(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Ճարտարապետություն և շինարարություն (030) արխիվ

 

ՏԱՐԲԵՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ ԲՆԱՊԱՅՄԱՆ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐՈՎ

Ե.23.01

04.08.2020 ժամը 13:00

09.11.2020

Ա N 09525 ,  

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՅՈՒՐԱՅԻ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

երկրաբ. գիտ. թեկնածու

Ջ.Կ. Կարապետյան

 

տեխն. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 

Տ.Լ. Դադայան,

 

տեխն. գիտ. թեկնածու

Վ.Գ. Արզումանյան

 

Բեռնել

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆՆԵՐՈՒՄ ՁԿՆԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՋՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ և ՇՐՋԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Ե.23.03

18.08.2020 ժամը 13:00

09.11.2020

Ա N 09526,   

ԱՐՄԵՆ ՋՈՆԻԿԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ճարտարապետության դոկտոր

Ս․Մ․Շահինյան

 

տեխնգիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Ա․Յա․Մարգարյան

 

տեխնգիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Հ․Գ․Քելեջյան

 

Բեռնել

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔՆԵՐԻՑ ԱՐՄԱՎԻՐԻ, ԱՐՏԱՇԱՏԻ, ԴՎԻՆԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԹԱՆԳԱՐԱՆԱՑՄԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ԺԸ 00.01

26.12.2019 ժամը 14:00

 

05.03.2020թ.

Ա N 09 431

ԱՐԵՎ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ ՍԱՄՈՒԵԼՅԱՆ

ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Յու.Ա.ՍԱՖԱՐՅԱՆ

ճարտ.դոկտոր, պրոֆ.

Դ․Գ․ՔԵՐԹՄԵՆՋՅԱՆ


ճարտ․թեկնածու

Ա.Ա. ՏԵՐ-ՄԻՆԱՍՅԱՆ

 

Բեռնել

ՇԵՆՔԵՐԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՀՈՎԱՑՄԱՆ ԳԵՈԹԵՐՄԱԼ ՏԵՂԱԿԱՆ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՊՈՄՊԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

Ե.23.03 

23.07.2019 ժամը 14:00

 

09.09.2019թ.     

Ա N 09 329     

 

ՏԱՐՈՆ ԳԱՐԵԳԻՆԻ ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր


Զ. Ա. Մելիքյան

 

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ս. Ա. Մինասյան


տեխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Ս. Մ. Էգնատոսյան

 

Բեռնել

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԱՇՏԻ ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻԴՐՈԴԻՆԱՄԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ե.23.02

23.07.2019 ժամը 12:00

09.09.2019թ.   

Ա N 09 328

ԳԵՎՈՐԳ ԱՐՄԵՆԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

տեխ․ գիտ․ դոկտոր, պրոֆեսոր

Է. Հ. Խաչատրյան

տեխ․ գիտ․ դոկտոր, պրոֆեսոր

Վ. Պ. Վարդանյան

 

գյուղ․ գիտ․ դոկտոր, պրոֆեսոր

Գ. Մ. Եղիազարյան

Բեռնել
ԱՏՐԻՈՒՄԱՅԻՆ ՏԻՊԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ  ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

ԺԸ․00․01

06.06.2019 ժամը 14:00

24.07.2019

Ա № 09268

ՑՈԼԱԿ ԴԱՎԹԻ ՄՀԵՐՅԱՆ

ճարտ․ թեկնածու, պրոֆեսոր

Թ.Ծ. Խաչատրյան

 

ճարտ․ դոկտոր, դոցենտ

Կ․Ռ․Ազատյան

 

ճարտ․ թեկնածու, դոցենտ

Ն․Գ․Պետրոսյան

 

Բեռնել

ԱՆՀԵԾԱՆ ԾԱԾԿԵՐԻ ԿՐՈՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ՝ ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ ՍՅՈՒՆԵՐԻ ԾՌՈՂ ՄՈՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ե.23.01 

07.06.2019 ժամը 14:00

 

26.08.2019թ.

Ա № 09312       

 

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԱՐՄԵՆԻ ԱՎԱԳՅԱՆ

Տեխն. գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր ՝

Տ.Լ. Դադայան

 

տեխն. գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր ՝

Է.Ե. Խաչիյան

 

տեխն. գիտությունների թեկնածու ՝

Մ.Ս. Ավետիսյան

 

Բեռնել

ԹՎԱՅԻՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏՆՈՒՄ

ԺԸ. 00.01

14.06.2019 ժամը 14:00

 08.08.2019թ.

