Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ուսման վարձեր և քննություններ

      ԱՌԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ  ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

 

Դասիչ(ծածկագիր) Մասնագիտությունը Կրթական ծրագիրը Ընդունելության քննությունները Ուսման վարձ
Մրցութային Ոչ մրցութային
021201.00.6 Դիզայն      
021201.01.6 Դիզայն Գծ  Գծն Հլգ* 504.000
021201.02.6 Գրաֆիկական դիզայն Գծ  Գծն Հլգ* 504.000
021201.05.6 Միջավայրի դիզայն Գծ  Գծն Հլգ* 504.000
031101.00.6 Տնտեսագիտություն      
031101.01.6 Տնտեսագիտություն Մ(գ) կամՖ(գ) Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** Հլգ* 522.000
041101.00.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում      
041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի/ Մ(գ) կամՖ(գ) Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** Հլգ* 522.000
061101.00.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)      
061101.01.6 Ինֆորմատիկա(համակարգչային գիտություն) Մ(գ) կամՖ(գ) Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** Հլգ* 480.000
061104.00.6 Տեղեկատվական համակարգեր      
061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր Մ(գ) կամՖ(գ) Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** Հլգ* 504.000
073101.00.6 Ճարտարապետություն      
073101.01.6 Ճարտարապետություն Գծ  Նկ Հլգ* 660.000
073102.00.6 Քաղաքային տնտեսություն       
073102.01.6 Քաղաքային ենթակառուցվածքների կառավարում Մ(գ) կամՖ(գ) Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** Հլգ* 504.000
073102.02.6 Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն Մ(գ) կամՖ(գ) Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** Հլգ* 504.000
073201.00.6 Շինարարություն      
073201.01.6 Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում Մ(գ) կամՖ(գ) Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** Հլգ* 504.000
073201.02.6 Շինանյութերի, կառույցների ճարտարագիտություն և տեխնիկական փորձաքննություն Մ(գ) կամՖ(գ) Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** Հլգ* 504.000
073201.03.6 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում, շինարարություն, կառավարում Մ(գ) կամՖ(գ) Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** Հլգ* 504.000
073201.04.6 Գեոդեզիա և կադաստր Մ(գ) կամՖ(գ) Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** Հլգ* 504.000
073201.06.6 Անշարժ գույքի և շինարարության կառավարում Մ(գ) կամՖ(գ) Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** Հլգ* 504.000
073201.08.6 Շենքերի նախագծում Մ(գ) կամՖ(գ) Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** Հլգ* 504.000
073201.09.6 Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ Մ(գ) կամՖ(գ) Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** Հլգ* 504.000
073201.10.6  Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ Մ(գ) կամՖ(գ) Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** Հլգ* 504.000
071601.00.6 Տրանսպորտային համակարգեր      
071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում Մ(գ) կամՖ(գ) Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** Հլգ* 450.000
101501.00.6 Զբոսաշրջություն      
101501.01.6 Զբոսաշրջություն Հլգ (գ)կամ Օտլ(գ) կամ Ա(գ) Օտլ (գ)** կամ Ա(գ)** կամՀլգ (գ)** Հլգ* 480.000
101801.00.6 Սերվիս      
101801.01.6 Սերվիս Հլգ (գ)կամ Օտլ(գ) կամ Ա(գ) Օտլ (գ)** կամ Ա(գ)** կամՀլգ (գ)** Հլգ* 450.000

 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ  

(բ)

բանավոր

(գ)

գրավոր

(թ)

թելադրություն

Անգլ

Անգլերեն լեզու

Գծն

Գծանկար

Գծ

Գծագրություն 

Կոմպ

Կոմպոզիցիա

Հլգ

Հայոց լեզու և գրականություն

Մ

Մաթեմատիկա

Նկ

Նկարչություն

Ռլ

Ռուսաց լեզու

Օտլ

Օտար լեզու (ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, իտալերեն, պարսկերեն)

Ֆ

Ֆիզիկա

*

Նշված ոչ մրցութային քննության գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից, լրացնելով այդ առարկայի պետական ավարտական քննության գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում՝ տարեկան գնահատականը:

