով շահած 12 աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատաքներում:

3,083  Ընդամենը Դիտված, 4 Դիտվել է այսօր

Բուռնուսուզյան Սլավիկ Արտավազդի Ամբիոնի վարիչ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր
Հարությունյան Վալերիկ Մամիկոնի Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Դավթյան Կամո Վլադիմիրի Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Մեժլումյան Ռոբերտ Ալեքսանդրի Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Ներսիսյան Ռազմիկ Շահբազի Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