Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Բակալավրիատ

2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՈՒՄ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ԳՈՐԾՈՂ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ  ՑԱՆԿ

Դասիչը

Կրթական ծրագիրը

Կրթության ձևը

Ուսուցման տևողությունը

Ուսուցման լեզուն

Ուսուցման ավարտին տրվող որակավորումը

Ավարտական փաստաթուղթը

073101.01.6

Ճարտարապետություն

առկա

4 տարի

հայերեն

Ճարտարապետության

բակալավր

դիպլոմ

073102.01.6

Քաղաքային ենթակառուցվածքների 

կառավարում

առկա

4 տարի

հայերեն

Ճարտարագիտության

 բակալավր

դիպլոմ

073102.02.6

Ջերմագազամատակարարում  և

 օդափոխություն

առկա

4 տարի

հայերեն

Ճարտարագիտությա

 բակալավր

դիպլոմ

073201.01.6

Արդյունաբերական, քաղաքացիական

շինարարություն և կոնստրուկցիաների 

նախագծում

առկա

4 տարի

հայերեն

Ճարտարագիտության 

բակալավր

դիպլոմ

073201.02.6

Շինանյութերի, կառույցների 

ճարտարագիտություն և 

տեխնիկական փորձաքննություն

առկա

4 տարի

հայերեն

Ճարտարագիտության

բակալավր

դիպլոմ

073201.03.6

Ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման համակարգերի 

նախագծում, շինարարություն, 

կառավարում

առկա

4 տարի

հայերեն

Ճարտարագիտության

 բակալավր

դիպլոմ

073201.04.6

Գեոդեզիա և կադաստր

առկա

4 տարի

հայերեն

Ճարտարագիտության 

 

բակալավր

դիպլոմ

073201.06.6

Անշարժ գույքի և 

շինարարության կառավարում

առկա

4 տարի

հայերեն

Ճարտարագիտության

 

բակալավր

դիպլոմ

073201.08.6

Շենքերի նախագծում

առկա

4 տարի

հայերեն

Ճարտարագիտության 

բակալավր

դիպլոմ

073201.09.6

Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, 

թունելներ              

առկա

4 տարի

հայերեն

Ճարտարագիտության 

բակալավր

դիպլոմ

073201.10.6

Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ 

կառուցվածքներ

առկա

4 տարի

հայերեն

Ճարտարագիտության 

բակալավր

դիպլոմ

061101.01.6

Ին‎ֆորմատիկա (համակարգչայի

ն գիտություն)

առկա

4 տարի

հայերեն

Ինֆորմատիկայի 

բակալավր

դիպլոմ

061104.01.6

Տեղեկատվական համակարգեր

առկա

4 տարի

հայերեն

Ինֆորմատիկայի 

բակալավր

դիպլոմ

021201.05.6

Միջավայրի դիզայն

առկա

4 տարի

հայերեն

Արվեստի բակալավր

դիպլոմ

021201.01.6

Դիզայն

առկա

4 տարի

հայերեն

Արվեստի բակալավր

դիպլոմ

021201.02.6

Գրաֆիկական դիզայն

առկա

4 տարի

հայերեն

Արվեստի բակալավր

դիպլոմ

031101.01.6

Տնտեսագիտություն

առկա

4 տարի

հայերեն

Տնտեսագիտության 

բակալավր

դիպլոմ

041101.01.6

Հաշվապահական հաշվառում և

հարկում /շինարարության

ճյուղում/

առկա

4 տարի

հայերեն

Տնտեսագիտության 

բակալավր

դիպլոմ

071601.03.6

Փոխադրումների և

ճանապարհային երթևեկության

 կազմակերպում և կառավարում

առկա

4 տարի

հայերեն

Ճարտարագիտության 

բակալավր

դիպլոմ

101501.01.6

Զբոսաշրջություն

առկա

4 տարի

հայերեն

Զբոսաշրջության 

բակալավր

դիպլոմ

101801.01.6

Սերվիս

առկա

4 տարի

հայերեն

Սերվիսի բակալավր

դիպլոմ

2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՈՒՄ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ԳՈՐԾՈՂ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ  ՑԱՆԿ

Դասիչը

Կրթական ծրագիրը

Կրթության ձևը

Ուսուցման տևողությունը

Ուսուցման լեզուն

Ուսուցման ավարտին

տրվող որակավորումը

Ավարտական փաստաթուղթը

073102.01.6

Քաղաքային ենթակառուցվածքների 

կառավարում

հեռակա

5 տարի

հայերեն

Ճարտարագիտության 

բակալավր

դիպլոմ

073102.02.6

Ջերմագազամատակարարում  և

օդափոխություն

հեռակա

5 տարի

հայերեն

Ճարտարագիտության 

բակալավր

դիպլոմ

073201.01.6

Արդյունաբերական, քաղաքացիական

շինարարություն և կոնստրուկցիաների 

նախագծում

հեռակա

5 տարի

հայերեն

Ճարտարագիտության 

բակալավր

դիպլոմ

073201.02.6

Շինանյութերի, կառույցների 

ճարտարագիտություն և տեխնիկական 

փորձաքննություն

հեռակա

5 տարի

հայերեն

Ճարտարագիտության 

բակալավր

դիպլոմ

073201.03.6

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման

համակարգերի նախագծում, շինարարություն,

կառավարում

հեռակա

5 տարի

հայերեն

Ճարտարագիտության 

բակալավր

դիպլոմ

073201.04.6

Գեոդեզիա և կադաստր

հեռակա

5 տարի

հայերեն

Ճարտարագիտության 

բակալավր

դիպլոմ

073201.06.6

Անշարժ գույքի և շինարարության 

կառավարում

հեռակա

5 տարի

հայերեն

Ճարտարագիտության 

բակալավր

դիպլոմ

073201.09.6

Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, 

թունելներ              

հեռակա

5 տարի

հայերեն

Ճարտարագիտության 

բակալավր

դիպլոմ

073201.10.6

Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ 

կառուցվածքներ

հեռակա

5 տարի

հայերեն

Ճարտարագիտության

բակալավր

դիպլոմ

061101.01.6

Ին‎ֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

հեռակա

5 տարի

հայերեն

Ինֆորմատիկայի 

բակալավր

դիպլոմ

061104.01.6

Տեղեկատվական համակարգեր

հեռակա

5 տարի

հայերեն

Ինֆորմատիկայի 

բակալավր

դիպլոմ

021201.05.6

Միջավայրի դիզայն

հեռակա

5 տարի

հայերեն

Արվեստի բակալավր

դիպլոմ

021201.01.6

Դիզայն

հեռակա

5 տարի

հայերեն

Արվեստի բակալավր

դիպլոմ

021201.02.6

Գրաֆիկական դիզայն

հեռակա

5 տարի

հայերեն

Արվեստի բակալավր

դիպլոմ

031101.01.6

Տնտեսագիտություն

հեռակա

5 տարի

հայերեն

Տնտեսագիտության

բակալավր

դիպլոմ

041101.01.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /շինարարության ճյուղում/

հեռակա

5 տարի

հայերեն

Տնտեսագիտության 

բակալավր

դիպլոմ

071601.03.6

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

հեռակա

5 տարի

հայերեն

Ճարտարագիտության 

բակալավր

դիպլոմ

101501.01.6

Զբոսաշրջություն

հեռակա

5 տարի

հայերեն

Զբոսաշրջության

բակալավր

դիպլոմ

101801.01.6

Սերվիս

հեռակա

5 տարի

հայերեն

Սերվիսի բակալավր

դիպլոմ