ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Քննություններ և վարձեր

2022/2023 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ  ՈւՍՈւՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ Ու ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ  ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Դասիչը

(ծածկագիրը)

Մասնագիտությունը,

Կրթական ծրագիրը

Ընդունելության քննություններ

Ուսման վարձը

Մրցույթային

Ոչ մրցութային

073101.00.6

Ճարտարապետություն

       

073101.01.6

Ճարտարապետություն

Գծ 

Գծն (Ճ)

Հլգ(գ)*

750.000

021201.00.6

Դիզայն

       

021201.01.6

Դիզայն

Գծ

Գծն (Դ)

Հլգ(գ)*

594.000

021201.02.6

Գրաֆիկական դիզայն

Գծ

Գծն (Դ)

Հլգ(գ)*

594.000

021201.05.6

Միջավայրի դիզայն

Գծ

Գծն (Դ)

Հլգ(գ)*

594.000

073201.00.6

Շինարարական ճարտարագիտություն

       

073201.01.6

Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում

Մ(գ)

Ֆ(գ)

Հլգ(գ)*

492.000

073201.03.6

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում, շինարարություն, կառավարում

Մ(գ)

Ֆ(գ)

Հլգ(գ)*

492.000

073201.08.6

Շենքերի նախագծում

Մ(գ)

Ֆ(գ)

Հլգ(գ)*

492.000

073201.09.6

Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ, 

Մ(գ)

Ֆ(գ)

Հլգ(գ)*

492.000

073201.10.6

Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ

Մ(գ)

Ֆ(գ)

Հլգ(գ)*

492.000

073201.11.6

Երկաթգծի շինարարություն, երկաթգիծ, գծային տնտեսություն

Մ(գ)

Ֆ(գ)

Հլգ(գ)*

700.000

071601.00.6

Տրանսպորտային համակարգեր

     

071601.01.6

Տրանսպորտային համակարգեր 

Մ(գ)

Ֆ(գ)

Հլգ(գ)*

450.000

054301.00.6

Գեոմատիկա

       

054301.01.6

Գեոդեզիա և կադաստր

Մ(գ)

Ա(գ) կամ Ֆ(գ)

Հլգ(գ)*

492.000

073102.00.6

Քաղաքային տնտեսություն

       

073102.02.6

Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն

Մ(գ)

Ֆ(գ)

Հլգ(գ)*

492.000

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

       

061101.01.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

Մ(գ)

Ֆ(գ) կամ Անգլ(գ

Հլգ(գ)*

492.000

061104.00.6

Տեղեկատվական համակարգեր

       

061104.01.6

Տեղեկատվական համակարգեր

Մ(գ)

Ֆ(գ) կամ Անգլ(գ

Հլգ(գ)*

492.000

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

       

031101.01.6

Տնտեսագիտություն

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ Օտլ(գ)

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

522.000

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

       

041101.01.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում  (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ Օտլ(գ)

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

522.000

101501.00.6

Զբոսաշրջություն

       

101501.01.6

Զբոսաշրջություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ) կամ Մ(գ)

450.000

101801.00.6

Սերվիս

       

101801.01.6

Սերվիս

Հլգ(գ)

Օտլ(գ) կամ Ա(գ)

450.000

041301.00.6

Կառավարում 

       

041301.03.6

Լոգիստիկա 

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ Օտլ(գ)

Օտլ(գ)*

կամ

Հլգ(գ)*

498.000

 

  

 

 

2022/2023 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ  ՈւՍՈւՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ Ու ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ  ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Դասիչը

(ծածկագիրը)

Մասնագիտությունը,

Կրթական ծրագիրը

Ընդունելության քննություններ

Մրցույթային

Ոչ մրցութային

1

2

3

4

5

6

021201.00.6

Դիզայն

       

021201.01.6

Դիզայն

Գծ

Գծն (Դ)

Հլգ(գ)*

021201.02.6

Գրաֆիկական դիզայն

Գծ

Գծն (Դ)

Հլգ(գ)*

021201.05.6

Միջավայրի դիզայն

Գծ

Գծն (Դ)

Հլգ(գ)*

073201.00.6

Շինարարարական ճարտարագիտություն

       

073201.01.6

Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և

կոնստրուկցիաների նախագծում

Մ(գ)

Ֆ(գ)

Հլգ(գ)*

073201.09.6

Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ

Մ(գ)

Ֆ(գ)

Հլգ(գ)*

073201.10.6

Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ

Մ(գ)

Ֆ(գ)

Հլգ(գ)*

073201.11.6

Երկաթգծի շինարարություն, երկաթգիծ, գծային տնտեսություն

Մ(գ)

Ֆ(գ)

Հլգ(գ)*

071601.00.6

Տրանսպորտային համակարգեր

       

071601.01.6

Տրանսպորտային համակարգեր 

Մ(գ)

Ֆ(գ)

Հլգ(գ)*

054301.00.6

Գեոմատիկա

       

