Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Տեղափոխության դիմումի ընդունում

Անուն *
Ազգանուն *
Հայրանուն *
Էլ. հասցե *
Հեռախոս 1 *
Հեռախոս 2 *
Կրթական ծրագիր *

Համապատասխան դիմում (օրինակը ներբեռնել,լրացնել և կցել) * (max 3 MB)

Անձը հաստատող փասթաթուղթ (անձնագրի կամ նույնականացման քարտ կամ ծննդյան վկայական) * (max 4 MB)

Լուսանկար * (max 3 MB)

Քոլեջի ավարտական դիպլոմ (max 3 MB)

Քոլեջի ավարտական դիպլոմի ներդիր * (max 3 MB)

Արձանագրություն * (max 3 MB)

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված արտոնությունից օգտվելու վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթերը (առկայության դեպքում) (max 2 MB)

Զին. գրքույկ կամ կցագրման վկայական (առկայության դեպքում) (max 2 MB)


2,905  Ընդամենը Դիտված, 2 Դիտվել է այսօր