ԴԻՄՈՐԴ
(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Մասնագիտությունների ցանկ

2022-2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

Դասիչը

Մասնագիտությունը

Դասիչը

Կրթական ծրագիրը

Ընդամենը՝ պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) տեղերի քանակը

Բուհի կողմից հատկացվող վճարովի տեղերի քանակը

073101.00.7

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈւԹՅՈւՆ

073101.01.7

Ճարտարապետություն

10

130

073102.00.7

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈւԹՅՈւՆ

073102.02.7

Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն

2

20

073201.00.7

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ

073201.01.7

Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում

8

30

073201.02.7

Շինանյութերի, կառույցների ճարտարագիտություն և տեխնիկական փորձաքննություն

0

30

073201.03.7

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում, շինարարություն, կառավարում

0

20

073201.09.7

Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ

0

30

073201.10.7

Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ

0

20

054301007

ԳԵՈՄԱՏԻԿԱ

054301․01․7

Գեոդեզիա և կադաստր

2

40

054301․02․7

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (GIS)

4

40

061101.00.7

ԻՆ‎ՖՈՐՄԱՏԻԿԱ (ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆ)

061101.01.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

7

40

021201.00.7

ԴԻԶԱՅՆ

021201.01.7

Դիզայն

3

80

021201.02.7

Գրաֆիկական դիզայն

2

40

021201.05.7

Միջավայրի դիզայն

5

20

041301.00.7

ԿԱՌԱՎԱՐՈւՄ

041301.13.7

Նախագծերի կառավարում

4

30

101501.00.7

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈւԹՅՈւՆ

101501.01.7

Զբոսաշրջություն

4

15

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝

51

585

* – 1,5 տարի – մագիստրատուրայի ուսուցումը իրականացվում է Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում

** – 2 տարի – մագիստրատուրայի ուսուցումը իրականացվում է ՃՇՀԱՀ, ՀՊՏՀ և Վալենսիայի պոլիտեխնիկական համալսարանների հետ համատեղ

«Նախագծերի կառավարում» կրթական ծրագրի տևողությունը դիմորդը ընտրում է ուսումնառության պայմանագիր կնքելիս։

Դասիչը

Մասնագիտությունը

Դասիչը

Կրթական ծրագիրը

Բուհի կողմից հատկացվող վճարովի տեղերի քանակը

073102.00.7

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈւԹՅՈւՆ

073102.02.7

Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն

30

073201.00.7

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ

073201.01.7

Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում

30

073201.02.7

Շինանյութերի, կառույցների ճարտարագիտություն և տեխնիկական փորձաքննություն

30

073201.09.7

Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ

30

073201.10.7

Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ

30

054301007

ԳԵՈՄԱՏԻԿԱ

054301․01․7

Գեոդեզիա և կադաստր

30

054301․02․7

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (GIS)

30

061101.00.7

ԻՆ‎ՖՈՐՄԱՏԻԿԱ (ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆ)

061101.01.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

30

021201.00.7

ԴԻԶԱՅՆ

021201.02.7

Գրաֆիկական դիզայն

30

041301.00.7

ԿԱՌԱՎԱՐՈւՄ

041301.13.7

Նախագծերի կառավարում

30

101501.00.7

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈւԹՅՈւՆ

101501.01.7

Զբոսաշրջություն

15

071601.00.7

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

071601.03.7

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

30

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝

345

 Արտասահմանյան քաղաքացիների ընդունելություն

ՃՇՀԱՀ-ի օտարերկրյա ուսանողների ընդունելության գործընթացը իրականացվում է 2011թ.-ի ապրիլի 28-ի ՀՀ  կրթության և գիտության նախարարության պաշտոնական ծանուցման հիման վրա՝ համաձայն ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից ընդունված և հաստատված N 700-Ն որոշման, որն է՝ ‹‹Օտարերկրյա ուսանողների ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության ընթացակարգ››: Համալսարան կարող են ընդունվել բոլոր անձինք, որոնք ունեն լրիվ միջնակարգ կրթություն և ներկայացնում են պահանջվող փաստաթղթերը: