(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

2022-2023 ուսումնական տարվա հեռակա ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունների ժամանակացույց

2022/2023 ուսումնական տարվա առկա (անվճար հիմունքներով ) ասպիրանտուրայի  ընդունելության մասնագիտական քննությունների անցկացման

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

 

Հ/հ

Կազնակերպությունը

Մասնագիտությունը

Դասիչը

Քննության անցկացման օրը, ժամը

 

Քննության անցկացման վայրը (սենյակը, լսարանը)

 

1.

ՃՇՀԱՀ

Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում

 

Ե.23.03

23.06.2022թ. ժ.12:00

 

2209 լսարան

 

2.

ՃՇՀԱՀ

Ճարտարապետություն

ԺԸ.00.01

23.06.2022թ. ժ.12:00 (հարցատոմսերով)

 24.06.2022թ. ժ.12:00

 (կլաուզուրա)

2205 լսարան