ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Ինֆորմատիկայի, հաշվողական տեխնիկայի և կառավարման համակարգերի ամբիոն

 

Ինֆորմատիկայի ամբիոնը ձևավորվել էր 1988թ. Երևանի նախկին Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ճարտարապետա-շինարարական ֆակուլտետի կազմում, թիվ 444 հրամանով ինստիտուտի գիտական խորհրդի միջնորդությամբ, «Շինարարության ավտոմատ ղեկավարման և նախագծման ավտոմատացման համակարգեր» անվանմամբ:

            ԻՀՏ և ԿՀ ամբիոնը պատրաստում է Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա և Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր մասնագիտացունմերով բակալավրեր, մագիստրոսներ և ասպիրանտներ, և ապահովում է համալսարանի այլ մասնագիտություններին տեղեկատվական տեխնոլոգիանների բազային կարողություններին տիրապետումը:

ԻՀՏ և ԿՀ ամբիոնն ունի արդի սարքավորումներով համալրված 3 լաբորատորիաներ:  Այն իր աշխատանքը կազմակերպել է հիմնվելով Երևանի Կապի Միջոցների Գիտահետազոտական Ինստիտուտի ուսումնական կենտրոնի վրա, որը բուհին տրամադրել է լրացուցիչ ուսումնական լաբորատորիաներ և իր բոլոր հնարավորությունները` օգնելով պատրաստել որակյալ կադրեր: Դրանով հանդիսանալով գիտատեխնիկական բազա ամբիոնի համար:

ԻՀՏԿՀ ամբիոնում ուսանողների ցանկությամբ անկացվում են պարբերաբար լրացուցիչ անվճար դասընթացներ ծրագրավորման հիմունքներ, քոմփյութերային ցանցեր և էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաներ առարկաների շրջանակներում: Ուսանողները լաբորատոր և գործնական աշխատանքները կատարում են ժամանակակից լաբորատոր ստենդերի վրա և մասնակցում են իրական նախագծերում՝ ապարատային և ծրագրային միջոցների ստեղծմանը:

 

 

 

Ամբիոնին կից գործում են հետևյալ լաբորատորիանները.

 • ցանցային տեխնոլոգիաների համաշխարհային Cisco Networking Academy –ին կից ԵԿՄԳՀԻ Ռեգիոնալ ակադեմիան, որտեղ դասավանդում են սերտիֆիկացված հրահանգիչներ (instructor)
 • Տեխնոլոգիական պրոցեսների ավտոմատացման միջոցների նախագծման
 • Ծրագրավորման
 • Կայքերի դիզայնի (web design )և ծրագրավորման (Web programming )
 • ԷՀՄ
 • Տեղեկատվության պաշտպանության
 • Քոմփյութերային ցանցերի նախագծման և կառավարման
 • Միկրոէլեկտրոնիկայի և նյութաբանության
 • էլեկտրոնիկաի և էլեկտրոտեխնիկաի

 

 

Ամբիոնի առավելություններն են`

 • Բարձր որակավորմամբ, գործնական մեծ փորձով, երիտասարդ
 • մասնագետների գերակշռությամբ դասախոսական կազմը:
 • Գործնական և գիտական կապերը ոլորտի ձեռնարկությունների հետ:
 • Գործող լաբորատոր բազայի առկայությունը Երևանի Կապի Միջոցների Գիտահետազոտական Ինտիտուտում:
 • Ուսման բարձր առաջադիմություն ունեցողներին աշխատանքով ապահովելու հնարավորությունը`

         

 10,639 просмотров всего,  6 просмотров сегодня

Mher Markosyan Curriculum Vitae
Հակոբյան Ռոբերտ Գրիգորի Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Ստեփանայն Էդուարդ Լիպարիտի Ավագ դասախոս, դոցենտ
Սևյան Սիրանուշ Լենդրուշի Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
Ղալեչյան Հայկ Սամվելի Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