**

Վճարովի ուuուցման համակարգում թափուր տեղեր առաջանալու դեպքում այդ տեղերի մրցույթին մաuնակցելու համար դիմորդները մաuնագիտությունների և քննությունների ցանկում երկու աuտղանիշերով նշված առարկաների համար որպեu մրցութային գնահատական կարող են ընդունելության դիմում-հայտում նախապեu հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեuտատի կամ համապատաuխան ավարտական փաuտաթղթի` այդ առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում` տարեկան գնահատականը:

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ, ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԵՐԸ

    

Դասիչ(ծածկագիր)

Մասնագիտությունը

Կրթական ծրագիրը

Ընդունելության քննությունները

Ուսման վարձ

Մրցութային

Ոչ մրցութային

021201.00.6

Դիզայն

 

 

 

021201.01.6

Դիզայն

Գծ 

Գծն

Հլգ*

 

021201.02.6

Գրաֆիկական դիզայն

Գծ 

Գծն

Հլգ*

 

021201.05.6

Միջավայրի դիզայն

Գծ 

Գծն

Հլգ*

 

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

 

 

 

 

031101.01.6

Տնտեսագիտություն

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

 

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

 

 

 

 

041101.01.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի/

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

 

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

 

 

 

 

061101.01.6

Ինֆորմատիկա(համակարգչային գիտություն)

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

 

061104.00.6

Տեղեկատվական համակարգեր

 

 

 

 

061104.01.6

Տեղեկատվական համակարգեր

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

 

073102.00.6

Քաղաքային տնտեսություն 

 

 

 

 

073102.01.6

Քաղաքային ենթակառուցվածքների կառավարում

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

 

073102.02.6

Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

 

073201.00.6

Շինարարություն

 

 

 

 

073201.01.6

Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

 

073201.02.6

Շինանյութերի, կառույցների ճարտարագիտություն և տեխնիկական փորձաքննություն

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

 

073201.03.6

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում, շինարարություն, կառավարում

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

 

073201.04.6

Գեոդեզիա և կադաստր

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

 

073201.06.6

Անշարժ գույքի և շինարարության կառավարում

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

 

073201.09.6

Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

 

073201.10.6 

Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

 

071601.00.6

Տրանսպորտային համակարգեր

 

 

 

 

071601.03.6

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

 

101501.00.6

Զբոսաշրջություն

 

 

 

 

101501.01.6

Զբոսաշրջություն

Հլգ (գ)կամ Օտլ(գ) կամ Ա(գ)

Օտլ (գ)** կամ Ա(գ)** կամՀլգ (գ)**

Հլգ*

 

101801.00.6

Սերվիս

 

 

 

 

101801.01.6

Սերվիս

Հլգ (գ)կամ Օտլ(գ) կամ Ա(գ)

Օտլ (գ)** կամ Ա(գ)** կամՀլգ (գ)**

Հլգ*

 

 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ 

(բ)

բանավոր

(գ)

գրավոր

(թ)

թելադրություն

Անգլ

Անգլերեն լեզու

Գծն

Գծանկար

Գծ

Գծագրություն 

Կոմպ

Կոմպոզիցիա

Հլգ

Հայոց լեզու և գրականություն

Մ

Մաթեմատիկա

Նկ

Նկարչություն

Ռլ

Ռուսաց լեզու

Օտլ

Օտար լեզու (ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, իտալերեն, պարսկերեն)

Ֆ

Ֆիզիկա

*

Նշված ոչ մրցութային քննության գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից, լրացնելով այդ առարկայի պետական ավարտական քննության գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում՝ տարեկան գնահատականը:

**

Վճարովի ուuուցման համակարգում թափուր տեղեր առաջանալու դեպքում այդ տեղերի մրցույթին մաuնակցելու համար դիմորդները մաuնագիտությունների և քննությունների ցանկում երկու աuտղանիշերով նշված առարկաների համար որպեu մրցութային գնահատական կարող են ընդունելության դիմում-հայտում նախապեu հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեuտատի կամ համապատաuխան ավարտական փաuտաթղթի` այդ առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում` տարեկան գնահատականը:

 

 

