(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Բակալավրիատ

2023/2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
Դասիչը Մասնագիտությունը Դասիչը Կրթական ծրագիրը Ուսուցման ավարտին տրվող որակավորումը Ուսուցման լեզուն Ավարտական փաստաթուղթը
 
1 073101.00.6 Ճարտարապետություն 073101.01.6 Ճարտարապետություն ճարտարապետության բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
2  073201.00.6  Շինարարական ճարտարագիտություն 073201.01.6 Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում / Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն ճարտարագիտության բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
073201.03.6 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում, շինարարություն, կառավարում
073201.04.6 Գեոդեզիա և կադաստր
073201.08.6 Շենքերի նախագծում
073201.09.6 Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ / Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում 
073201.10.6 Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ
073201.12.6 Շենքերի և կառուցվածքների մոդելավորում, նախագծում, շինարարություն
Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում
Շենքերի նախագծում
Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ               
Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ
Երկաթգծի շինարարություն, երկաթգիծ, գծային տնտեսություն
73201.13.6 Ինժեներական համակարգերի մոդելավորում, նախագծում, կառավարում
Շինանյութերի, կառույցների ճարտարագիտություն և տեխնիկական փորձաքննություն
Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում, շինարարություն, կառավարում
Անշարժ գույքի և շինարարության կառավարում
Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն
3  054301.00.6  Գեոմատիկա 054301.01.6  Գեոդեզիա և կադաստր  երկրի մասին գիտությունների բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
4 021201.00.6 Դիզայն 021201.01.6 Դիզայն արվեստի բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
021201.02.6 Գրաֆիկական դիզայն
021201.05.6 Միջավայրի դիզայն
5 073102.00.6 Քաղաքային տնտեսություն 073102.02.6 Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն ճարտարագիտության բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
6 071601.00.6 Տրանսպորտային համակարգեր 071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում ճարտարագիտութ յան բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
7 061101.00.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) 061101.01.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) ինֆորմատիկայի բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
8 061104.00.6 Տեղեկատվական համակարգեր 061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր ինֆորմատիկայի բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
9 031101.00.6 Տնտեսագիտություն 031101.01.6 Տնտեսագիտու
թյուն
տնտեսագիտության բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
10 041101.00.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում 041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /շինարարության ճյուղում/ տնտեսագիտության բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
11 041301.00.6  Կառավարում 041301.03.6  Լոգիստիկա կառավարման բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
12 101501.00.6 Զբոսաշրջություն 101501.01.6 Զբոսաշրջություն զբոսաշրջության բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
13  101801.00.6 Սերվիս  101801.01.6 Սերվիս սերվիսի բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ

 

2023/2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
Դասիչը Մասնագիտությունը Դասիչը Կրթական ծրագիրը Ուսուցման ավարտին տրվող որակավորումը Ուսուցման լեզուն Ավարտական փաստաթուղթը
1  073201.00.6  Շինարարական ճարտարագիտություն 073201.01.6 Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում /  Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն ճարտարագիտության բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
073201.02.6 Շինանյութերի, կառույցների ճարտարագիտություն և տեխնիկական փորձաքննություն
073201.03.6 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում, շինարարություն, կառավարում
073201.04.6 Գեոդեզիա և կադաստր
073201.09.6 Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ / Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում 
 073201.11.6 Երկաթգծի շինարարություն, երկաթգիծ, գծային տնտեսություն
073201.12.6 Շենքերի և կառուցվածքների մոդելավորում, նախագծում, շինարարություն
Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում
Շենքերի նախագծում
Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ               
Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ
Երկաթգծի շինարարություն, երկաթգիծ, գծային տնտեսություն
2 021201.00.6 Դիզայն 021201.01.6 Դիզայն արվեստի բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
021201.02.6 Գրաֆիկական դիզայն
021201.05.6 Միջավայրի դիզայն
3 073102.00.6 Քաղաքային տնտեսություն 073102.02.6 Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն ճարտարագիտության բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
4 071601.00.6 Տրանսպորտային համակարգեր 071601.01.6 Տրանսպորտային համակարգեր ճարտարագիտության բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում
5 061101.00.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) 061101.01.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) ինֆորմատիկայի բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
6 061104.00.6 Տեղեկատվական համակարգեր 061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր ինֆորմատիկայի բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
7 031101.00.6 Տնտեսագիտություն 031101.01.6 Տնտեսագիտու
թյուն
տնտեսագիտութ յան բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
8 041101.00.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում 041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /շինարարության ճյուղում/ տնտեսագիտութ յան բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
9 101501.00.6 Զբոսաշրջություն 101501.01.6 Զբոսաշրջություն զբոսաշրջության բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
10 101801.00.6 Սերվիս  101801.01.6 Սերվիս սերվիսի բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