Ա № 09296 

ՀԱՅԿ ՄԻՍԱԿԻ ՆԱՍՈՅԱՆ

ճարտ. թեկնածու, պրոֆեսոր

Ա. Ա. ԱԼՈՅԱՆ

ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Դ.Գ. ՔԵՐԹՄԵՆՋՅԱՆ

 

 ճարտ. թեկնածու, դոցենտ

Ն. Գ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Բեռնել

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ԺԸ.00.01 

11. 07. 2018թ.  ժամը 14: 00

16.10.2018թ

Ա № 09155   

ԿԱՐԻՆԵ ՀԱՅԿԱԶԻ ՔՈՉԱՐ

ճարտ. դոկտոր,  պրոֆեսոր

 Մ. Ա. Գասպարյան

ճարտ. դոկտոր,  պրոֆեսոր

Ա. Հ. Գրիգորյան

ճարտ. թեկնածու,  պրոֆեսոր

Ա. Ա. Ալոյան

 

Բեռնել 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՄՔԱՅԻՆ ԲԱԶԱՅԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ՄԻՆԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆՈՒՄ ՑԵՄԵՆՏԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

 Ե.23.01

18. 06. 2018թ.  ժամը 14: 00

 

11. 09. 2018թ  Ա №09131

ՏԱԹԵՎԻԿ ԱՇՈՏԻ ՓԱՅՏՅԱՆ տեխն. գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Ա.Մ. Սաֆարյան

տեխն. գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

Ա.Հ. Հովհաննիսյան,

տեխն. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

 Ա.Ա. Արզումանյան

 

Բեռնել 

ԵԿԵՂԵՑԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ԺԸ 00.01

05. 06. 2018թ.   ժամը 15: 00

10. 08. 2018թ  Ա №09088

ԱՐՄԱՆ ԺԻՐԱՅՐԻ ԹՈՐՈՍՅԱՆ ճարտ. թեկն., պրոֆեսոր Լ. Վ.Կիրակոսյան

ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Դ. Գ. Քերթմենջյան,

ճարտ. թեկն., դոցենտ

Ն. Է.Մխիթարյան

 

Բեռնել

ՏԵՂԱԿԱՆ ՀՈՒՄՔՈՎ ՋՐԱԿԱՅՈՒՆ ԿՐԱՇԱՂԱԽՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀՈւՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Ե.23.01

06. 06. 2018թ.  ժամը 14: 00

24. 07. 2018թ  Ա №09048

ՀՈՎՍԵՓ ԱՇՈՏԻ ՀՈՎԵՅԱՆ տեխն.գիտությունների դոկտոր 

Գ. Շ. Գալստյան


տեխն. գիտությունների դոկտոր Ն. Վ. Չիլինգարյան,

տեխն.գիտությունների թեկնածու,

Հ. Ա. Սարգսյան

 

Բեռնել

ԱՄՐՈՑ-ԲՆԱԿԱՏԵՂԻՆԵՐԻ  ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ԺԸ.00.01 

05. 06. 2018թ.  ժամը 13: 00

 

24. 07. 2018թ,   Ա №09048

ՎԱՀՐԱՄ ԱՐՄԵՆԻ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
Յու. Ա. Սաֆարյան

ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Դ. Գ.  Քերթմենջյան

ճարտ. թեկնածու, դոցենտ 

Ն. Է. Մխիթարյան

 

Բեռնել

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԸՆԴՈՒՆԻՉ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Ե.23.03

25. 05. 2018թ.   ժամը 13: 00

16. 07. 2018թ

Ա №09016

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ  ԼԵՌՆԻԿԻ ԱՍԱՏՐՅԱՆ տեխնիկական գիտությունների դոկտոր,

պրոֆեսոր 

Ռ. Ա. Փետևոտյան:

տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր  

Ա. Յա. Մարգարյան,

տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ  Ա. Հ. Սերգոյան:

Բեռնել

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՏԵՐԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ

Ե.23.03

25. 05. 2018թ.  ժամը 15: 00

16. 07. 2018թ.

Ա №09017

ՆԱՐԵԿ ԳԱՐԵԳԻՆԻ  ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Վ. Հ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ռ. Ա. ՓԵՏԵՎՈՏՅԱՆ

տեխ. գիտ. թեկն.

 Ա. Է. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Բեռնել 
 

ԹԵՀՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ՄՈԴԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ` ԿԱՅՈՒՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԼԱՆԴՇԱՖՏԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ (1980-2014ԹԹ.)

ԺԸ.00.01

24. 01. 2018 թ.  ժամը 14: 00

20. 04. 2018թ.

Ա №08954

ԱԲԴՈԼԼԱՀ ՋԱՄԱԼԻ ճարտարապետության դոկտոր, պրոֆեսոր Դ. Գ. Քերթմենջյան ճարտարապետության դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Ա.Առուստամյան
ճարտարապետության թեկնածու, դոցենտ Ն.Գ.Պետրոսյան
 Բեռնել

ՀԻՆ ՇԻՐԱԶԻ «ԵՐԿՈՒ ՄԶԿԻԹՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ» ՔԱՂԱՔԱՄԱՍՆ ՈՒ ՆՐԱ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ

ԺԸ.00.01

23. 01. 2018 թ.   ժամը 14: 00

20. 04. 2018թ.

