ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Մասնագիտությունների ցանկ

2022-2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

Դասիչը

Մասնագիտությունը

Դասիչը

Կրթական ծրագիրը

Ընդամենը՝ պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) տեղերի քանակը

Բուհի կողմից հատկացվող վճարովի տեղերի քանակը

Տարեկան ուսման վարձի չափը (դրամ)

Ուսուցման տևողություն

073101.00.7

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈւԹՅՈւՆ

073101.01.7

Ճարտարապետություն

10

130

870.000

2 տարի

073102.00.7

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈւԹՅՈւՆ

073102.02.7

Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն

2

20

693.000

1.5 տարի

073201.00.7

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ

073201.01.7

Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում

8

30

693.000

2 տարի

073201.02.7

Շինանյութերի, կառույցների ճարտարագիտություն և տեխնիկական փորձաքննություն

0

30

693.000

1.5 տարի

073201.03.7

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում, շինարարություն, կառավարում

0

20

693.000

1.5 տարի

073201.09.7

Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ

0

30

693.000

1.5 տարի

073201.10.7

Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ

0

20

693.000

1.5 տարի

054301007

ԳԵՈՄԱՏԻԿԱ

054301․01․7

Գեոդեզիա և կադաստր

2

40

693.000

1.5 տարի

054301․02․7

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (GIS)

4

40

693.000

1.5 տարի

061101.00.7

ԻՆ‎ՖՈՐՄԱՏԻԿԱ (ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆ)

061101.01.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

7

40

624.000

1.5 տարի

021201.00.7

ԴԻԶԱՅՆ

021201.01.7

Դիզայն

3

80

849.000

2 տարի

021201.02.7

Գրաֆիկական դիզայն

2

40

849.000

2 տարի

021201.05.7

Միջավայրի դիզայն

5

20

849.000

2 տարի

041301.00.7

ԿԱՌԱՎԱՐՈւՄ

041301.13.7

Նախագծերի կառավարում

4

30

660.000

1.5* կամ    2** տարի

101501.00.7

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈւԹՅՈւՆ

101501.01.7

Զբոսաշրջություն

4

15

594.000

1.5 տարի

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝

51

585

* – 1,5 տարի – մագիստրատուրայի ուսուցումը իրականացվում է Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում

** – 2 տարի – մագիստրատուրայի ուսուցումը իրականացվում է ՃՇՀԱՀ, ՀՊՏՀ և Վալենսիայի պոլիտեխնիկական համալսարանների հետ համատեղ

«Նախագծերի կառավարում» կրթական ծրագրի տևողությունը դիմորդը ընտրում է ուսումնառության պայմանագիր կնքելիս։

Դասիչը

Մասնագիտությունը

Դասիչը

Կրթական ծրագիրը

Բուհի կողմից հատկացվող վճարովի տեղերի քանակը

Ոսման վարձի չափը (դրամ)

Ուսուցման տևողություն

073102.00.7

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈւԹՅՈւՆ

073102.02.7

Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն

30

554.400

2 տարի

073201.00.7

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ

073201.01.7

Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում

30

554.400

2.5 տարի

073201.02.7

Շինանյութերի, կառույցների ճարտարագիտություն և տեխնիկական փորձաքննություն

30

554.400

2 տարի

073201.09.7

Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ

30

554.400

2 տարի

073201.10.7

Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ

30

554.400

2 տարի

054301007

ԳԵՈՄԱՏԻԿԱ

054301․01․7

Գեոդեզիա և կադաստր

30

554.400

2 տարի

054301․02․7

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (GIS)

30

554.400

2 տարի

061101.00.7

ԻՆ‎ՖՈՐՄԱՏԻԿԱ (ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆ)

061101.01.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

30

499.200

2 տարի

021201.00.7

ԴԻԶԱՅՆ

021201.02.7

Գրաֆիկական դիզայն

30

679.200

2.5 տարի

041301.00.7

ԿԱՌԱՎԱՐՈւՄ

041301.13.7

Նախագծերի կառավարում

30

528.000

2 տարի

101501.00.7

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈւԹՅՈւՆ

101501.01.7

Զբոսաշրջություն

15

475.200

2 տարի

071601.00.7

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

071601.03.7

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

30

475.200

2 տարի

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝

345

 Արտասահմանյան քաղաքացիների ընդունելություն

ՃՇՀԱՀ-ի օտարերկրյա ուսանողների ընդունելության գործընթացը իրականացվում է 2011թ.-ի ապրիլի 28-ի ՀՀ  կրթության և գիտության նախարարության պաշտոնական ծանուցման հիման վրա՝ համաձայն ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից ընդունված և հաստատված N 700-Ն որոշման, որն է՝ ‹‹Օտարերկրյա ուսանողների ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության ընթացակարգ››: Համալսարան կարող են ընդունվել բոլոր անձինք, որոնք ունեն լրիվ միջնակարգ կրթություն և ներկայացնում են պահանջվող փաստաթղթերը: