Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Հեռակա բակալավրիատի ընդունելություն

Անուն *
Ազգանուն *
Հայրանուն *
Հեռախոս 2 *
Հեռախոս 1 *
Էլ. հասցե *
Ընտրեք մասնագիտությունը *
Ընդունելության մրցութային քննություններ *
Ընդունելության մրցութային քննություններ *
Ընդունելության մրցութային քննություններ *
Ընդունելության մրցութային քննություններ *
Ընդունելության մրցութային քննություններ *
Ընդունելության մրցութային քննություններ *
Ընդունելության մրցութային քննություններ *
Ընդունելության մրցութային քննություններ *
Ընդունելության մրցութային քննություններ *
Ընդունելության մրցութային քննություններ *
Ընդունելության մրցութային քննություններ *
Ընդունելության մրցութային քննություններ *
Ընդունելության մրցութային քննություններ *
Ընդունելության մրցութային քննություններ *
Ընդունելության մրցութային քննություններ *
Ընդունելության մրցութային քննություններ *
Ընդունելության մրցութային քննություններ *
Ընդունելության մրցութային քննություններ *

Միջնակարգ կրթության ատեստատը կամ միջին մասնագիտական կամ մասնագիտական տեխնիկական կրթության մասին ավարտական փաստաթուղթը՝
համապատասխան միջուկով * (max 4 MB)

1 լուսանկար (3 x 4 սմ չափսի) * (max 4 MB)

Անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, նույնականացման քարտ, ծննդյան վկայական, փախստականի վկայական, ՀՀ հատուկ անձնագիր, կացության վկայական) * (max 4 MB)

Զինվորական գրքույկ (առկայության դեպքում) կամ զինվորական կոմիսարիատից տեղեկանք ժամկետային զինվորական ծառայությունը անցնելու մասին (max 2 MB)

Սույն կանոնների 27-29-րդ կետերով սահմանված արտոնություններից օգտվող դիմորդները ներկայացնում են համապատասխան փաստաթղթեր (1-ին կամ 2-րդ խմբի և մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամության, ինչպես նաև զինծառայող ծնողի զոհվելու մասին, առանց ծնողական խնամքի մնացած լինելու մասին) (max 2 MB)

Միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաներ, փառատոներ) դիպլոմները (max 2 MB)

Տեղեկանք տվյալ տարվա ներբուհական ընդունելության քննությունների գնահատականների վերաբերյալ (max 2 MB)

«Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված միասնական քննությունների վկայագիր (max 2 MB)

Քննությունների կազմակերպման և անցկացման նպատակով քննության համար դիմորդը բուհի համապատասխան հաշվեհամարին (15100-01964940200-AMD) վճարում է 1500դրամ: Ընդունելության քննությունների վճարից ազատվում են սույն կանոնների 28-30-րդ կետով սահմանված արտոնություններից օգտվող դիմորդները: Անկախ քննությանը մասնակցելուց և արդյունքից՝ քննության համար վճարված գումարը չի վերադարձվում:
Կցել կտրոնի օրինակը * (max 3 MB)

10,357  Ընդամենը Դիտված, 2 Դիտվել է այսօր