(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Հետբուհական կրթություն

Որակավորման քննությունների  Ծրագիր

 

 

Դասիչը Մասնագիտությունը

Կրթության

ձևը

Ուսուցման

տևողությունը

Ուսուցման

լեզուն

Պաշտպանությունից

հետո տրվող

որակավորումը

Ավարտական

փաստաթուղթը

1 ԺԸ.00.01 Ճարտարապետություն և ճարտարապետական դիզայն առկա 3 տարի հայերեն ճարտարապետության թեկնածու ԲՈՀ-ի վկայագիր
հեռակա 4 տարի
2 Ե.23.01 Շինարարական կոնստրուկցիաներ, շենքեր, կառույցներ,  շինարարական նյութեր և շինարարական մեխանիկա առկա 3 տարի հայերեն

Տեխնիկական

Գիտությունների

թեկնածու

ԲՈՀ-ի վկայագիր
հեռակա 4 տարի
3 Ե.23.02

Քաղաքացիական,

արդյունաբերական,

հիդրոտեխնիկական,

տրանսպորտային

 ստորգետնյա

շինարարություն

առկա 3 տարի հայերեն

Տեխնիկական

Գիտությունների

թեկնածու

ԲՈՀ-ի վկայագիր
հեռակա 4 տարի
4 Ե.23.03 Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում առկա 3 տարի հայերեն

Տեխնիկական

Գիտությունների

թեկնածու

ԲՈՀ-ի վկայագիր
հեռակա 4 տարի
5 Ե.23.06

Գեոդեզիա, ներառյալ

քարտեզագրություն

և կադաստր

առկա 3 տարի հայերեն

Տեխնիկական

Գիտությունների

թեկնածու

ԲՈՀ-ի վկայագիր
հեռակա 4 տարի
N Դասիչը Մասնագիտությունը

Կրթության

ձևը

Ուսուցման

տևողությունը

Ուսուցման

լեզուն

Պաշտպանությունից հետո

տրվող

որակավորումը

Ավարտական

փաստաթուղթը

1 ԺԸ.00.01 Ճարտարապետություն առկա 3 տարի հայերեն ճարտարապետության դոկտոր ԲՈՀ-ի վկայագիր
2 Ե.23.01 Շինարարական կոնստրուկցիաներ, շենքեր, կառույցներ և շինարարական նյութեր առկա 3 տարի հայերեն տեխնիկական գիտությունների դոկտոր ԲՈՀ-ի վկայագիր
3 Ե.23.02 Քաղաքացիական, արդյունաբերական, հիդրոտեխնիկական, տրանսպորտային և ստորգետնյա շինարարություն առկա 3 տարի հայերեն տեխնիկական գիտությունների դոկտոր ԲՈՀ-ի վկայագիր
4 Ե.23.03 Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում առկա 3 տարի հայերեն տեխնիկական գիտությունների դոկտոր ԲՈՀ-ի վկայագիր
5 Ե.23.06 Գեոդեզիա, ներառյալ քարտեզագրություն և կադաստր առկա 3 տարի հայերեն տեխնիկական գիտությունների դոկտոր ԲՈՀ-ի վկայագիր