ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Բակալավրիատ

Բակալավրիատում ընդունելությունը կազմակերպվում է.

 • արտասահմանյան քաղաքացիների նախապատրաստական խմբերի ավարտական քննությունների արդյունքով,
 • ընդհանուր հիմունքներով,
 • ՀՀ ԿԳՄՍՆ գրություններով՝ դիմորդների գիտելիքների ստուգման արդյունքով:

ՀՀ ԿԳՄՍՆ գրություններով դիմորդները հանձնում են հետևյալ քննությունները.

 • Ճարտարապետության ֆակուլտետի համար` նկարչություն (գծանկար, կոմպոզիցիա), գծագրություն, մաթեմատիկա, հայոց լեզու/անգլերեն:
 • Դիզայնի ֆակուլտետի համար` նկարչություն, գծագրություն, հայոց լեզու :
 • Շինարարության ֆակուլտետի համար` մաթեմատիկա, ֆիզիկա, հայոց լեզու:
 • Կառավարման և տեխնոլոգիայի ֆակուլտետի համար` մաթեմատիկա, ֆիզիկա, հայոց լեզու:
 • Քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի համար` մաթեմատիկա, ֆիզիկա, հայոց լեզու:

Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի միջնակարգ դպրոցների շրջանավարտները որպես հայոց լեզվի գնահատական կարող են փոխանցել ՀՀ և Վրաստանի միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզվի ավարտական քննության գնահատականը:

Բակալավրիատում առկա ուսուցման տևողությունը 4 տարի է, հեռակա ուսուցման տևողությունը՝ 5 տարի: Բակալավրիատում օտար լեզուներով ուսումնառությունը կազմակերպվում է միայն առկա ուսուցմամբ:

Բոլոնիայի գործընթացի շրջանակներում բակալավրիատում շարժունությունն իրականացվում է մեկ կիսամյակ կամ մեկ ուսումնական տարի ժամկետով: 

 Դիմորդը ՀՀ ԿԳՄՍՆ ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը`

 1. դիմում` Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի անունով.
 2. նախարարության կողմից տրամադրված    դիմում-հարցաթերթիկ` համաձայն ձևի.
 3.  բժշկական տեղեկանք ընդհանուր առողջական վիճակի մասին, որը կարող է տրված լինել նաև Հայաստանի Հանրապետության բժշկական կազմակերպությունների կողմից.
 4. անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի բոլոր էջերի պատճենները և (կամ) մկրտության վկայականը.
 5. կրթական աստիճանի ավարտական փաստաթղթի պատճենը.
 6. 3 x 4 չափսի 4 լուսանկար.
 7. ինքնակենսագրություն (CV)` հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով.

2021-2022 ուսումնական տարում համալսարան ընդունվող արտասահմանյան քաղաքացիների համար սահմանված ուսման տարեկան վարձաչափերը:

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ռուսերենով ուսուցանվող խմբեր

790,000 դրամ

Անգլերենով, ֆրանսերենով ուսուցանվող խմբեր

890,000 դրամ

ՄՅՈՒՍ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ

Ռուսերենով ուսուցանվող խմբեր

690 000 դրամ

Անգլերենով, ֆրանսերենով ուսուցանվող խմբեր

790 000 դրամ

Համալսարանի բոլոր ֆակուլտետների հայերենով ուսուցանվող խմբերում ուսման վարձը սահմանվում է ՀՀ քաղաքացիների համար սահմանված ուսման վարձաչափին հավասար:

 

 1,534 просмотров всего,  4 просмотров сегодня