(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Իրականացված ծրագրեր

2006 թվական

 • Առևտրի կենտրոնի նախագիծ, Ստեփանակերտի Հեքիմյան փողոցի վրա

2007 թվական

 • Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի և դատական դեպարտամենտի նոր շենքային համալիր

2008 թվական

 • Այգեձոր փողոցի բազմաբնակարան բնակելի շենքի նախագիծ
 • Բնակելի շենքի նախագիծ

Հասցե՝ ք․ Երևան, Արմենակյան փողոց

2009 թվական

 • Ստեփանակերտի օդանավակայանի ուղևորային համալիրի կառուցում
 • Բազմաբնակարան բնակելի տան նախագիծ,

Հասցե՝ Երևան, Անտառային 3 (Ջրաշատ 6/2)

2010 թվական

 • Հանգստյան տների նախագիծ, ք. Ծաղկաձոր, Պահլավունյաց№ 51/1
 • Առանձնատան նախագիծ Արաբկիր վարչական շրջան, Հ. Էմինի (Արաբկիր 46-փող.) հ. 60 հասցեում
 • Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի չորորդ մասնաշենքի վերակառուցման էսքիզային նախագիծ
 • ՀՀ համայնքներում (բնակավայրերում) անհատական բնակելի տների կատալոգ

2011 թվական

 • Հոգևոր մշակույթի, հանգստի եվ սպասարկման կենտրոնի էսքիզաին նախագիծ (օղակաձեվ զբոսայգու, Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցուն հարող տարածքում)
 • Բնակելի տան աշխատանքային նախագիծ Արաբկիր համայնքի, Հր.Քոչարի փողոց թիվ 188 հասցեում
 • Երևանի Մ.Աբեղյանի անվան թիվ 3 դպրցի արդիականացման՝ հիմնանորոգման նախագիծ,(Կենտրոն վարչական շրջան, Խանջյան փող.հ.9 շենք)
 • Կաթսայատան նախագիծ ի լրումն ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի
 • Ինստիտուտի ավտոտնտեսության նախագիծ (Արմենակյան 125 հասցում)
 • ԵՃՇՊՀ-ի Նոր-Նորքի վարչական շրջանի ուսումնական համալիրի մասնաշենքերի արդիականացման, կաթսայատան և ջեռուցման համակարգի կառուցման նախագիծ,Մառի փողոցի հ.11/1հասցեում
 • ԵՃՇՊՀ 2-րդ մասնաշենքի  5-րդ հարկում ուսանողական խորհուրդի
 • աշխատասենյակի վերահատակագծման և վերանորոգման նախագիծ
 • Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի գիտաարտադրական միավորման շենքի վերափոխման և բարեկարգման նախագիծ (Արմենակյան 125 հասցում)
 • Հակակարկտային կայանի  նախագիծ
 • Մենատան նախագիծ, Աջափնյակ համայնքի,Գ-1 թաղ. հ 8/47 հասցեում
 • ՀՀ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներին հարող տարածքներում առեվտրի և սպասրկման օբյեկտների  նախագծերի կատալոգ

2012 թվական

 • Երևանի Մ. Աբեղյանի անվան թիվ 3 դպրցի վերակառուցման և ընդլայնման էսքիզային նախագիծ
 • Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի գիտաարտադրական միավորման շենքի կատարվող շինարարական և վերանորոգման նախագծման աշխատանքներ
 • ԵՃՇՊՀ-ի կողմից Նոր Նորքի Մառի 17/1 հասցեում գտնվող միջին մասնագիտական կրթության քոլեջի կատարվող շինարարական և վերանորոգման նախագծման աշխատանքներ
 • ՀՀ կարավարության 3 շենք մտավոր սեփականության գործակալության շին․ նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաթեթ
 • ԵՃՇՊՀ-ի կողմից 2-րդ մասնաշենքում կատարվող շինարարական և վերանորոգման նախագծման աշխատանքներ
 • Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի բակային տարածքի արդիականացման և բարեկարգման նախագիծ, /Հասցե՝ Երևան, Կենտրոն վարչական տարածք, Նալբանդյան 128/
 • Բնակելի կառուցապատման օբյեկտների օրինակելի նախագծերի կատալոգ

