(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Ուսումնական գործընթաց

Սիրելի՛ ուսանողներ, երկրորդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքները բակալավրիատի առկա ուսուցման I-III կուրսերում կսկսեն փետրվարի 5-ից:

Ստորև ներկայացված ցանկում կարող եք տեսնել 2023-2024թթ. ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի առկա և հեռակա, բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, ինչպես նաև պրակտիկաների, քննաշրջանի և լուծարքային շրջանի ժամանակացույցը: