(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Մագիստրատուրա

2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍՒ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
Դասիչը Մասնագիտությունը Դասիչը Կրթական ծրագիրը Ուսուցման տևողությունը Ուսուցման ավարտին տրվող որակավորումը Ուսուցման լեզուն Ավարտական փաստաթուղթը
1 073101.00.7 Ճարտարապետություն 073101.01.7 Ճարտարապետություն 2 տարի ճարտարապետության մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
2 073201.00.7 Շինարարական ճարտարագիտություն 073201.01.7 Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում 2 տարի ճարտարագիտության մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
073201.02.7 Շինանյութերի, կառույցների ճարտարագիտություն և տեխնիկական փորձաքննություն 1,5 տարի
073201.03.7 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում, շինարարություն, կառավարում 1,5 տարի
073201.06.7 Անշարժ գույքի և շինարարության կառավարում 1,5 տարի
073201.08.7 Շենքերի նախագծում 2 տարի
073201.09.7 Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ            1,5 տարի
073201.10.7 Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ 1,5 տարի
3 021201.00.7 Դիզայն 021201.01.7 Դիզայն 2 տարի արվեստի մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
021201.02.7 Գրաֆիկական դիզայն
021201.05.7 Միջավայրի դիզայն
4 073102.00.7 Քաղաքային տնտեսություն 073102.01.7 Քաղաքային ենթակառուցվածքների կառավարում 1,5 տարի ճարտարագիտության մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
073102.02.7 Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն 1,5 տարի
5 071601.00.7 Տրանսպորտային համակարգեր 071601.03.7 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում 1,5 տարի ճարտարագիտության մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
6 061101.00.7 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) 061101.01.7 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) 1,5 տարի ինֆորմատիկայի մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
7 061104.00.7 Տեղեկատվական համակարգեր 061104.03.7 Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր 1,5 տարի ինֆորմատիկայի մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
8 031101.00.7 Տնտեսագիտություն 031101.03.7 Ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն
1,5 տարի տնտեսագիտության մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
9 041101.00.7 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում 041101.01.7 Հաշվապահական հաշվառում /շինարարության ճյուղում/ 1տարի 2 ամիս տնտեսագիտության մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
10  054301.00.7 Գեոմատիկա   054301.01.7  Գեոդեզիա և կադաստր  1,5 տարի երկրի մասին գիտությունների մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
  054301.02.7  Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր 1,5 տարի
11 101501.00.7 Զբոսաշրջություն 101501.01.7 Զբոսաշրջություն 1,5 տարի զբոսաշրջության մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
12 041301.00.7  Կառավարում  041301.13.7  Նախագծերի կառավարում 1,5 տարի /
2 տարի (համատեղ կրթական ծրագրի դեպքում)
կառավարման մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ

 

2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍՒ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
Դասիչը Մասնագիտությունը Դասիչը Կրթական ծրագիրը Ուսուցման տևողությունը Ուսուցման ավարտին տրվող որակավորումը Ուսուցման լեզուն Ավարտական փաստաթուղթը
1 073201.00.7 Շինարարական ճարտարագիտություն 073201.01.7 Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում 2,5 տարի ճարտարագիտության մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
073201.02.7 Շինանյութերի, կառույցների ճարտարագիտություն և տեխնիկական փորձաքննություն 2 տարի
073201.03.7 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում, շինարարություն, կառավարում 2 տարի
073201.06.7 Անշարժ գույքի և շինարարության կառավարում 2 տարի
073201.09.7 Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ            2 տարի
073201.10.7 Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ 2 տարի
2 021201.00.7 Դիզայն 021201.02.7 Գրաֆիկական դիզայն 2,5 տարի արվեստի մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
3 073102.00.7 Քաղաքային տնտեսություն 073102.01.7 Քաղաքային ենթակառուցվածքների կառավարում 2 տարի ճարտարագիտության մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
073102.02.7 Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն 2 տարի
4 071601.00.7 Տրանսպորտային համակարգեր 071601.03.7 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում 2 տարի ճարտարագիտության մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
5 061101.00.7 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) 061101.01.7 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) 2 տարի ինֆորմատիկայի մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
6 061104.00.7 Տեղեկատվական համակարգեր 061104.03.7 Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր 2 տարի ինֆորմատիկայի մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
7 031101.00.7 Տնտեսագիտություն 031101.03.7 Ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն
2 տարի տնտեսագիտության մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
8 041101.00.7 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում 041101.01.7 Հաշվապահական հաշվառում /շինարարության ճյուղում/ 1,5 տարի տնտեսագիտության մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
9  054301.00.7 Գեոմատիկա   054301.01.7  Գեոդեզիա և կադաստր  2 տարի երկրի մասին գիտությունների մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
  054301.02.7  Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր 2 տարի
10 101501.00.7 Զբոսաշրջություն 101501.01.7 Զբոսաշրջություն 2 տարի զբոսաշրջության մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
11 041301.00.7  Կառավարում  041301.13.7  Նախագծերի կառավարում 2 տարի կառավարման մագիստրոս գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