2013 թվական

 • «Խ.Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարան» ՊՈԱԿ-ի, Նոր մուտքային հանգույցի կազմակերպման նախագիծ

Հասցե՝ Կենտրոն համայնք, Խանջյան փողոց, հ. 5ա

 • Ուսումնական մասնաշենքի առաջին հարկի ուժեղացման և վերահատակագծման նախագիծ

Հասցե՝ Կենտրոն վարչական շրջան, Տերյան փողոց, հ. 105 շենք

 • «Հայ-Ամերիկական Առողջության կենտրոն» հիմնադրամի շենքի ընդլայնման՝ կցակառուց սրճարանի կազմակերպման նախագիծ

Հասցե՝ Կենտրոն վարչական շրջան, Հերացու փողոց հ.5

 • Բնակելի և առևտրա-հասարակական հարկերով շենքի նախագիծ

Հասցե՝ Զավարյան հ.14

2014 թվական

 • Կենցաղ-սպասարկման սրահի վերակառուցման և ընդլայնման (միջինից բարձր ռիսկայնության /3-րդ կատեգորիայի/ դասակարգում ունեցող օբյեկտ)-ի նախագիծ, Հասցե՝ Կենտրոն վարչական շրջան, Արշակունյաց պողոտա 18/11
 • Մեծամորի թիվ 2 դպրոցի վերանորոգման նախագիծ
 • Ս.աբրահամյանի անվան ավագ դպրոցի վերանորոգման նախագիծ

Հասցե՝  ք. Մարտունի. Նարեկացու փողոց. Թիվ 7

 • Բազմաֆունկցիոնալ հասարակական համալիրի ավարտման նախագիծ

Հասցե՝ Կենտրոն վարչական շրջան, Հանրապետության փող. հ.59

 • «Հրանտ Մաթևոսյան»մշակութային կենտրոն-թանգարանի նախագիծ

Հասցե՝ Կենտրոն վարչական շրջան, Աբովյան փողոց հ.51/1 հողամաս

2015 թվական

 • Բազմաբնակարան բնակելի շենքի նախագիծ

Հասցե՝ Երևան, Շենգավիթ Բագրատունյաց փողոց 47/2 բնակելի տուն

2017 թվական

 • Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի մասնաշենքի ներքին բակում գրապահոցային գետնահարկի վրա թեթև կոնստրուկցիաներով արվեստանոցի և ճաշարանի կառուցման էսքիզային նախագիծ,

Հասցե՝ Տերյան փող. հ. 105

 • «Հրանտ Մաթևոսյան»մշակութային կենտրոն-թանգարանի նախագիծ(Երրորդ հարկի նախագիծ)

Հասցե՝ Կենտրոն վարչական շրջան, Աբովյան փողոց հ.51/1 հողամաս

2020 թվական

 • Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի շենքի ներքին հիմնանորոգման և բակի բարեկարգման նախագիծ

Հասցե՝ Կենտրոն վարչական շրջան, Մ. Գրիգորյան հ2

2021 թվական

 • ՀՀ արդարադատության նախարարությանը պատկանող շենքիվերանորոգման և մասնակի վերահատակագծման   էսքիզային առաջարկ

Հասցե՝ Գ.Նժդեհ 23/1  

 • «Վ. Բրյուսովիանվան պետական համալսարան» հիմնադրամի մասնաշենքերի մանսարդային հարկի ճարտարապետական նախագիծ 

Հասցե՝ Կենտրոն վարչական շրջան, Թումանյան 42

 • Արտադրականսարքավորման /ասֆալտաբետոնի գործարանի/ տեղակայման և շինության կառուցման նախագիծ

Հասցե՝ Երևանյան փողոց հ.106/1