(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Բակալավրիատ

Բակալավրիատում ընդունելությունը կազմակերպվում է.

 • արտասահմանյան քաղաքացիների նախապատրաստական խմբերի ավարտական քննությունների արդյունքով,
 • ընդհանուր հիմունքներով,
 • ՀՀ ԿԳՄՍՆ գրություններով՝ դիմորդների գիտելիքների ստուգման արդյունքով:

ՀՀ ԿԳՄՍՆ գրություններով դիմորդները հանձնում են հետևյալ քննությունները.

  • Ճարտարապետության ֆակուլտետի համար`գծանկար, գծագրություն, լեզու (որով կազմակերպվելու է ուսումնառությունը):
  • Դիզայնիֆակուլտետի համար` գծանկար, գծագրություն, լեզու (որով կազմակերպվելու է ուսումնառությունը):
  • Շինարարության ֆակուլտետի համար` մաթեմատիկա, ֆիզիկա, լեզու (որով կազմակերպվելու է ուսումնառությունը):
  • Կառավարման և տեխնոլոգիայի ֆակուլտետի համար.
   • Տնտեսագիտություն՝ մաթեմատիկա, հայոց լեզու կամ օտար լեզու:
   • Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (շինարարության ճյուղում)՝ մաթեմատիկա, հայոց լեզու կամ օտար լեզու:
   • Լոգիստիկա՝ մաթեմատիկա, հայոց լեզու կամ օտար լեզու:
   • Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)՝ մաթեմատիկա, ֆիզիկա կամ անգլերեն:
   • Տեղեկատվական համակարգեր՝ մաթեմատիկա, ֆիզիկա կամ անգլերեն:
  • Քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի համար.
   • Տրանսպորտային համակարգեր — մաթեմատիկա, ֆիզիկա, հայոց լեզու:
   • Զբոսաշրջությունհայոց լեզու, օտար լեզու կամ մաթեմատիկա:
   • Սերվիս հայոց լեզու, օտար լեզու կամ աշխարհագրություն:

Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի միջնակարգ դպրոցների շրջանավարտները որպես հայոց լեզվի գնահատական կարող են փոխանցել ՀՀ և Վրաստանի միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզվի ավարտական քննության գնահատականը:

Բակալավրիատում առկա ուսուցման տևողությունը 4 տարի է, հեռակա ուսուցման տևողությունը՝ 5 տարի: Բակալավրիատում օտար լեզուներով ուսումնառությունը կազմակերպվում է միայն առկա ուսուցմամբ:

Բոլոնիայի գործընթացի շրջանակներում բակալավրիատում շարժունությունն իրականացվում է մեկ կիսամյակ կամ մեկ ուսումնական տարի ժամկետով: 

 Դիմորդը ՀՀ ԿԳՄՍՆ ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը`

 1. դիմում` Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի անունով.
 2. նախարարության կողմից տրամադրված    դիմում-հարցաթերթիկ` համաձայն ձևի.
 3.  բժշկական տեղեկանք ընդհանուր առողջական վիճակի մասին, որը կարող է տրված լինել նաև Հայաստանի Հանրապետության բժշկական կազմակերպությունների կողմից.
 4. անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի բոլոր էջերի պատճենները և (կամ) մկրտության վկայականը.
 5. կրթական աստիճանի ավարտական փաստաթղթի պատճենը.
 6. 3 x 4 չափսի 4 լուսանկար.
 7. ինքնակենսագրություն (CV)` հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով.

2022-2023 ուսումնական տարում համալսարան ընդունվող արտասահմանյան քաղաքացիների համար սահմանված ուսման տարեկան վարձաչափերն՝ ըստ կրթական աստիճանիֆակուլտետների և ուսուցանվող լեզուների

 

 

Բակալավրիատ

Ուսման վարձաչափ (ՀՀ դրամ)

Ճարտարապետության ֆակուլտետ

Ռուսերենով ուսուցանվող խմբերում

900 000  

Անգլերենով, ֆրանսերենով ուսուցանվող խմբերում

1 020 000

Դիզայնի ֆակուլտետ

Ռուսերենով ուսուցանվող խմբերում

840 000

Անգլերենով, ֆրանսերենով ուսուցանվող խմբերում

960 000

Մյուս ֆակուլտետներ

Ռուսերենով ուսուցանվող խմբերում

720 000  

Անգլերենով, ֆրանսերենով ուսուցանվող խմբերում

840 000

 

Համալսարանի բոլոր ֆակուլտետների հայերենով ուսուցանվող խմբերում ուսման վարձը սահմանված է ՀՀ քաղաքացիների համար սահմանված ուսման վարձաչափերին հավասար: