(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Մագիստրատուրա

2023/2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
Դասիչը Մասնագիտությունը Դասիչը Կրթական ծրագիրը Ուսուցման տևողությունը Ուսուցման ավարտին տրվող որակավորումը Ուսուցման լեզուն Ավարտական փաստաթուղթը
1 073101.00.7 Ճարտարապետություն 073101.01.7 Ճարտարապետություն 2 տարի ճարտարապետության մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
073101.02.7 Ճարտարապետական ժառանգության վերականգնում
2 073201.00.7 Շինարարական ճարտարագիտություն 073201.01.7 Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում 2 տարի ճարտարագիտության մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
073201.09.7 Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ            1,5 տարի
073201.10.7 Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ 1,5 տարի
3 021201.00.7 Դիզայն 021201.05.7 Միջավայրի դիզայն 2 տարի արվեստի մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
4 073102.00.7 Քաղաքային տնտեսություն 073102.02.7 Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն 1,5 տարի ճարտարագիտության մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
5 061101.00.7 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) 061101.01.7 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) 1,5 տարի ինֆորմատիկայի մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
6  054301.00.7 Գեոմատիկա   054301.02.7  Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր 1,5 տարի երկրի մասին գիտությունների մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
7 101501.00.7 Զբոսաշրջություն 101501.01.7 Զբոսաշրջություն 1,5 տարի զբոսաշրջության մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
8 041301.00.7  Կառավարում  041301.13.7  Նախագծերի կառավարում 1,5 տարի /
2 տարի (համատեղ կրթական ծրագրի դեպքում)
կառավարման մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
 041301.13.7  Նախագծերի կառավարում — Շինարարության ոլորտում 1,5 տարի
 041301.13.8 Նախագծերի կառավարում — Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 1,5 տարի
2023/2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
Դասիչը Մասնագիտությունը Դասիչը Կրթական ծրագիրը Ուսուցման տևողությունը Ուսուցման ավարտին տրվող որակավորումը Ուսուցման լեզուն Ավարտական փաստաթուղթը
1 073201.00.7 Շինարարական ճարտարագիտություն 073201.02.7 Շինանյութերի, կառույցների ճարտարագիտություն և տեխնիկական փորձաքննություն 2 տարի ճարտարագիտության մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
073201.09.7 Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ            2 տարի
073201.10.7 Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ 2 տարի
2 073102.00.7 Քաղաքային տնտեսություն 073102.02.7 Ջերմագազամատակարա  րում և օդափոխություն 2 տարի ճարտարագիտության մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