Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Հետբուհական կրթություն

Որակավորման քննությունների  Ծրագիր

 

 

Դասիչը Մասնագիտությունը

Կրթության

ձևը

Ուսուցման

տևողությունը

Ուսուցման

լեզուն

Պաշտպանությունից

հետո տրվող

որակավորումը

Ավարտական

փաստաթուղթը

1 ԺԸ.00.01 Ճարտարապետություն և ճարտարապետական դիզայն առկա 3 տարի հայերեն ճարտարապետության թեկնածու ԲՈՀ-ի վկայագիր
հեռակա 4 տարի
2 Ե.23.01 Շինարարական կոնստրուկցիաներ, շենքեր, կառույցներ,  շինարարական նյութեր և շինարարական մեխանիկա առկա 3 տարի հայերեն

Տեխնիկական

Գիտությունների

թեկնածու

ԲՈՀ-ի վկայագիր
հեռակա 4 տարի
3 Ե.23.02

Քաղաքացիական,

արդյունաբերական,

հիդրոտեխնիկական,

տրանսպորտային

 ստորգետնյա

շինարարություն

առկա 3 տարի հայերեն

Տեխնիկական

Գիտությունների

թեկնածու

ԲՈՀ-ի վկայագիր
հեռակա 4 տարի
4 Ե.23.03 Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում առկա 3 տարի հայերեն

Տեխնիկական

Գիտությունների

թեկնածու

ԲՈՀ-ի վկայագիր
հեռակա 4 տարի
6 Ե.23.05

Ջրատնտեսական

համակարգեր և դրանց

շահագործումը

առկա 3 տարի հայերեն

Տեխնիկական

Գիտությունների

թեկնածու

ԲՈՀ-ի վկայագիր
հեռակա 4 տարի
7 Ե.23.06

Գեոդեզիա, ներառյալ

քարտեզագրություն

և կադաստր

առկա 3 տարի հայերեն

Տեխնիկական

Գիտությունների

թեկնածու

ԲՈՀ-ի վկայագիր
հեռակա 4 տարի
N Դասիչը Մասնագիտությունը

Կրթության

ձևը

Ուսուցման

տևողությունը

Ուսուցման

լեզուն

Պաշտպանությունից հետո

տրվող

որակավորումը

Ավարտական

փաստաթուղթը

1 ԺԸ.00.01 Ճարտարապետություն առկա 3 տարի հայերեն ճարտարապետության դոկտոր ԲՈՀ-ի վկայագիր
2 Ե.23.01 Շինարարական կոնստրուկցիաներ, շենքեր, կառույցներ և շինարարական նյութեր առկա 3 տարի հայերեն տեխնիկական գիտությունների դոկտոր ԲՈՀ-ի վկայագիր
3 Ե.23.02 Քաղաքացիական, արդյունաբերական, հիդրոտեխնիկական, տրանսպորտային և ստորգետնյա շինարարություն առկա 3 տարի հայերեն տեխնիկական գիտությունների դոկտոր ԲՈՀ-ի վկայագիր
4 Ե.23.03 Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում առկա 3 տարի հայերեն տեխնիկական գիտությունների դոկտոր ԲՈՀ-ի վկայագիր
5 Ե.23.04 Շինարարական մեխանիկա առկա 3 տարի հայերեն տեխնիկական գիտությունների դոկտոր ԲՈՀ-ի վկայագիր
6 Ե.23.05 Ջրատնտեսական համակարգեր և դրանց շահագործումը առկա 3 տարի հայերեն տեխնիկական գիտությունների դոկտոր ԲՈՀ-ի վկայագիր
7 Ե.23.06 Գեոդեզիա, ներառյալ քարտեզագրություն և կադաստր առկա 3 տարի հայերեն տեխնիկական գիտությունների դոկտոր ԲՈՀ-ի վկայագիր