Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Մասնագիտությունների ցանկ

ԵՐԵՒԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՒ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ  ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՔՈԼԵՋ
2017/18ՈՒՍ. ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Դասիչը

Մասնագիտության անվանումը

Ուսուցումը

Ուսման
տևողությունը

տարեկան վարձավճարը

1

2

3

4

5

2902

«Շենքերի և կառույցների շինարարություն և շահագործում», առկա և հեռակա ուսուցում միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով, առկա ուսուցում հիմնական ընդհանուր կրթության:

ուս. տևողությունը 12-ամյա կրթությամբ

3 տարի

191 000 դրամ

ուս. տևողությունը 9-ամյա կրթությամբ

4 տարի

191 000 դրամ

2915

«Գազամատակարարում սարքավորումների և համակարգերի տեղակայում և շահագործում», առկա և հեռակա ուսուցում միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով, առկա ուսուցում հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով:

ուս. տևողությունը 12-ամյա կրթությամբ

3 տարի

191 000 դրամ

ուս. տևողությունը 9-ամյա կրթությամբ

4 տարի

191 000 դրամ

1706

«Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործում», առկա ուսուցում, միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով, առկա ուսուցում հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով:

ուս. տևողությունը 12-ամյա կրթությամբ

3 տարի

191 000 դրամ

ուս. տևողությունը 9-ամյա կրթությամբ

4 տարի

191 000 դրամ

0601

«Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ», առկա ուսուցում, հիմնական ընդհանուր կրթության և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով:

ուս. տևողությունը 12-ամյա կրթությամբ

2 տարի

191 000 դրամ

ուս. տևողությունը 9-ամյա կրթությամբ

3 տարի

191 000 դրամ

0602

«Մենեջմենթ», առկա ուսուցում, միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով, առկա ուսուցում հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով:

ուս. տևողությունը 12-ամյա կրթությամբ

2 տարի

191 000 դրամ

ուս. տևողությունը 9-ամյա կրթությամբ

3 տարի

191 000 դրամ

2916

«Քաղաքաշինական կադաստր», առկա և հեռակա ուսուցում, միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով, առկա ուսուցում հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով:

ուս. տևողությունը 12-ամյա կրթությամբ

3 տարի

191 000 դրամ

ուս. տևողությունը 9-ամյա կրթությամբ

4 տարի

191 000 դրամ

2913

«Արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի էլեկտրական սարքավորումների տեղակայում, կարգավորում և շահագործում», առկա և հեռակա ուսուցում, միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով, առկա ուսուցում հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով:

ուս. տևողությունը 12-ամյա կրթությամբ

3 տարի

191 000 դրամ

ուս. տևողությունը 9-ամյա կրթությամբ

4 տարի

191 000 դրամ

2912

«Ջրամատակարարում և ջրահեռացում» առկա ուսուցում, միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով, առկա ուսուցում հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով:

ուս. տևողությունը 12-ամյա կրթությամբ

3 տարի

191 000 դրամ

ուս. տևողությունը 9-ամյա կրթությամբ

4 տարի

191 000 դրամ

2808

«Հագուստի մոդելավորում և նախագծում», առկա ուսուցում, հիմնական ընդհանուր կրթության և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով:

ուս. տևողությունը 12-ամյա կրթությամբ

3 տարի

191 000 դրամ

ուս. տևողությունը 9-ամյա կրթությամբ

4 տարի

191 000 դրամ

2203

«Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում», առկա ուսուցում, հիմնական ընդհանուր կրթության և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով:

ուս. տևողությունը 12-ամյա կրթությամբ

3 տարի

191 000 դրամ

ուս. տևողությունը 9-ամյա կրթությամբ

4 տարի

191 000 դրամ

2307

«Զբոսաշրջություն», առկա ուսուցում, միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով:

ուս. տևողությունը 12-ամյա կրթությամբ

3 տարի

191 000 դրամ

ուս. տևողությունը 9-ամյա կրթությամբ

4 տարի

191 000 դրամ

 

Դասիչը Մասնագիտության անվանումը Ուսուցումը Ուսման
տևողությունը
տարեկան վարձավճարը
1 2 3 4 5
2902 «Շենքերի և կառույցների շինարարություն և շահագործում», առկա և հեռակա ուսուցում միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով, առկա ուսուցում հիմնական ընդհանուր կրթության: ուս. տևողությունը 12-ամյա կրթությամբ 4 տարի 152 800 դրամ
2913 «Արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի էլեկտրական սարքավորումների տեղակայում, կարգավորում և շահագործում», առկա և հեռակա ուսուցում, միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով, առկա ուսուցում հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով: ուս. տևողությունը 12-ամյա կրթությամբ 4 տարի 152 800 դրամ
2916 «Քաղաքաշինական կադաստր», առկա և հեռակա ուսուցում, միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով, առկա ուսուցում հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով: ուս. տևողությունը 12-ամյա կրթությամբ 4 տարի 152 800 դրամ
2915 «Գազամատակարարում սարքավորումների և համակարգերի տեղակայում և շահագործում», առկա և հեռակա ուսուցում միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով, առկա ուսուցում հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով: ուս. տևողությունը 12-ամյա կրթությամբ 4 տարի 152 800 դրամ