(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Պրակտիկա

ՀՀ ոստիկանության

Ճանապարհային ոստիկանություն

polise

www.police.am

Երեվանի Քաղաքապետարանqaxaqapetaran

www.yerevan.am

ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարություն

minurban

www.minurban.am

ՀՀ Պաշտպանության Նախարարություն

mil

www.mil.am

ՀՀ Կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

cadastre

www.e-cadastre.am

Արարատբանկ

araratbank

www.araratbank.am

Հորիզո-95» ՍՊԸ

horizon

www.horizon.am

«Սահակյանշին» ՍՊԸ

sahakyanshin

www. sahakyanshin.am

«Կամուրջշին» ՍՊԸ

kamurjshin

www.kamurjshin.am

 «ՄԼԼ Ինդասթրիզ» ՍՊԸ

mllindustries

www.mllindustries.com

«Արփա-Սևան» ԲԲԸ

arpa_sevan

www.arpa-sevan.am

«Երևանշին» ՍՊԸ

yerevanshin

www.yerevanshin.com

«Արարատ Ճանշին» ՍՊԸ

araratShin

«Հայջրնախագիծ ինստիտուտ»  ՓԲԸhjni

www.hjni.am

«Երեվաննախագիծ» ՓԲԸ

yrevanNaxagic

«Ճանապարհ» ՍՊԸ

chanaparh

«Արցախճան» ՓԲԸ

artsakhroad

www.artsakhroad.am

Ճաննախագիծ ինստիտուտ

dorproject

www.dorproject.am

Թերմոռոս-Ար

termoros

www.termoros.am

Եվրոշին

euroshin

www.euroshin.am

«Գապէքս» ՍՊԸ

gapex

www.gapex.am

«Սարանիստ» ՍՊԸ

saranist

www.saranist.com

Երևանի կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտ

yetri

www.yetri.am

Քաղաքշինական ծրագրերի               փորձագիտական կենտրոն

urbanex

www.urban-ex.am

«Սի-լաբ» ՍՊԸ

clab

«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ

shincertificate

www.shincertificate.net

«Հայնախագիծ» ԲԲԸarmproject

www.armproject.am

ՀՀ ԱԻՆ Հայաստանի հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի պետական ծառայություն ՊՈԱԿ
«Դավիթ երթուղային տաքսի» ՓԲԸ «Նարեկ Սարգսյան Ճարտարապետական արվեստանոց» ՍՊԸ «Սեյսմիկ պաշտպանության արևմտյան ծառայություն» ՊՈԱԿ «Երկաթբետոն» ԲԲԸ