(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Մասնագիտությունների ցանկ

 

ՄԱՍՆԱԳ. ԾԱԾԿԱԳԻՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
Ե.23.01

 Շինարարական կոնստրուկցիաներ, շենքեր, կառույցներ, շինարարական նյութեր և շինարարական մեխանիկա

Ե.23.02

Քաղաքացիական, արդյունաբերական, հիդրոտեխնիկական,  տրանսպորտային և  ստորգետնյա շինարարություն  

Ե.23.03

Շենքերի և կառույցների  ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում 

Ե.23.06 Գեոդեզիա, ներառյալ քարտեզագրություն և կադաստր
ԺԸ.00.01

Ճարտարապետություն