(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Անվճար և վճարովի տեղեր

 

 

Մասնագիտությունը,

Կրթական ծրագիրը

Ընդամենը

Բուհի կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառմամբ, (վճարովի)

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների  ձևով  ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

Ճարտարապետություն

 

 

Ճարտարապետություն

17

215

Դիզայն

 

 

Արդյունաբերական դիզայն

7

155

Գրաֆիկական դիզայն

5

115

Միջավայրի դիզայն

6

115

Շինարարական ճարտարագիտություն

 

 

Շենքերի և կառուցվածքների մոդելավորում, նախագծում, շինարարություն

21

80

Ինժեներական համակարգերի մոդելավորում, նախագծում, կառավարում

9

50

Տրանսպորտային համակարգեր

 

 

Տրանսպորտային համակարգեր

0

15

Գեոմատիկա

 

 

Գեոդեզիա և կադաստր

4

30

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր

2

15

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

 

 

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

8

69

Տեղեկատվական համակարգեր

 

 

Տեղեկատվական համակարգեր

12

66

Տնտեսագիտություն

 

 

Տնտեսագիտություն

2*

60

Սերվիս

 

 

Սերվիս

0

52

Կառավարում

  

 

Լոգիստիկա

2

26

*Բուհի կողմից հատկացված տեղ