Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Փաստաթղթերի առցանց ընդունում

Անուն *
Ազգանուն *
Հայրանուն *
Էլ. հասցե *
Հեռախոս 1 *
Հեռախոս 2 *
Կրթական ծրագիր *
Ուսուցման ձև *Ընտրել հաջորդականությունը ըստ մրցույթի մասնակցության կարևորության

Անձը հաստատող փաստաթուղթ
(անձնագիր/ծննդյան վկայական) * (max 4 MB)

Լուսանկար (3x4 չափի) * (max 4 MB)

Բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի դիպլոմ (max 3 MB)

Բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի դիպլոմի հավելված (max 3 MB)

Դիպլոմի հավելվածի միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) փաստաթուղթը * (max 4 MB)

Ինքնակենսագրություն * (max 4 MB)

Զին. գրքույկ կամ կցագրման վկայական (առկայության դեպքում) (max 3 MB)

7,481  Ընդամենը Դիտված, 2 Դիտվել է այսօր