ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Մասնագիտությունների ցանկ

2022-2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

Դասիչը

Մասնագիտությունը

Դասիչը

Կրթական ծրագիրը

Ընդամենը՝ պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) տեղերի քանակը

Բուհի կողմից հատկացվող վճարովի տեղերի քանակը

Ոսման վարձի չափը (դրամ)

Ուսուցման տևողություն

073101.00.7

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈւԹՅՈւՆ

073101.01.7

Ճարտարապետություն

10

130

870.000

2 տարի

073102.00.7

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈւԹՅՈւՆ

073102.02.7

Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն

2

20

693.000

1.5 տարի

073201.00.7

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ

073201.01.7

Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում

8

30

693.000

2 տարի

073201.02.7

Շինանյութերի, կառույցների ճարտարագիտություն և տեխնիկական փորձաքննություն

0

30

693.000

1.5 տարի

073201.03.7

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում, շինարարություն, կառավարում

0

20

693.000

1.5 տարի

073201.09.7

Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ

0

30

693.000

1.5 տարի

073201.10.7

Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ

0

20

693.000

1.5 տարի

054301007

ԳԵՈՄԱՏԻԿԱ

054301․01․7

Գեոդեզիա և կադաստր

2

40

693.000

1.5 տարի

054301․02․7

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (GIS)

4

40

693.000

1.5 տարի

061101.00.7

ԻՆ‎ՖՈՐՄԱՏԻԿԱ (ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆ)

061101.01.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

7

40

624.000

1.5 տարի

021201.00.7

ԴԻԶԱՅՆ

021201.01.7

Դիզայն

3

80

849.000

2 տարի

021201.02.7

Գրաֆիկական դիզայն

2

40

849.000

2 տարի

021201.05.7

Միջավայրի դիզայն

5

20

849.000

2 տարի

041301.00.7

ԿԱՌԱՎԱՐՈւՄ

041301.13.7

Նախագծերի կառավարում

4

30

660.000

1.5* կամ    2** տարի

101501.00.7

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈւԹՅՈւՆ

101501.01.7

Զբոսաշրջություն

4

15

594.000

1.5 տարի

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝

51

585

* – 1,5 տարի – մագիստրատուրայի ուսուցումը իրականացվում է Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում

** – 2 տարի – մագիստրատուրայի ուսուցումը իրականացվում է ՃՇՀԱՀ, ՀՊՏՀ և Վալենսիայի պոլիտեխնիկական համալսարանների հետ համատեղ

«Նախագծերի կառավարում» կրթական ծրագրի տևողությունը դիմորդը ընտրում է ուսումնառության պայմանագիր կնքելիս։

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանը,

համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մագիստրատուրայի ընդունելության և ուսուցման կարգի», իրականացնում է հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի ընդունելություն` հետևյալ մասնագիտություններով.

Դասիչը

Մասնագիտությունը

Դասիչը

Կրթական ծրագիրը

Ոսման վարձի չափը (դրամ)

1

2

3

073102.00.7

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈւԹՅՈւՆ

073102.01.7

Քաղաքային ենթակառուցվածքների կառավարում

561․600

073102.02.7

Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն

561․600

073201.00.7

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ

073201.01.7

Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում

561․600

073201.02.7

Շինանյութերի, կառույցների ճարտարագիտություն և տեխնիկական փորձաքննություն

561․600

073201.03.7

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում, շինարարություն, կառավարում

561․600

073201.06.7

Անշարժ գույքի և շինարարության կառավարում

561․600

073201.09.7

Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ

561․600

073201.10.7

Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ

561․600

054301007

ԳԵՈՄԱՏԻԿԱ

054301․01․7

Գեոդեզիա և կադաստր

561․600

054301․02․7

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր

561․600

061101.00.7

ԻՆ‎ՖՈՐՄԱՏԻԿԱ (ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆ)

061101.01.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

499․200

061104.00.7

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

061104.03.7

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

499․200

021201.00.7

ԴԻԶԱՅՆ

021201.02.7

Գրաֆիկական դիզայն

552․000

031101.00.7 ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ

031101.03.7

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն

528.000

041101.00.7

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԿՈւՄ

041101.01.7

Հաշվապահական հաշվառում

/շինարարության ճյուղում/

528.000

071601.00.7

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

071601.03.7

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

499․200

041301.00.7

ԿԱՌԱՎԱՐՈւՄ

041301.13.7

Նախագծերի կառավարում

528․000

101501.00.7

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈւԹՅՈւՆ

101501.01.7

Զբոսաշրջություն

480․000

 

 Արտասահմանյան քաղաքացիների ընդունելություն

ՃՇՀԱՀ-ի օտարերկրյա ուսանողների ընդունելության գործընթացը իրականացվում է 2011թ.-ի ապրիլի 28-ի ՀՀ  կրթության և գիտության նախարարության պաշտոնական ծանուցման հիման վրա՝ համաձայն ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից ընդունված և հաստատված N 700-Ն որոշման, որն է՝ ‹‹Օտարերկրյա ուսանողների ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության ընթացակարգ››: Համալսարան կարող են ընդունվել բոլոր անձինք, որոնք ունեն լրիվ միջնակարգ կրթություն և ներկայացնում են պահանջվող փաստաթղթերը: