ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Համագործակցության պայմանագրեր, ծրագրեր

Միջազգային համագործակցության պայմանագրեր,  փոխանակումներ

Համալսարանը համագործակցում է Եվրամիության երկրների բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ (Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա, Գերմանիա, Իտալիա, Լեհաստան, Իռլանդիա, Շվեդիա, Շվեյցարիա, Բուլղարիա), ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ուկրաինայի և ԱՊՀ այլ երկրների, Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության և այլ երկրների հետ:

Համալսարանն իրականացնում է կրթական համակարգի բարեփոխումներ` Բոլոնիայի գործընթացին համապատասխան: Բոլոնյան գործընթացի շրջանակներում Համալսարանը մասնավորապես համագործակցել է Շվեդիայի թագավորական տեխնիկական համալսարանի, Բոլոնիայի համալսարանի, Միլանի պոլիտեխնիկ համալսարանի, Ֆրանսիայում Լիոնի և Ստրասբուրգի ազգային բարձրագույն ճարտարպետական դպրոցների, նաև ԱՊՀ երկրների բարձրագույն հաստատությունների հետ: Բոլոնիայի գործընթացի և գործընկեր համալսարանների հետ համագործակցության շրջանակներում մագիստրատուրայի ուսանողները հնարավորություն ունեն մեկ ուսումնական տարով կամ մեկ կիսամյակով ուսումնառել գործընկեր բուհում և պահպանելով այնտեղ ստացած կրեդիտները՝ շարունակել ուսումնառությունը իրենց բուհում հաջորդ կուրսից կամ կիսամյակից:

2011-2013 ուսումնական տարիներին Միլանի պոլիտեխնիկը և համալսարանը համատեղ կազմակերպել են “Հայկական մշակութային ժառանգության պահպանում և վերականգնում” մասնագիտությամբ երկամյա մասթեր դասընթացներ: Երկու համալսարանների միջև կնքված պայմանագրի համաձայն 2013թ. փետրվարից իրականացվեցին “Ճարտարապետական վերականգնում” և “Շինհրապարակի ղեկավարում” համալսարանական մասթեր մեկամյա դասընթացներ, որոնց շրջանավարտներին շնորհվել էր երկու բուհերի կողմից ճանաչվող դիպլոմ: Միլանի պոլիտեխնիկի հետ համագործակցությունը հետագա միջազգային արդյունավետ համագործակցության զարգացման նոր հեռանկարներ է ստեղծում, մասնավորապես` համալսարանի ռազմավարական ծրագրերով նախատեսված գործընկեր հաստատությունների հետ կրկնակի դիպլոմի/դուբլ դիպլոմի տրման և գիտական թեզերի համաղեկավարման իրականացման ուղղությամբ:

Համալսարանի կողմից տրվող դիպլոմները ընդունվում են ԱՊՀ և արտասահմանյան բազմաթիվ երկրներում: Ճարտարապետության և դիզայնի ֆակուլտետի շրջանավարտներին շնորհվող բակալավրի և մագիստրոսի դիպլոմը 1994թ. պաշտոնապես ճանաչվել է համարժեք ֆրանսիականին՝ Ֆրանսիայի մշակույթի և հաղորդակցության նախարարության կողմից: Վերաճանաչումները առ այսօր տեղի են ունեցել պարբերաբար, հերթական վերաճանաչումը տրվել է 2011թ. հունիսի 14-ին հինգ տարի ժամկետով:

Իր գործընկերային քաղաքականության մեջ համալսարանը առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում շարժունակությանը նպաստող դրույթներին՝ փոխանակման ծրագրերով մասնակցող դասախոսներին և ուսանողներին հատկացնելով ֆինանսական միջոցներ՝ տարեցտարի ավելացնելով այդպիսի հատկացումները համալսարանի բյուջեում: Այս գործում համալսարանին օգնում են նաև արտասահմանյան գործընկերների հետ ունեցած սերտ կապերը:

Համալսարանը միջկառավարական պայմանագրերի շրջանակում օտարերկրյա կադրեր է պատրաստում: Ներկայումս այդպիսի պայմանագրերի շրջանակներում Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության 2 քաղաքացիներ սովորում են Հիդրոտեխնիկայի և քաղաքային տնտեսության ֆակուլտետի մագիստրատուրայում ”Կիրառական հիդրոմեխանիկա” մասնագիտությամբ և Սիրիայի Արաբական Հանրապետության 2 քաղաքացիներ՝ Ճարտարապետության ֆակուլտետի մագիստրատուրայում “Ճարտարապետություն և դիզայն” մասնագիտությամբ: Համալսարանը նրանց ապահովում է կացարանով և կրթաթոշակով: Այս գործում խթանող գործոն է նաև համալսարանի միջոցների հաշվին միջազգային, մարզական և մշակութային միջոցառումների կազմակերպումը:

 

Միջազգային գիտակրթական ծրագրեր

Համալսարանն ակտիվորեն ներգրավված է ինչպես եվրոպական, այնպես էլ տարածաշրջանի բազմաթիվ դրամաշնորհային ծրագրերում՝ TEMPUS, Erasmus Mundus, Linaeus Palme, DAAD, IREX և այլն:

1996 թվականից համալսարանն իրականացրել է թվով 7 Տեմպուս (TEMPUS) ծրագիր՝ ուղղված ուսումնական պլանների և կրթական ծրագրերի վերափոխմանն ու զարգացմանը, բուհի սարքավորումների արդիականացմանը և համալսարանական կառավարման համակարգի կատարելագործմանը: Ներկայումս իրականացնում է թվով 6 Tempus ծրագիր՝

Desire-Logo1544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR  DESIRE  Հայաստանում, Ուկրաինայում և Վրաստանում հետազոտությունների, կրթության և արտադրության բնագավառների ինտեգրման նպատակով նախատեսվող ներդրված համակարգային ծրագրերի (դասընթացների) մշակում նորարար վիրտուալ մոտեցումներով

veritas logo543710-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-SMGR  VERITAS  Զալցբուրգի սկզբունքների հիման վրա հետբուհական կրթության կառուցվածքային զարգացում

goven543711-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-SMGR GOVERN Խթանել ինքնավարությունը և հաշվետվողականությունը Բոլոնիայի սկզբունքներին համահունչ ` զարգացնելով բարձրագույն կրթության կառավարման համակարգի ժամանակակից մակարդակի արդյունավետ փոփոխությունները

header-1140x130544261-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-SMGR ESPAQ  Ընդլայնել ուսանողների մասնակցությունը Հայաստանի բարձրագույն կրթության որակի ապահովման գործընթացում

armenqa543817-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-SMHES ARMENQA Հայաստանում իրականացվող ազգային և սեկտորային որակավորումների շրջանակները

hen-gear530373-TEMPUS-1-2012-IT-SMGR  HEN-GEAR  Հայաստանում մարդկային կապիտալի գնահատման և շրջանավարտների աշխատանքի ապահովման բարձրագույն կրթության համացանցը

 – ՃՇՀԱՀ-ի  շրջանավարտների հետազոտության հաշվետվություն

 – The NUACA Graduates’ Profile Report        

Հադիսանալով  Tempus/Tacis շրջանակում իրականացվող ծրագրերի կոնսորցիումի անդամ՝ Համալսարանը ակտիվորեն համագործակցել է Բիրմինգհեմի համալսարանի (Մեծ Բրիտանիա), Դուբլինի համալսարանի (Իռլանդիա), Փարիզի ճանապարհների և կամուրջների ազգային դպրոցի (Ֆրանսիա), Լյուվենի կաթոլիկական համալսարանի (Բելգիա), Շվեդիայի թագավորական համալսարանի (Շվեդիա), Լոնդոնի տեխնիկական համալսարանի (Մեծ Բրիտանիա), Իտալիայի Բոլոնիայի Համալսարանի (Իտալիա), Պորտուգալիայի Մինխո համալսարանի,  Ինֆորմացիոն համակարգերի կառավարման ինստիտուտի (Լատվիա), Սուխումիի պետական համալսարանի (Վրաստան), Շոթա Ռուսթավելիի անվան պետական համալսարանի (Վրաստան), Վոլոդիմիր Դալի անվան  արևելաուկրաինական ազգային համալսարանի (Ուկրաինա) հետ:

Համալսարանում առկա են ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած վերապատրաստման կենտրոններ: Կազմակերպվել և իրականացվել են կրթական ու գիտահետազոտական համատեղ նախագծեր, միջազգային գիտաժողովներ և համագումարներ: Tempus 59338-TEMPUS-1-2009-1-LV-TEMPUS-HESDESPI նախագծի շրջանակներում  բարձրագույն կրթության որակի բարձացման նպատակով զարգարել են սոցիալական, գործընկերային կապերը, մեծացրել մրցունակությունը գիտության բնագավառում: Համալսարանում Tempus ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է GIDEC նախագիծը, որի նպատակն էր երկրատեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով նպաստել Արևելյան հարևան երկրների կայուն զարգացմանը: Նախագծի շրջանակներում համալսարանում հիմնվել է երկրատեղեկատվական համակարգերի (GIS) լաբորատորիա և ձեռք են բերվել նորագույն գեոդեզիական սարքավորումներ:

 3,718 просмотров всего,  4 просмотров сегодня