(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

GOVERN

GOVERN (543711-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-SMGR) — Խթանել ինքնավարությունը և հաշվետվողականությունը Բոլոնիայի սկզբունքներին համահունչ` զարգացնելով բարձրագույն կրթության կառավարման համակարգի ժամանակակից մակարդակի արդյունավետ փոփոխությունները 2013-2016թթ.

GOVERN-ը եռամյա ազգային ծրագիր է՝ Կառավարման բարեփոխումների և Կառուցվածքային միջոցառումների գերակայության ներքո:
Ավելի լայն նպատակն է հնարավորություն ընձեռել Հայաստանի բուհերում կիրառվել ժամանակակից կառավարման համակարգի՝ Բոլոնիայի օրակարգին համապատասխան արդյունավետ և արդյունավետ կառուցվածքային փոփոխություններ խթանելու համար՝ այդպիսով բարձրացնելով բուհերի ինքնավարությունն ու հաշվետվողականությունը:
Նպատակներն ուղղված են բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ինքնավարության և հաշվետվողականության բարձրացմանը հետևյալով.
– համակարգային փոփոխություններն արդյունավետ կառավարելու համար վարչական անձնակազմի կարողությունների հիման վրա
– Բոլոնիայի գործողություններին համապատասխան իրավական և կարգավորող շրջանակների վերանայում.
– Համակարգային փոփոխությունների մոտեցումների՝ ռազմավարական, ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսների կառավարում վերանայելու միջոցով համալսարանի կառավարման նորագույն համակարգի ստեղծում.

• Լյուվենի համալսարանական քոլեջ – Բելգիա
• Ավստրիայի համաշխարհային համալսարանական ծառայություն – Ավստրիա
• Բաթ Սպա համալսարան – Մեծ Բրիտանիա
• Կոբլենց-Լանդաուի համալսարան — Գերմանիա
• ASIIN Consult GmbH – Գերմանիա
• Ուսումնասիրությունների և նախաձեռնությունների Եվրոպական կենտրոն – Իտալիա
Հայաստանյան գործընկերներ • Երևանի Բրյուսովի պետական լեզվաբանական համալսարան
• Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
• Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
• Վանաձորի պետական համալսարան
• Երևանի Հյուսիսային համալսարան
• Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան
• Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
• Գավառի պետական համալսարան
• Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա
• Հայաստանի ամերիկյան համալսարան հիմնադրամ
• Կրթության և գիտության նախարարություն
• Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն
• Հայաստանի ուսանողների ազգային ասոցիացիա
• Կրթության որակ ՀԿ
• Հայաստանի գործատուների հանրապետական միություն