ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Տեղափոխության դիմումի ընդունում

  Անուն *
  Ազգանուն *
  Հայրանուն *
  Էլ. հասցե *
  Հեռախոս 1 *
  Հեռախոս 2 *
  Կրթական ծրագիր *

  Համապատասխան դիմում (օրինակը ներբեռնել,լրացնել և կցել) * (max 3 MB)

  Անձը հաստատող փասթաթուղթ (անձնագրի կամ նույնականացման քարտ կամ ծննդյան վկայական) * (max 4 MB)

  Լուսանկար * (max 3 MB)

  Քոլեջի ավարտական դիպլոմ (max 3 MB)

  Քոլեջի ավարտական դիպլոմի ներդիր * (max 3 MB)

  Արձանագրություն * (max 3 MB)

  ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված արտոնությունից օգտվելու վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթերը (առկայության դեպքում) (max 2 MB)

  Զին. գրքույկ կամ կցագրման վկայական (առկայության դեպքում) (max 2 MB)


   3,433 просмотров всего,  2 просмотров сегодня