(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

VERITAS

543710-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-SMGR Հետբուհական կրթության կառուցվածքային զարգացում Զալցբուրգյան սկզբունքների հիման վրա 2013թ.-2016թ.

Մարդկային ներուժի ամրապնդում հետազոտություններում՝ ստեղծելով որակյալ հետազոտողների կրիտիկական զանգված՝ հայաստանյան ԲՈՒՀ-ում դոկտորական կրթության մշակման, ինտեգրման և արդյունավետ կառավարման միջոցով:
— ՈԱԱԿ-ի III մակարդակի ուսումնական ծրագրերի միջազգային ճանաչման խթանում Զալցբուրգի սկզբունքներին համահունչ և միջազգային չափանիշների հետ համադրելի մրցանակաբաշխության չափանիշների մշակման և ընդունման միջոցով:
-Գիտական հետազոտություններում որակի գնահատման և մոնիտորինգի համակարգի մշակում` համապատասխան պարամետրերի շարունակական հետևման համակարգերի կառուցման և ամրապնդման միջոցով:
— Բուհերում գիտության և հետազոտությունների ինտեգրման խթանում և ամրապնդում համալսարանական կառույցների ստեղծման/վերանայման միջոցով, որոնք կնպաստեն գիտական հետազոտություններին, ցանցային գիտելիքներին կրթության, հետազոտության և նորարարության ոլորտում, կբարձրացնեն կրթության որակը, արդյունավետությունը, ճկունությունը, բազմամասնագիտական և միջառարկայականությունը:
Հիմնական արդյունքները և արդյունքները ներառում են.
-Բուհերի կարողությունների զարգացում որակյալ դոկտորական կրթության համար. վերանայում/ստեղծում նոր գիտահետազոտական միավորներ:
-Որակյալ ասպիրանտական կրթության և հետազոտությունների համար նախադրյալների ստեղծում.
-Դոկտորական կրթության ասպիրանտուրայի չափորոշիչների և որակի չափանիշների ձևակերպում:
-Հայաստանում 11 նոր ասպիրանտական ծրագրերի մշակում և մեկնարկ (11 պիլոտային ծրագիր):
-Դոկտորականի շնորհման չափանիշների և որակի չափանիշների ընդունում

• Ավստրիայի համաշխարհային համալսարանական ծառայություն – Ավստրիա
• Թագավորական տեխնոլոգիական ինստիտուտ — Շվեդիա
• Ջիրոնայի Համալսարան — Իսպանիա
• Բաթ Սպա համալսարան – Մեծ Բրիտանիա
• Հայդելբերգի համալսարան — Գերմանիա • Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա
• Երևանի պետական համալսարան
• Երևանի Բրյուսովի պետական լեզվաբանական համալսարան
• Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան
• Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
• Գավառի պետական համալսարան
• Վանաձորի պետական համալսարան . Երևանի Հյուսիսային համալսարան
• Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա
• Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա
• Կրթության և գիտության նախարարություն
• Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն
• Կրթության որակ ՀԿ
• Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն հավաստագրող հանձնաժողով