ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Հեռակա բակալավրիատի ընդունելություն

  Անուն *
  Ազգանուն *
  Հայրանուն *
  Հեռախոս 2 *
  Հեռախոս 1 *
  Էլ. հասցե *
  Անձնագրի սերիա կամ ծնն․ վկայական կամ ID *
  Ընտրեք մասնագիտությունը *
  Ընդունելության մրցութային քննություններ *
  Ընդունելության մրցութային քննություններ *
  Ընդունելության մրցութային քննություններ *
  Ընդունելության մրցութային քննություններ *
  Ընդունելության մրցութային քննություններ *
  Ընդունելության մրցութային քննություններ *
  Ընդունելության մրցութային քննություններ *
  Ընդունելության մրցութային քննություններ *
  Ընդունելության մրցութային քննություններ *
  Ընդունելության մրցութային քննություններ *
  Ընդունելության մրցութային քննություններ *
  Ընդունելության մրցութային քննություններ *
  Ընդունելության մրցութային քննություններ *
  Ընդունելության մրցութային քննություններ *
  Ընդունելության մրցութային քննություններ *
  Ընդունելության մրցութային քննություններ *
  Ընդունելության մրցութային քննություններ *
  Ընդունելության մրցութային քննություններ *
  Ընդունելության մրցութային քննություններ *

  Միջնակարգ կրթության ատեստատը կամ միջին մասնագիտական կամ մասնագիտական տեխնիկական կրթության մասին ավարտական փաստաթուղթը՝
  համապատասխան միջուկով * (max 4 MB)

  1 լուսանկար (3 x 4 սմ չափսի) * (max 4 MB)

  Անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, նույնականացման քարտ, ծննդյան վկայական, փախստականի վկայական, ՀՀ հատուկ անձնագիր, կացության վկայական) * (max 4 MB)

  Զինվորական գրքույկ (առկայության դեպքում) կամ զինվորական կոմիսարիատից տեղեկանք ժամկետային զինվորական ծառայությունը անցնելու մասին (max 2 MB)

  Սույն կանոնների 27-29-րդ կետերով սահմանված արտոնություններից օգտվող դիմորդները ներկայացնում են համապատասխան փաստաթղթեր (1-ին կամ 2-րդ խմբի և մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամության, ինչպես նաև զինծառայող ծնողի զոհվելու մասին, առանց ծնողական խնամքի մնացած լինելու մասին) (max 2 MB)

  Միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաներ, փառատոներ) դիպլոմները (max 2 MB)

  Տեղեկանք տվյալ տարվա ներբուհական ընդունելության քննությունների գնահատականների վերաբերյալ (max 2 MB)

  «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված միասնական քննությունների վկայագիր (max 2 MB)

  Քննությունների կազմակերպման և անցկացման նպատակով քննության համար դիմորդը բուհի համապատասխան հաշվեհամարին (15100-01964940200-AMD) վճարում է 1500դրամ: Ընդունելության քննությունների վճարից ազատվում են սույն կանոնների 28-30-րդ կետով սահմանված արտոնություններից օգտվող դիմորդները: Անկախ քննությանը մասնակցելուց և արդյունքից՝ քննության համար վճարված գումարը չի վերադարձվում:
  Կցել կտրոնի օրինակը * (max 3 MB)

  Դիմում հայտը և փաստաթղթերն ընդունվում են օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 24-ը ժամը 18:00-ն:

   16,263 просмотров всего,  354 просмотров сегодня