ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Մասնագիտությունների ցանկ

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՔՈԼԵՋ

2020-2021 ՈՒՍ. ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Դասիչը

Մասնագիտության անվանումը

Ուսուցումը

Ուսման

տևողությունը

Տարեկան վարձավճարը

0732.01.5

Շենքերի և կառույցների շինարարություն և շահագործում 

9-ամյա

4տարի

191,000

12-ամյա

3տարի

191,000

0411.01.5

Հաշվապահական հաշվառում

9-ամյա

3տարի

191,000

12-ամյա

2տարի

191,000

0413.01.5

Մենեջմենթ /Կառավարում/

9-ամյա

3տարի

191,000

12-ամյա

2տարի

191,000

0738.05.5

Գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցում և շահագործում

9-ամյա

4տարի

191,000

12-ամյա

3տարի

191,000

0716.11.5

Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական,ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործում

9-ամյա

4տարի

191,000

12-ամյա

3տարի

191,000

0738.03.5

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

9-ամյա

4տարի

191,000

12-ամյա

3տարի

191,000

0731.01.5

Քաղաքաշինական կադաստր

9-ամյա

4տարի

191,000

12-ամյա

3տարի

191,000

0728.06.5

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի էլեկտրական սարքավորումների տեղակայում, կարգավորում և շահագործում

9-ամյա

4տարի

191,000

12-ամյա

3տարի

191,000

0613.01.5

Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում

9-ամյա

4տարի

191,000

12-ամյա

3տարի

191,000

0212.02.5

Հագուստի մոդելավորում և նախագծում

9-ամյա

3տարի

191,000

12-ամյա

2տարի

191,000

0738.04.5

Ներքին ջեռուցման և օդափոխման համակարգերի սանիտարատեխնիկական սարքավորումների և օդափոխման համակարգերի տեղակայում և շահագործում

9-ամյա

4տարի

191,000

12-ամյա

3տարի

191,000

1015.01.5

Զբոսաշրջություն

9-ամյա

3տարի

191,000

12-ամյա

2տարի

191,000

     
     

0732.04.4

Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում

9-ամյա

3տարի

անվճար

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՔՈԼԵՋ

2020-2021 ՈՒՍ. ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

 

Դասիչը

Մասնագիտության անվանումը

Ուսուցումը

Ուսման

տևողությունը

Տարեկան վարձավճարը

0732.01.5

Շենքերի և կառույցների շինարարություն և շահագործում 

12-ամյա

4տարի

152.800

0738.05.5

Գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցում և շահագործում

12-ամյա

4տարի

152.800

0731.01.5

Քաղաքաշինական կադաստր

12-ամյա

4տարի

152.800

0728.06.5

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի էլեկտրական սարքավորումների տեղակայում, կարգավորում և շահագործում

12-ամյա

4տարի

152.800