Արտասահմանյան  քաղաքացիների ընդունելություն

ՃՇՀԱՀ-ի օտարերկրյա ուսանողների ընդունելության գործընթացը իրականացվում է 2011թ.-ի ապրիլի 28-ի ՀՀ  կրթության և գիտության նախարարության պաշտոնական ծանուցման հիման վրա՝ համաձայն ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից ընդունված և հաստատված N 700-Ն որոշման, որն է՝ ‹‹Օտարերկրյա ուսանողների ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության ընթացակարգ››: Համալսարան կարող են ընդունվել բոլոր անձինք, որոնք ունեն լրիվ միջնակարգ կրթություն և ներկայացնում են պահանջվող փաստաթղթերը:

Ուսումնական հաստատություններ ընդունվող դիմորդները ՀՀ ԿԳՆ ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը`

 

 1. դիմում` Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի անունով.
 2. նախարարության կողմից տրամադրվածimages դիմում-հարցաթերթիկ համաձայն ձևի.
 3. բժշկական տեղեկանք ընդհանուր առողջական վիճակի մասին: Սույն տեղեկանքը կարող է տրված լինել նաև Հայաստանի Հանրապետության բժշկական կազմակերպությունների կողմից.
 4. անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի բոլոր էջերի պատճենները և (կամ) մկրտության վկայականը.
 5. կրթական աստիճանի ավարտական փաստաթղթի պատճենը.
 6. 3 x 4 չափսի 4 լուսանկար.
 7. ինքնակենսագրություն (CV)` հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով.
 8. հետբուհական մասնագիտական կրթություն ստանալու համար՝ ընտրած մասնագիտության թեմայով գիտական ռեֆերատ` 20 էջի սահմաններում, հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով:

Նախապատրաստական

Արտասահմանյան քաղաքացիների համար համալսարանն անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպում է ուսուցում նախապատրաստական խմբերում: Ընդունելությունը անցկացվում է ՀՀ ԿԳՆ գրությունների հիմքով և հարցազրույցի արդյունքներով: Խմբերի առկայության դեպքում ուսուցումը կարող է կազմակերպվել հայերենով, ռուսերենով, անգլերենով և ֆրանսերենով: Նախապատրաստական խմբերում դասավանդվում են նկարչություն, գծագրություն, մաթեմատիկա, ֆիզիկա, մասնագիտական ներածություն, հայոց լեզու, օտար լեզու առարկաները: Ավարտական քննությունների արդյունքով դիմորդները կարող են ընդունվել համալսարանի բակալավրիատ` համապատասխան մասնագիտություններով: Ուսումնառության ժամկետը  մեկ տարի է:

Բակալավրիատ

Բակալավրիատում ընդունելությունը կազմակերպվում է.

 • արտասահմանյան քաղաքացիների նախապատրաստական խմբերի ավարտական քննությունների արդյունքով,
 • ընդհանուր հիմունքներով,
 • ՀՀ ԿԳՆ գրություններով՝ դիմորդների գիտելիքների ստուգման արդյունքով:

Դիմորդների ընդունելության քննություններ

 • Ճարտարապետության ֆակուլտետում` նկարչություն, գծագրություն, մաթեմատիկա, հայոց լեզու (ռուսաց լեզու, անգլերեն) առարկաներից:
 • դիզայնի ֆակուլտետում` նկարչություն, գծագրություն, հայոց լեզու (ռուսաց լեզու, անգլերեն) առարկաներից:
 • շինարարության ֆակուլտետում՝ մաթեմատիկա, ֆիզիկա, հայոց լեզու (ռուսաց լեզու, անգլերեն) առարկաներից:

Հայաստանի Հանրապետության միջնակարգ դպրոցների շրջանավարտները որպես հայոց լեզվի գնահատական կարող են փոխանցել ՀՀ միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզվի ավարտական քննության գնահատականը:

Ուսումնառության ժամկետը չորս տարի է:

Մագիստրատուրա

Մագիստրատուրա կարող են ընդունվել բակալավրի կրթական աստիճան ունեցողները.

