(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Մասնագիտությունների ցանկ

Դասիչը/ Մասնագիտությունը

Դասիչը / Կրթական ծրագիրը

Ընդամենը՝ անվճար տեղերի քանակը

Ընդամենը՝ վճարովի տեղերի քանակը

Տարեկան ոսման վարձի չափը (ՀՀ դրամ)

Ուսուցման տևողություն

073101.00.7

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈւԹՅՈւՆ

073101.01.7 Ճարտարապետություն

9

131

870.000

2 տարի

073101.02.7 Ճարտարապետական ժառանգության վերականգնում

0

50

870.000

2 տարի

Ընդամենը

9

181

 

 

073201.00.7

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ

073201.01.7 Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում

8

31

693.000

2 տարի

073201.09.7 Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ

0

30

693.000

1.5 տարի

073201.10.7 Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ

5

20

693.000

1.5 տարի

073201.11.7 Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն

0

20

693.000

1.5 տարի

073201.12.7 Երկրատեխնիկական ճարտարագիտություն

0

30

693.000

1.5 տարի

Ընդամենը

13

131

 

 

054301․00․7

ԳԵՈՄԱՏԻԿԱ

054301․02․7 Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (GIS)

4

41

693.000

1.5 տարի

Ընդամենը

4

41

 

 

061101.00.7

ԻՆ‎ՖՈՐՄԱՏԻԿԱ (ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆ)

061101.01.7 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

5

41

624.000

1.5 տարի

Ընդամենը

5

41

 

 

021201.00.7

ԴԻԶԱՅՆ

021201.05.7 Միջավայրի դիզայն

9

21

846.000

1 տարի

Ընդամենը

9

21

 

 

041301.00.7

ԿԱՌԱՎԱՐՈւՄ

041301.13.7 Նախագծերի կառավարում

6

30

660.000

1.5* կամ    2** տարի

Ընդամենը

6

30

 

 

101501.00.7

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈւԹՅՈւՆ

101501.01.7 Զբոսաշրջություն

0

15

594.000

1.5 տարի

Ընդամենը

0

15

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝

46

460

 

Դասիչը

Մասնագիտությունը

Դասիչը

Կրթական ծրագիրը

Ընդամենը՝ վճարովի տեղերի քանակը

Տարեկան ոսման վարձի չափը (ՀՀ դրամ)

Ուսուցման տևողություն

073201.00.7

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ

073201.09.7 Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ

15

554.400

2 տարի

073201.10.7 Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ

15

554.400

2 տարի

073201.11.7 Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն

15

554.400

2 տարի

073201.02.7 Շինանյութերի, կառույցների ճարտարագիտություն և տեխնիկական փորձաքննություն

15

554.400

2 տարի

054301․00․7

ԳԵՈՄԱՏԻԿԱ

054301017  Գեոդեզիա և կադաստր

10

554.400

2 տարի

054301027 Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (GIS)

10

554.400

2 տարի

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝

80

 

 Արտասահմանյան քաղաքացիների ընդունելություն

ՃՇՀԱՀ-ի օտարերկրյա ուսանողների ընդունելության գործընթացը իրականացվում է 2011թ.-ի ապրիլի 28-ի ՀՀ  կրթության և գիտության նախարարության պաշտոնական ծանուցման հիման վրա՝ համաձայն ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից ընդունված և հաստատված N 700-Ն որոշման, որն է՝ ‹‹Օտարերկրյա ուսանողների ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության ընթացակարգ››: Համալսարան կարող են ընդունվել բոլոր անձինք, որոնք ունեն լրիվ միջնակարգ կրթություն և ներկայացնում են պահանջվող փաստաթղթերը: