(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Կանոնակարգեր

filetype_pdfՃՇՀԱՀ աշխատողների գիտահետազոտական աշխատանքների համար լրավճարների հաշվարկման և տրամադրման կարգ

filetype_pdfՃՇՀԱՀ գիտատեխնիկական խորհրդի կանոնակարգ

filetype_pdfՃՇՀԱՀ գիտության վարչության կանոնակարգ

filetype_pdfՃՇՀԱՀ ապիրանտուրայի ընդունելության և ուսուցման, դոկտորանտուրայի և հայցորդության ձևակերպման կարգ

filetype_pdfՃՇՀԱՀ հրդեհային անվտանգության ապահովման կանոնակարգ

filetype_pdfՃՇՀԱՀ աշխատողների ներքին կարգապահության կանոններ

filetype_pdfԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱԴՐԵՐԻ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳ

filetype_pdf ՃՇՀԱՀ աշխատողների գիտահետազոտական աշխատանքների համար լրավճարների տրամադրման և հաշվարկման կարգ

filetype_pdfԳիտական քաղաքականության վարչության կանոնակարգ

filetype_pdfՈւսումնական մասի կանոնակարգ

filetype_pdfՄիջազգային կապերի վարչության կանոնակարգ

filetype_pdfՃՇՀԱՀ-ի գիտական խորհրդի կանոնակարգ

filetype_pdfԿրթության որակի ապահովման կենտրոնի կանոնակարգ

filetype_pdfԿրթական ծրագրերի ուսումնամեթոդական վարչության կանոնակարգ

filetype_pdfՄարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի կանոնակարգ

filetype_pdfԼրացուցիչ կրթության բաժնի կանոնակարգ

filetype_pdfԳործավարության կանոնակարգ

filetype_pdfէթիկայի կանոններ