054301.01.6

Գեոդեզիա և կադաստր

Մ(գ) 

Ա(գ) կամ  Ֆ(գ)

Հլգ(գ)*

073102.00.6

Քաղաքային տնտեսություն

       

073102.02.6

Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն

Մ(գ)

Ֆ(գ)

Հլգ(գ)*

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

       

061101.01.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

Մ(գ) 

Ֆ(գ) կամ Անգլ(գ)

Հլգ(գ)*

061104.00.6

Տեղեկատվական համակարգեր

       

061104.01.6

Տեղեկատվական համակարգեր

Մ(գ) 

Ֆ(գ) կամ Անգլ(գ)

Հլգ(գ)*

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

       

031101.01.6

Տնտեսագիտություն

Մ(գ) 

Հլգ(գ) կամ Օտլ(գ)

Օտլ(գ)* Կամ  Հլգ(գ)*

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

       

041101.01.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ) 

Հլգ(գ) կամ Օտլ(գ)

Օտլ(գ)* Կամ  Հլգ(գ)*

101501.00.6

Զբոսաշրջություն

       

101501.01.6

Զբոսաշրջություն

Հլգ(գ) 

Օտլ(գ) կամ Մ(գ)

 

101801.00.6

Սերվիս

       

101801.01.6

Սերվիս

Հլգ(գ)

Օտլ(գ) կամ Ա(գ)

 

041301.00.6

Կառավարում 

       

041301.03.6

Լոգիստիկա 

Մ(գ) 

Հլգ(գ) կամ Օտլ(գ)

Օտլ(գ)* Կամ Հլգ(գ)*

 

filetype_pdf ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ Կ Ա Ր Գ

Արտասահմանյան քաղաքացիների ընդունելություն

ՃՇՀԱՀ-ի օտարերկրյա ուսանողների ընդունելության գործընթացը իրականացվում է 2011թ.-ի ապրիլի 28-ի ՀՀ  կրթության և գիտության նախարարության պաշտոնական ծանուցման հիման վրա՝ համաձայն ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից ընդունված և հաստատված N 700-Ն որոշման, որն է՝ ‹‹Օտարերկրյա ուսանողների ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության ընթացակարգ››: Համալսարան կարող են ընդունվել բոլոր անձինք, որոնք ունեն լրիվ միջնակարգ կրթություն և ներկայացնում են պահանջվող փաստաթղթերը:

Ուսումնական հաստատություններ ընդունվող դիմորդները ՀՀ ԿԳՄՍՆ ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը`

 

 1. դիմում` Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի անունով.
 2. նախարարության կողմից տրամադրված  images  դիմում-հարցաթերթիկ` համաձայն ձևի.
 3.  բժշկական տեղեկանք ընդհանուր առողջական վիճակի մասին: Սույն տեղեկանքը կարող է տրված լինել նաև Հայաստանի Հանրապետության բժշկական կազմակերպությունների կողմից.
 4. անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի բոլոր էջերի պատճենները և (կամ) մկրտության վկայականը.
 5. կրթական աստիճանի ավարտական փաստաթղթի պատճենը.
 6. 3 x 4 չափսի 4 լուսանկար.
 7. ինքնակենսագրություն (CV)` հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով.
 8. հետբուհական մասնագիտական կրթություն ստանալու համար՝ ընտրած մասնագիտության թեմայով գիտական ռեֆերատ` 20 էջի սահմաններում, հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով:

Նախապատրաստական

Արտասահմանյան քաղաքացիների համար համալսարանն անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպում է ուսուցում նախապատրաստական խմբերում: Ընդունելությունը անցկացվում է ՀՀ ԿԳՄՍՆ գրությունների հիմքով և հարցազրույցի արդյունքներով: Խմբերի առկայության դեպքում ուսուցումը կարող է կազմակերպվել հայերենով, ռուսերենով, անգլերենով և ֆրանսերենով: Նախապատրաստական խմբերում դասավանդվում են նկարչություն, գծագրություն, մաթեմատիկա, ֆիզիկա, մասնագիտական ներածություն, հայոց լեզու, օտար լեզու առարկաները: Ավարտական քննությունների արդյունքով դիմորդները կարող են ընդունվել համալսարանի բակալավրիատ` համապատասխան մասնագիտություններով: Ուսումնառության ժամկետը  մեկ տարի է:

Բակալավրիատ

Բակալավրիատում ընդունելությունը կազմակերպվում է.

 • արտասահմանյան քաղաքացիների նախապատրաստական խմբերի ավարտական քննությունների արդյունքով,
 • ընդհանուր հիմունքներով,
 • ՀՀ ԿԳՄՍՆ գրություններով՝ դիմորդների գիտելիքների ստուգման արդյունքով:

Դիմորդների ընդունելության քննություններ

 • Ճարտարապետության ֆակուլտետում` նկարչություն, գծագրություն, մաթեմատիկա, հայոց լեզու (ռուսաց լեզու, անգլերեն) առարկաներից:
 • դիզայնի ֆակուլտետում` նկարչություն, գծագրություն, հայոց լեզու (ռուսաց լեզու, անգլերեն) առարկաներից:
 • շինարարության ֆակուլտետում՝ մաթեմատիկա, ֆիզիկա, հայոց լեզու (ռուսաց լեզու, անգլերեն) առարկաներից:

Հայաստանի Հանրապետության միջնակարգ դպրոցների շրջանավարտները որպես հայոց լեզվի գնահատական կարող են փոխանցել ՀՀ միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզվի ավարտական քննության գնահատականը:

Ուսումնառության ժամկետը չորս տարի է:

Մագիստրատուրա

Մագիստրատուրա կարող են ընդունվել բակալավրի կրթական աստիճան ունեցողները.

 • միջկառավարական և միջպետական համաձայնագրերի շրջանակներում,
 • ընդհանուր հիմունքներով,
 • ՀՀ ԿԳՄՍՆ գրություններով,
 • միջբուհական համաձայնագրերի շրջանակներում,

Ուսումնառության ժամկետը երկու տարի է:

Բոլոնիայի գործընթացի շրջանակներում մագիստրատուրայում շարժունակությունը իրականացվում է մեկ կիսամյակ կամ մեկ ուսումնական տարի ժամկետով: Բակալավրիատում և մագիստրատուրայում օտար լեզուներով ուսումնառությունը կազմակերպվում է միայն առկա ուսուցմամբ:

Ասպիրանտուրա

Ասպիրանտուրայում մագիստրոսի կրթական աստիճան ունեցողների ընդունելությունը կազմակերպվում է ՀՀ ԿԳՄՍՆ գրություններով: Առկա ուսուցմամբ ուսումնառության տևողությունը 3 տարի է, հեռակա ուսուցմամբ՝ 4 տարի:

Հնարավորության դեպքում համալսարանը ապահովում է հանրակացարանով:

Համալսարանում 2021-2022 ուստարում սովորում է 138 արտասահմանցի՝ 16 երկրից, նրանցից 15-ը՝ այլազգի, 123-ը՝ սփյուռքահայ.

 • Ռուսաստանի Դաշնություն – 40
 • Վրաստան – 33
 • Սիրիայի Արաբական Հանրապետություն  – 31
 • Իրանի Իսլամական Հանրապետություն – 7
 • Լիբանանի Հանրապետություն – 7
 • Հնդկաստանի Հանրապետություն – 6
 • Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետություն – 3
 • Ղազախստանի Հանրապետություն – 2
 • Թուրքիայի Հանրապետություն – 2
 • Իրաքի Հանրապետություն  – 1
 • Ուկրաինա – 1
 • Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորություն – 1
 • Ուզբեկստանի Հանրապետություն – 1
 • Ֆրանսիայի Հանրապետություն – 1
 • Բանգլադեշի Ժողովրդական Հանրապետություն – 1
 • Նիգերիայի Դաշնային Հանրապետություն – 1

2022-2023 ուսումնական տարում

համալսարան ընդունվող արտասահմանյան քաղաքացիների համար

սահմանված ուսման տարեկան վարձաչափերն՝ ըստ կրթական աստիճանի, ֆակուլտետների և ուսուցանվող լեզուների

 

 

Բակալավրիատ

Ուսման վարձաչափ (ՀՀ դրամ)

Մագիստրատուրա

Ուսման վարձաչափ (ՀՀ դրամ)

Ճարտարապետության ֆակուլտետ

Ռուսերենով ուսուցանվող խմբերում

900 000  

1 020 000

Անգլերենով, ֆրանսերենով ուսուցանվող խմբերում

1 020 000

1 140 000

Դիզայնի ֆակուլտետ

Ռուսերենով ուսուցանվող խմբերում

840 000

1 020 000

Անգլերենով, ֆրանսերենով ուսուցանվող խմբերում

960 000

1 140 000  

Մյուս ֆակուլտետներ

Ռուսերենով ուսուցանվող խմբերում

720 000  

840 000

Անգլերենով, ֆրանսերենով ուսուցանվող խմբերում

840 000

900 000

Նախապատրաստական խմբեր

Հայերենով ուսուցանվող խմբեր

600 000

Ռուսերենով ուսուցանվող խմբեր

700 000

Անգլերենով, ֆրանսերենով ուսուցանվող խմբեր

800 000

Հետբուհական ուսուցում

Ազգությամբ հայ քաղաքացիների համար

800 000

Այլազգի քաղաքացիների համար

990 000

 

Համալսարանի բոլոր ֆակուլտետների հայերենով ուսուցանվող խմբերում ուսման վարձը սահմանված է ՀՀ քաղաքացիների համար սահմանված ուսման վարձաչափերին հավասար: