ԴԻՄՈՐԴ
(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Բակալավրիատ

2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
Դասիչը Մասնագիտությունը Դասիչը Կրթական ծրագիրը Ուսուցման ավարտին տրվող որակավորումը Ուսուցման լեզուն Ավարտական փաստաթուղթը
1 073101.00.6 Ճարտարապետություն 073101.01.6 Ճարտարապետություն ճարտարապետության բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
2  073201.00.6  Շինարարական ճարտարագիտություն 073201.01.6 Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում ճարտարագիտության բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
073201.02.6 Շինանյութերի, կառույցների ճարտարագիտություն և տեխնիկական փորձաքննություն
073201.03.6 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում, շինարարություն, կառավարում
073201.04.6 Գեոդեզիա և կադաստր
073201.06.6 Անշարժ գույքի և շինարարության կառավարում
073201.08.6 Շենքերի նախագծում
073201.09.6 Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ     
073201.10.6 Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ
3 021201.00.6 Դիզայն 021201.01.6 Դիզայն արվեստի բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
021201.02.6 Գրաֆիկական դիզայն
021201.05.6 Միջավայրի դիզայն
4 073102.00.6 Քաղաքային տնտեսություն 073102.01.6 Քաղաքային ենթակառուցվածքների կառավարում ճարտարագիտության բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
073102.02.6 Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն
5 071601.00.6 Տրանսպորտային համակարգեր 071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում ճարտարագիտության բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
6 061101.00.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) 061101.01.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) ինֆորմատիկայի բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
7 061104.00.6 Տեղեկատվական համակարգեր 061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր ինֆորմատիկայի բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
8 031101.00.6 Տնտեսագիտություն 031101.01.6 Տնտեսագիտություն տնտեսագիտության բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
9 041101.00.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում 041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /շինարարության ճյուղում/ տնտեսագիտության բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
10 101501.00.6 Զբոսաշրջություն 101501.01.6 Զբոսաշրջություն զբոսաշրջության բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
11  101801.00.6 Սերվիս  101801.01.6 Սերվիս սերվիսի բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ

 

2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
Դասիչը Մասնագիտությունը Դասիչը Կրթական ծրագիրը Ուսուցման ավարտին տրվող որակավորումը Ուսուցման լեզուն Ավարտական փաստաթուղթը
1  073201.00.6  Շինարարական ճարտարագիտություն 073201.01.6 Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում ճարտարագիտության բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
073201.02.6 Շինանյութերի, կառույցների ճարտարագիտություն և տեխնիկական փորձաքննություն
073201.03.6 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում, շինարարություն, կառավարում
073201.04.6 Գեոդեզիա և կադաստր
073201.06.6 Անշարժ գույքի և շինարարության կառավարում
073201.09.6 Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ     
073201.10.6 Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ
2 021201.00.6 Դիզայն 021201.01.6 Դիզայն արվեստի բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
021201.02.6 Գրաֆիկական դիզայն
021201.05.6 Միջավայրի դիզայն
3 073102.00.6 Քաղաքային տնտեսություն 073102.01.6 Քաղաքային ենթակառուցվածքների կառավարում ճարտարագիտության բակալավր

գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
073102.02.6 Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն
4 071601.00.6 Տրանսպորտային համակարգեր 071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում ճարտարագիտության բակալավր
գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
5 061101.00.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) 061101.01.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) ինֆորմատիկայի բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
6 061104.00.6 Տեղեկատվական համակարգեր 061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր ինֆորմատիկայի բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
7 031101.00.6 Տնտեսագիտություն 031101.01.6 Տնտեսագիտու
թյուն
տնտեսագիտության բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
8 041101.00.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում 041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /շինարարության ճյուղում/ տնտեսագիտության բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
9 101501.00.6 Զբոսաշրջություն 101501.01.6 Զբոսաշրջություն զբոսաշրջության բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ
10  101801.00.6 Սերվիս  101801.01.6 Սերվիս սերվիսի բակալավր գրական հայերեն  պետական նմուշի դիպլոմ