 • միջկառավարական և միջպետական համաձայնագրերի շրջանակներում,
 • ընդհանուր հիմունքներով,
 • ՀՀ ԿԳՆ գրություններով,
 • միջբուհական համաձայնագրերի շրջանակներում,

Ուսումնառության ժամկետը երկու տարի է:

Բոլոնիայի գործընթացի շրջանակներում մագիստրատուրայում շարժունակությունը իրականացվում է մեկ կիսամյակ կամ մեկ ուսումնական տարի ժամկետով:

Բակալավրիատում և մագիստրատուրայում օտար լեզուներով ուսումնառությունը կազմակերպվում է միայն առկա ուսուցմամբ:

Ասպիրանտուրա

Ասպիրանտուրայում մագիստրոսի կրթական աստիճան ունեցողների ընդունելությունը կազմակերպվում է ՀՀ ԿԳՆ գրություններով:

Առկա ուսուցմամբ ուսումնառության տևողությունը 3 տարի է, հեռակա ուսուցմամբ՝ 4 տարի:

Հնարավորության դեպքում համալսարանը ապահովում է հանրակացարանով:

2014-2015 ուսումնական տարում համալսարանում սովորում է 319 արտասահմանցի ուսանող հետևյալ երկրներից.

 1. Սիրիայի Արաբական Հանրապետություն – 96
 2. Իրանի Իսլամական Հանրապետություն – 69
 3. Ռուսաստանի Դաշնություն – 51
 4. Վրաստանի Հանրապետություն – 43
 5. Հնդկաստանի Հանրապետություն – 41
 6. Ղազախստանի Հանրապետություն – 4
 7. Լիբանանի Հանրապետություն – 3
 8. Ֆրանսիայի Հանրապետություն – 2
 9. Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն – 2
 10. Իրաքի Հանրապետություն – 2
 11. Ուկրաինա – 1
 12. Իսրայելի Պետություն – 1
 13. Թուրքմենստան – 1
 14. Շրի Լանկայի Ժողովրդավարական Սոցիալիստական Հանրապետություն – 1
 15. Իտալիայի Հանրապետություն -1
 16. Ֆինլանդիայի Հանրապետություն – 1

2014-2015 ուսումնական տարում  համալսարան ընդունվող արտասահմանյան քաղաքացիների համար սահմանված ուսման տարեկան վարձաչափերը` ըստ ուսման աստիճանի, ֆակուլտետների և ուսուցանվող լեզուների.

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐ
Հայերենով ուսուցանվող խմբեր 600 000 դրամ
Ռուսերենով ուսուցանվող խմբեր 700 000 դրամ
Անգլերենով, ֆրանսերենով ուսուցանվող խմբեր 800 000 դրամ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
  Բակալավրիատի
ծրագրով ուսուցում
  Մագիստրոսի
ծրագրով ուսուցում
Ռուսերենով ուսուցանվող խմբեր 790 000 դրամ 890 000 դրամ
Անգլերենով, ֆրանսերենով ուսուցանվող խմբեր 890 000 դրամ 990 000 դրամ
ՄՅՈՒՍ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ
  Բակալավրիատի
ծրագրով ուսուցում
       Մագիստրոսի
ծրագրով ուսուցում
Ռուսերենով ուսուցանվող խմբեր 690 000 դրամ 790 000 դրամ
Անգլերենով, ֆրանսերենով ուսուցանվող խմբեր 790 000 դրամ 890 000 դրամ
ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ
Օտարերկրյա, ազգությամբ հայ 800 000 դրամ
Օտարերկրյա քաղաքացիներ 990 000 դրամ

Համալսարանի բոլոր ֆակուլտետներում հայերենով ուսուցանվող խմբերում ուսման վարձը սահմանվում է ՀՀ քաղաքացիների համար սահմանված ուսման վարձաչափին հավասար: Լրացուցիչ հարցերի դեպքում դիմել  «Միջազգային կապերի վարչություն»:

Համալսարանի վճարովի կարգավիճակով մեկ ընտանիքից երկու կամ երեք ուսումնառուների համար համալսարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ սահմանվում է ուսման վարձի զեղչ յուրաքանչյուրին 10 %-ի չափով: