Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Առաքելություն

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի առաքելությունն է ճարտարապետության, շինարարության քաղաքային տնտեսության, դիզայնի, տեղեկա­տվա­կան համակարգերի և հարակից ոլորտներում միջազգային չափանիշներին և աշխատաշուկայի պահանջներին բավարարող եռաստիճան կրթական համակարգով մասնա­գիտական կադրերի պատրաստումը, շարունակական կրթության ապա­հովումը, գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացումը և ծառայությունների մատուցումը:

ՃՇՀԱՀ-ն իրականացնում է իր առաքելությունը` համաձայն Ռազմա­վարական ծրագրի նպատակների, որոնք ներառում են համալ­սարանի ողջ գործունեության արդյունավետ իրականացումը բոլոր բնագավառներում` ապահովելով Համալսարանին կայուն առաջընթաց:

8,580  Ընդամենը Դիտված, 2 Դիտվել է այսօր