Ա №08953 

ԱԼԻՌԵԶԱ ՂՈԼԻՆԵՋԱԴ ՓԻՐԲԱԶԱՐԻ ճարտարապետության դոկտոր, պրոֆեսոր Դ. Գ. Քերթմենջյան ճարտարապետության դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Հ. Գրիգորյան
ճարտարապետության թեկնածու, դոցենտ Ն. Է. Մխիթարյան
 Բեռնել
 

ԲԱԶԱՅԻՆ ԵՐԿՐԱՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ԽՆԴԻՐ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ

Ե.23.06

22. 12. 2017 թ.  ժամը 14: 00

19.03.2018

Ա №08927

ԱՐԱՄ ՄՀԵՐԻ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ տեխն. գիտ. դոկտոր, դոցենտ Պ.Վ. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ տեխն. գիտ. դոկտոր, դոցենտ  Պ.Ս. ԷՖԵՆԴՅԱՆ 

տեխն. գիտ. թեկնածու Ս.Վ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ

 Բեռնել  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՔՎԱԶԻԳԵՈԻԴԻ ՄՈԴԵԼԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԴՐԱ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԵՈԴԵԶԻԱՅԻ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 

Ե.23.06

15. 12. 2017 թ.  ժամը 14: 00

19.03.2018

Ա №08928

ՇԱՀԵՆ ԶՈՀՐԱԲԻ ՇԱՀԻՆՅԱՆ

տեխն. գիտ. դոկտոր Հ. Ս. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ  

տեխն. գիտ. դոկտոր , դոցենտ  Պ.Վ. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ 

տեխն. գիտ. թեկնածու Բ.Վ. ՆԱԶԱՐՅԱՆ

  Բեռնել 

ՍԵՅՍՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՇԵՐՏԱՎՈՐ ՌԵՏԻՆԵ ՄԵՏԱՂՅԱ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ՎԱՐՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԵՅՍՄԻԿ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

Ե.23.01

10. 11. 2017 թ.   ժամը 14: 00

15.02.2018

Ա №08896

ԽԱՉԱՏՈՒՐ  ԳՐԻԳՈՐԻԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

տեխն. գիտ. դոկտոր, դոցենտ  

Տ. Լ. Դադայան

տեխն. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 

Է. Ե. Խաչիյան 

տեխն. գիտ. թեկնածու, ասիստենտ 

Հ. Ա. Հովհաննիսյան

Բեռնել 

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
ԱՆԿԱՆԽԱՏԵՍԵԼԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ

Ե.23.02

26. 09. 2017 թ.  ժամը 14: 00

25.12.2017

Ա №08861

ԱՇՈՏ ԲԵՆԻԿԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Վ. Ի. Գրիգորյան

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
Ա.Ա.Սարուխանյան
տեխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
Ա.Բ.Ղուլյան
 Բեռնել
 

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ, ԵՐԲ ՇԵՆՔԵՐԻ ՀԻՄՆԱՏԱԿԵՐՈՒՄ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ ԲԱՐՁԻԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԹՈՒՅԼ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐԻ ՎՐԱ

Ե.23.02

14. 07. 2017 թ.  ժամը 14: 30

 

27.09.2017

Ա №08822

ԱՆԴՐԵՅ  ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ ՈՒՍՏԻՆՈՎ  տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Մ.Յու. Աբելև  տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ. Ի. Գրիգորյան տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ա. Հ. Սերգոյան  Բեռնել 

ՀԻՄՆԱՏԱԿԵՐԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ՑԵՄԵՆՏԱՑՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ

Ե.23.02

14. 07. 2017 թ.  ժամը 12: 00

 

27.09.2017

Ա №08821

ԵՎԳԵՆԻ ԱԼԵՔՍԵԻ ՖԻԼԻՄՈՆՈՎ  տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Մ.Յու. Աբելև  տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Մ. Մ. Բադալյան տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Վ. Լ. Շամյան  Բեռնել

ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄԵ.23.06

28. 06. 2017 թ.  ժամը 14: 00

 

27.09.2017

Ա №08823

ԴԱՎԹՅԱՆ ՍՄԲԱՏ ՌՈՒԲԻԿԻ տեխնիկական գիտությունների դոկտոր   Հ. Ս. Պետրոսյան

տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ  Պ. Վ. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ          

տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Խ. Ա. ՂԱԶԵՅԱՆ

Բեռնել

ԲԱԶՄԱՀԱՐԿ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ  ԱՐՏԱԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ   ՍԵՆՔԵՐԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ  (ք.Մոսկվայի օրինակով)

ԺԸ.00.01

14. 06. 2017 թ.  ժամը 14: 00

 

14.09.2017

Ա №08795

ՀՐԱՆՏ  ԳՈՒՐԳԵՆԻ  ՅՈԼՅԱՆ  

ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

 Բ. Մ. Մերժանով

 

ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ա. Ա. Առուստամյան

ճարտ. թեկնածու, պրոֆեսոր

Թ. Ծ. Խաչատրյա

 Բեռնել

ԹՈՒՆԵԼՆԵՐԻ ԲԵՏՈՆՅԱ ԵՎ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆՅԱ ԵՐԵՍԱՐԿԻ ՋՐԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒՄ  ՆԵՐԹԱՓԱՆՑՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ

Ե.23.02

09. 06. 2017 թ.  ժամը 14: 00

 

01.09.2017

Ա №08778

ԱՐԱՄ ԱՐՄԵՆԻ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ  տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
Վ. Ի. Գրիգորյան
 տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Վ.Պողոսյանքիմ.գիտ.թեկնածու, դոցենտ Գ. Շ. Հովսեփյան     Բեռնել

ԵՐԵՎԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

ԺԸ.00.01

02. 06. 2017 թ.  ժամը 15: 00

 20.07.2017

Ա №08710

ՀՐԱՆՏ ՊԵՏՐՈՍԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ճարտ. թեկնածու, պրոֆեսոր
Լ. Վ. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Դ. Գ. ՔԵՐԹՄԵՆՋՅԱՆ,
ճարտ. թեկնածու, Ն. Է. ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
Բեռնել 

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՓՈՔՐ ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ԺԸ.00.01

02. 06. 2017 թ.  ժամը 12: 00

 20.07.2017

Ա №08709

ՍԵՐՈԲ ԽՈՍՐՈՎԻ ԳՅՈՒԼԽԱՆՋՅԱՆ ճարտարապետության թեկնածու, դոցենտ
Ն. Գ. Պետրոսյան
ճարտարապետության դոկտոր, պրոֆեսոր
Ա. Ա. Առուստամյան
ճարտարապետության թեկնածու, պրոֆեսոր
Ա. Ա. Ալոյան
 Բեռնել 

ՀԻԴՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ, ՃՆՇՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ԱՄՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ

Ե.23.02

03. 02. 2017 թ. ժամը 14: 00

 18.04.2017

Ա №08603

ՀՐԱՉՅԱ ՂԱՀՐԱՄԱՆԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Ա. Ա. Սարուխանյան

 տեխնիկական գիտությունների դոկտոր  Է. Հ.  Խաչատրյան

 տեխնիկական գիտությունների դոկտոր  Ն. Մ. Սարգսյան

 Բեռնել 

ՀՆԱԳՈՒՅՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՔԱՐԱՅԻՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԲԱԶՄԱԲԱՂԱԴՐԻՉ ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Ե.23.01

07. 10. 2016թ.  ժամը 14: 00

10.01.2017 թ

 Ա №08525

ՍԱՄՎԵԼ ԼԵՎՈՆԻ ՂՈՒԼՅԱՆ   տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Գ. Շ. Գալստյան
տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Ա. Մ. Ասիրյան
տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
Ա. Ա. Արզումանյան 
Բեռնել  

ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՐԿԵՐԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ԺԸ.00.0

19.07. 2016թ.  ժամը 11:00

 13.09.2016 թ

Ա №08438

ԱՇՈՏ ՅՈՒՐԻԻ ՍԱՖԱՐՅԱՆ ճարտ. թեկնածու, պրոֆեսոր
Ա.Ա.Ալոյան
ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
Ա.Հ. Գրիգորյան,
ճարտ. թեկնածու, պրոֆեսոր
Թ.Ծ. Խաչատրյան
Բեռնել 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Ե.23.03

20.05.2016 թ. ժամը 14:00

 22.08.2016 թ

Ա №08386

ԱՐԱՄ ԱՇՈՏԻ ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 տ.գ.դ., պրոֆեսոր

Ռ. Ա. Փետևոտյան

 տ.գ.դ. պրոֆեսոր

Ս. Մ. Ղազարյան

տ.գ.թ. 

Ա. Հ. Սերգոյան

Բեռնել  

ԿՈՄՊՈԶԻՑԻՈՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԲԻՏՈՒՄԱՑԵՄԵՆՏԱՅԻՆ ԿԱՊԱԿՑՈՂՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ

Ե.23.01

27.05.2016 թ. ժամը 14:00

 22.08.2016 թ

Ա №08385

ԱՐՄԻՆԵ ՍԵՐԺԻԿԻ ԲԱՂԴԱԳՅՈՒԼՅԱՆ տ. գ. դ.,պրոֆեսոր Ն.Վ.Չիլինգարյան տ. գ. դ., պրոֆեսոր Վ.Ի.Գրիգորյան,
տ. գ. թ., դոցենտ Հ.Հ. Գյուլզադյան:
Բեռնել  
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԳՈՏՈՒ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ
ՎԵՐԱԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸԺԸ.00.0118.05.2016 թ. ժամը 15:00

 22.08.2016 թ

Ա №08362

ՄԵՐՈՒԺԱՆ ԷԴՈՒԱՐԴԻ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

ճարտ.թ., պրոֆեսոր՝

Է.Մ. Սարգսյան

 ճարտ . դ., պրոֆեսոր 

Ա.Հ. Գրիգորյան

ճարտ. թ. պրոֆեսոր

Թ.Ծ. Խաչատրյան

Բեռնել  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՄԵՐՁ ՌԵԿՐԵԱՑԻՈՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ՑԱՆՑԸ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

ԺԸ.00.01

19.05.2016 թ. ժամը 15:00

 27.07.2016 թ

Ա №08335

ՆԱՐԵԿ ՏԻԳՐԱՆԻ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ  ճարտ. դ, պրոֆեսոր Յու. Ա.Սաֆարյան:

 ճարտ. դ., պրոֆեսոր

Գ.Ս. Շախկյան,

ճարտ. թ., դոցենտ

Է. Պ. Հարությունյան:

Բեռնել  

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ԺԸ.00.01 

16.05.2016 թ. ժամը 15:00

07.07.2016 թ

Ա №08291

ԱՐՍԵՆ ՀՐԱՆՏԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ճարտ. թ., պրոֆեսոր Ա.Ա. Ալոյան

 ճարտ. դ., պրոֆեսոր

Մ. Ա. Գասպարյան,

ճարտ. թ. 

Ն.Ա. Ավետիսյան

Բեռնել 

ՄԻԱՏԱՐՐ ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱԾԻ ԱՆԱԵՐՈԲ ԽՄՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ ԿԵՆՍԱԳԱԶ-ԷՆԵՐԳԻԱ  ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄՆԵՐԸ Ե.23.03

26.01.2016 թ.ժամը 15:00

18.04.2016 

Ա №08200

ԱՐՄԻՆԵ ԱՐԾՐՈՒՆՈՒ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ տ. գ. դ., պրոֆեսոր  Ա.Յա. Մարգարյան   տ. գ. դ., պրոֆեսոր Ա.Ա. Սարուխանյան տ. գ. դ., պրոֆեսոր Ս.Ե. Մարգարյան Բեռնել

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՆԱԽԱԳԾԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԵՎ ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԳԵՈԴԵԶԻԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏԱԽԵՈՄԵՏՐԵՐՈՎ Ե.23.06

05.12.2014թ. ժամը 15:00

11.02.2016 

Ա №08123

ՀՐԱՀԱՏ ՕԳՍԵՆԻ ՄՈԻՐԱԴՅԱՆ տեխ. գիտ. դոկտոր Պ. Համբարձումյան տեխ. գիտ. դոկտոր Մ. Ռ. Վարդանյան տեխ. գիտ. դոկտոր Հ. Ս. Պետրոսյան Բեռնել 

ԻՐԱՆԻ ՄԶԿԻԹՆԵՐԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱԹՈԼՈԳԻԱՆ ԱՐԴԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՆՈՒՄ (1920-2013թթ,) ԺԸ.00.01

31.03.2015թ. ժամը 15:00

15.12.2015 թ. 

Ա №08076

ՄԱՋԻԴ ՄՈԶՈՒՆԻ ճարտ.դ., պրոֆեսոր՝ Դ.Գ. Քերթմենջյան  ճարտ.դ., պրոֆեսոր՝Ա.Ա. Առուստամյան ճարտ.թ., դոցենտ Է.Պ. Հարությունյան Բեռնել

ՄԻՋՆԱԴԱՐԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ ՏՐԴԱՏԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺԸ.00.01 

13.07.2015թ. ժամը 14:00

16.09.2015 թ.

 Ա №07996

ՀՐԱՆՏ ԱՇՈՏԻ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ճարտ. դ., պրոֆեսոր Վ.Վ. ՊՒՇՉՈՒԼԻՆԱ ճարտ. դ., պրոֆեսոր Մ.Մ. ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ ճարտ. թեկնածու Ն.Է. ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ Բեռնել

ԱՐԱՔ ՔԱՂԱՔԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆ ՈՒ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՀՈՐԻՆՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՂԱՋԱՐԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ (1796-1925թթ.)  ԺԸ.00.01

03.06.2015թ. ժամը 14:00

16.09.2015 թ.

Ա №07997

ԱԼԻ ՄԱՇՀԱԴԻ  ճարտ. դ., պրոֆեսոր՝ Դ. Գ. Քերթմենջյան ճարտ. դ.՝  Լ. Կ. Դոլուխանյան ճարտ. թ., դոցենտ Զ. Հ. Մամյան  Բեռնել  

ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ Ե.23.03

29.06.2015թ. ժամը 14:00

25.08.2015 թ.

Ա №07941

ՄԻՀՐԱՆ ԱՐՄԵՆԻ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ կենս. գ. դ., պրոֆեսոր՝ Ս.Վ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ տ. գ. դ., պրոֆեսոր՝ Վ.Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ քիմ. գ. թ., դոցենտ՝ Գ.Շ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ Բեռնել

ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՁԿՆՈՒՂԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ Ե.23.03

 08.06.2015թ. ժամը 14:00

27.07.2015 թ.

Ա №07894

ԱՐԲԱԿ ԼՅՈՒԴՎԻԳԻ ՍԱՄՎԵԼՅԱՆ տ. գ. թեկնածու՝ Տ. Ս. Գաբայան տ. գ. դ., պրոֆեսոր՝ Պ. Հ. Բալջյան տ. գ. թեկնածու՝ Հ. Գ. Քելեջյան Բեռնել

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ՏԵՂԱԲԱՇԽՎԱԾ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲԱՐՁՐ ԷՆԵՐԳԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՎ ՋԵՐՄԱՑՐՏԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ  Ե.23.03

 22.05.2015թ. ժամը 14:00

17.08.2015 թ.

Ա №07919

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ԳԵՈՐԳԻԻ տ. գ. թ., դոցենտ Ա. Լ. Պետրոսյան տ. գ. դ., պրոֆեսոր Զ. Ա. Մելիքյան տ. գ. դ., պրոֆեսոր Ս. Ա. Մինասյան Բեռնել 

ՄԱՇԱԿԱՅՈՒՆ ԲԵՏՈՆԱԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ` ՄՈԴԻՖԻԿԱՑՎԱԾ ՑԵՄԵՆՏԱՅԻՆ ԿՈՄՊՈԶԻՏՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ Ե.23.02 

 06.05.2015թ. ժամը 14:00

 15.07.2015 թ.

Ա №07862

 ՎԱՀԱՆ ՄԻԽԱԻԼԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  տ. գ.  դ., պրոֆեսոր Գ.Շ. Գալստյան  տ.  գ. դ., պրոֆեսոր Ա.Մ. Ասիրյան տ. գ. թեկնածու Ա.Ա. Արզումանյան  Բեռնել

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐ ԿՈՇՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՊՏԻՄԱԼ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԵՅՍՄԻԿ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՔՍԵԼԵՐՈԳՐԱՄՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲ

24.12.2015թ. ժամը 15:00

04.09.2015 թ.

Ա №07967

 ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԳԱԳԻԿԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ  տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Ա. Համբարձումյան  տեխ. գիտ. դոկտոր Տ. Լ. Դադայան տեխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Լ. Հ. Լևոնյան  Բեռնել

 ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ ՋԻՄ ԹՈՐՈՍՅԱՆԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԺԸ.00.01

04.09.2015 թ.

Ա №07968

 ՆՌԱՆՅԱՆ  ՇԱՀԱՆԵ ՄԻՆԱՍԻ  ճարտ. դոկտոր` Յու. Ա. ՍԱՖԱՐՅԱՆ  ճարտ. դոկտոր` Ա. Հ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ճարտ. թեկնածու Ա. Ա. ԱԼՈՅԱՆ  Բեռնել

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՊԱՏՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՈՒՄ Ե.23.02 

 25.05.2015թ. ժամը 15:00

 15.07.2015թ.

Ա №07863 

  ԳԵՎՈՐԳ ԿԱՄՈՅԻ ՈՍԿԱՆՅԱՆ  տ. գ. թ., դոցենտ Հ. Հ. Գյուլզադյան   տ. գ. դ., պրոֆեսոր Վ. Ի. Գրիգորյան տ. գ. թեկնածու Դ. Հ. Հովսեփյան  Բեռնել

 ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱԶՄԱՀԱՐԿ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԺԸ.00.01

27.05.2015թ. ժամը 12:00

 15.07.2015թ.

Ա №07864

 ՏԻԳՐԱՆ ԴԱՎԻԹԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ  ճարտ. դ., պրոֆեսոր՝ Յու. Ա. Սաֆարյան  ճարտ. դոկտոր Լ. Կ. Դոլուխանյան ճարտ. թ., դոցենտ Է. Պ Հարությաւնյան  Բեռնել

 ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԱԴՀԵԶԻՈՆ ՀԱՎԵԼԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Ե.23.01

27.03.2015թ. ժամը 14:00

 19.06.2015թ.

Ա №07812

  ԱՐԹՈՒՐ ՌՈԲԵՐՏԻ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ  տ. գ. դ., պրոֆեսոր Ն.Վ. Չիլինգարյան  տ. գ. դ., պրոֆեսոր Վ.Վ. Պողոսյան, տ. գ. թ., դոցենտՀ.Հ Գյուլզադյան:     Բեռնել  

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ՋՐԵՐԻ ՈՂՈՂՈՒՄԻՑ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ Ե.23.02 

 17.04.2015թ. ժամը 14:00

 11.06.2015թ.

Ա №07787

  ԱՐԹՈՒՐ ԷՄԻԼԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  տ. գ. դ., պրոֆեսոր՝ Վ. Ս. Սարգսյան   տ. գ. դ., պրոֆեսոր՝ Ս. Մ. Ղազարյան տ. գ. թ., դոցենտ՝ Ա. Ռ. Բաբայան    Բեռնել

ԵՐԿՐԱՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ՄԵՏԱՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԲԱԶԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

26.12.2014թ. ժամը 10:00

 07.04.2015թ.

Ա №07706

 ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ ԱՐՏԱԿ ԱՐՄԵՆԱԿԻ  տեխ. գիտ. թեկ., դոցենտ Լ. Վ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ  տեխ. գիտ. դոկ., դոցենտ Մ. Ռ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ տեխ. գիտ. թեկ.ւ, դոցենտ Գ. Ա. ԱԼՈՅԱՆ    Բեռնել 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԲԱՐՁՐԱՄՈՒՐ ԲԵՏՈՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ Ե.23.02

19.12.2014թ. ժամը 14:00

 20.03.2015թ.

Ա №07677

 ԱՇՈՏ ԱՐԹՈՒՐԻ ԱՆՏՈՆՅԱՆ  տեխ. գիտ. ոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Մ. Ասիրյան:  տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Ի. Գրիգորյան, տեխ. գիտ. թեկնածու Ա.Ս.Մեյմարյան:  Բեռնել 

ՄՇՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂ ԻՐԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂ GNSS ՌԵՖԵՐԵՆՑ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

23.12.2014թ. ժամը 15:00

 05.03.2015թ.

Ա №07645

 ՍՈՒՐԵՆ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ  տեխ. գիտ. թեկ. դոցենտ Վ. Ա. Մարգարյան   տեխ. գիտ. թեկ. դոցենտ Պ. Վ. Համբարձումյան տեխ. գիտ. թեկ. դոցենտ Լ. Վ Մանուկյան  Բեռնել

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ՋՐԵՐԻ ՈՂՈՂՈՒՄԻՑ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ

Ե.23.02  

26.12.2014թ. ժամը 15:00

 17.02.2015թ.

Ա №07620  

 ՄՈՒՇԵՂ ԼԵՎՈՆԻ ԹՈՔՄԱՋՅԱՆ  ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Գ.Հ. ՌԱՇԻԴՅԱՆ  ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Հ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ճարտ. թեկնածու, դոցենտ Կ.Ռ. ԱԶԱՏՅԱՆ    Բեռնել

ՏԵՂԱԿԱՆ ՀՈՒՄՔՈՎ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒՄ Ե.23.01

10.06.2014թ.  ժամը 15:00

 04.08.2014թ.

Ա №07313

  ԶԱՔԱՐՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐ ԼՅՈՒԴՎԻԳԻ  տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ. Է.Ռ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  տեխ.գիտ.դոկտոր, պրոֆ. Վ.Ի. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, տեխ. գիտ.թեկն, դոցենտ Ա.Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ   Բեռնել 

ԳԵՈԴԵԶԻԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐՈՎ ԵՐԿՐԱԿԵՂԵՎԻ ՁԵՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ ՄԵՐՁԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԳԵՈԴԻՆԱՄԻԿԱԿԱՆ ՊՈԼԻԳՈՆՈՒՄ Ե.23.06

25.06.2014թ. ժամը 15:00

 29.09.2014թ.

Ա №07404

 ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ ՎԱՀԱՆԻ  տեխ.գիտ.դոկտոր պրոֆ. Վ. Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ  տեխ.գիտ.դոկտոր դոցենտ Պ. Վ. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ տեխ.գիտ.դոկտոր դոցենտ Ս. Շ. ՆՈՒՐԻՋԱՆՅԱՆ   Բեռնել 

ՃՆՇՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

10.07.2014թ. ժամը 12:00

 15.10.2014թ.

Ա №07645

 ՄԱՐԻԱՆՆԱ ՊՈՂՈՍԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ  տեխ. գիտո. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Յա. Մարգարյան  տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Ա.Սարուխանյան, տեխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Վ.Հ. Թոքմաջյան  Բեռնել 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՐՈՇ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԺԸ 00.01

26.12.2013թ. ժամը 11:00

 11.09.2014թ. 

Ա №07383

 ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ՄԱՐՏԻԿԻ  ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Յու. Ա. ՍԱՖԱՐՅԱՆ  ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա. Ա. ԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆ ճարտ. թեկնածու, դոցենտ Կ.Ռ. ԱԶԱՏՅԱՆ  Բեռնել

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԲԱՐՁՐ ԿՈՌՈԶԻՈՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԲԵՏՈՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ     Ե.23.02

02.06.2014թ., ժամը 15:00

 24.07.2014թ.

Ա №07286

 ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՀԱՅԿ ԱՐԱՐԱՏԻ  տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ն.Վ. Չիլինգարյան  տեխ.  գիտ. դոկտոր, դոցենտ Վ.Վ. Պողոսյան, տեխ. գիտ. թեկն. Ա.Ա. Արզումանյան   Բեռնել 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԱԶԱՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ  

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ Ե.23.02

07.05.2014թ. ժամը 15:00

 01.07.2014թ.

Ա №07233

 ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԳԵՂԱՄԻ  տ. գ. դոկտոր`Յու.Հ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ  տ. գ. դոկտոր` Զ.Ա. ՄԵԼԻՔՅԱՆ տ. գ. դոկտոր` Ս.Ա. ՄԻՆԱՍՅԱՆ  Բեռնել 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՐԱՆԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ԺԸ.00.01

16.05.2014թ., ժամը 15:00

 14.07.2014թ.

Ա №07261

 ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՆԱՐԵԿ ԱՎԵՏԻՍԻ  ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Յու. Ա. ԱՖԱՐՅԱՆ  ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա. Ա. ԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆ ճարտ. թեկնածու Ա.Ա. ԱԼՈՅԱՆ  Բեռնել

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՎՐԱՍՏԱՆԻ IX-XI ԴԴ. ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԱՅԻՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ (ավանդույթ և մշակութային փոխառնչություններ) ԺԸ.00.01 

23.05.2014թ., Ժամը 12:00

 14.07.2014թ.

Ա №07206

 ՆԱՀԱՏԱԿՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ՍԱՄՎԵԼԻ  ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Լ.Ն. Վոլսկայա  ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Հ. Գրիգորյան ճարտ. թեկնածու, դոցենտ Լ.Վ. Կիրակոսյան   Բեռնել 

ԳԼԱՆԱԿԱՆ ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՋՐԱՏԱՔԱՑՈՒՑՉԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՄԵԹՈԴԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ, ՆԱԽԱԳԾՈՒՄԸ ԵՎ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄԸ  Ե.23.03

11.04.2014թ. ժամը 15:00

 12.05.2014թ.

Ա №07177

 ՆՌԱՆՅԱՆ ՎԱՀԱՆ ԲԱԳՐԱՏԻ  տ. գ. դ., պրոֆեսոր Զ.Ա.ՄԵԼԻՔՅԱՆ  տ. գ. դ., պրոֆեսոր Պ.Հ. ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ տ. գ. թեկնածու Ռ.Ս. ԽԱՐԱԶՅԱՆ  Բեռնել

ԱՐԵՎԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲ  ՄԱՆՐԱՀԱՏ ԲԵՏՈՆԵ ՔԱՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

 Ե.23.01

17.12.2013թ. ժամը 15:00

 10.03.2014թ.

Ա №07103

 ՆԱՐԻՆԵ  ԳԵՎՈՐԳԻ ԱԽՊԱՐՅԱՆ  տ. գ. դ., պրոֆեսոր Պ. Հ. ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ  տ. գ. դ., պրոֆեսոր Վ.Ի. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ տ.գ.թեկնածու Ս.Ռ. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ  Բեռնել

ԼՂՀ ՀՈՒՄՔԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԵՆՔՈՎ ԹԵԹԵՎ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԲԵՏՈՆՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒՄ Ե.23.01 

16.12.2013թ. ժամը 15:00

 10.03.2014թ.

Ա №07102

 ԻՐԻՆԱ ՌՈԲԵՐՏԻ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ  տ. գ. դ., պրոֆեսոր Ա.Մ. Սիմոնյան  տ.գ.դոկտոր Վ.Վ. Պողոսյան տ.գ.թ., դոցենտ Ա.Կ.Կարապետյան  Բեռնել

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ԽՆԴԻՐ Ե.23.02

25.12.2013թ. ժամը 11:00

 24.02.2014թ.

Ա №07090

 ՌՈԲԵՐՏ ՄՆԱՑԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ  տ. գ. դ., դոցենտ Գ.Շ. Գալստյան  տ. գ. դ., պրոֆեսոր Վ.Ի. Գրիգորյան տ. գ. թ. դոցենտ Հ.Հ. Գյուլզադյան  Բեռնել

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆ ԻՐԱՆԻՍԵՄՆԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ԺԸ 00.01

04.09.2013թ. ժամը 15:00

 20.12.2013թ.

Ա №06962

 ՂԱԶԱԼ ՖԱՏԵՀ  ճարտ. դոկտոր Դ.Գ.Քերթմենջյան  ճարտ. դոկտոր Լ.Կ.Դոլուխանյան ճարտ. թեկնածու Ս. Բ. Օհանյան  Բեռնել

ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՃԵՂՔՈՎ ԹՈՒԼԱՑՎԱԾ ՕՐԹՈՏՐՈՊ ԿԻՍԱՀԱՐԹՈՒԹՅԱՆ ԼԱՐՎԱԾԱԴԵՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՎԻՃԱԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ` ԵԶՐԻ ՎՐԱ ԴՐՈՇՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ Ե.23.04

12.07.2013թ., ժամը 15:00

 01.10.2013թ.

Ա №06863

 ԱՐԱՄ ԺՈՐԱՅԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  տ. գ. դոկտոր` Ս.Ա.ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ  տ. գ. դոկտոր` Մ.Զ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ տ. գ. թեկնածու` Լ.Գ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ  Բեռնել

ԻԶՈՏՐՈՊ ԵՎ ԱՆԻԶՈՏՐՈՊ ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԿՈՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂԵՐՈՎ ՈՒԺԵՂԱՑՎԱԾ ՇԵՐՏԱՎՈՐ ՍԱԼԵՐԻ ՕՊՏԻՄԱԼ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄԸ Ե.23.04

15.07.2013թ., ժամը 15:00

 21.10.2013թ.

Ա №06898

 ԿԱՐԻՆԵ ԽԱՉԻԿԻ ՂԱԶԱՐՅԱՆ  տ. գ. դոկտոր` Է.Վ. Բելուμեկյան  տ. գ. դոկտոր` Մ.Զ. Պողոսյան տ. գ. թեկնածու` Ա.Մ. Առուստամյան  Բեռնել

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ և ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ԽՆԴԻՐ Ե.23.03

11.07.2013թ., ժամը 15:00

 01.10.2013թ.

Ա №06862

 ՀԱՍՄԻԿ ԳԱԳԻԿԻ ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ  տ. գ. դոկտոր` Մ. Վ. Մարկոսյան  տ. գ. դոկտոր` Վ. Վ. Պողոսյան տ. գ. դոկտոր` Հ. Հ. Հարությունյան  Բեռնել 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ԽԱՉԵՆԱԳԵՏԻ ՆԵՐՔՆԱՀՈՎՏԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԺԸ.00.01

07. 03. 2019 թ.  ժամը 14: 00

 

19.06.2019թ. 

Բ № 01160 

 

ԼՅՈՒԲԱ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

ճարտ.դոկտոր, պրոֆեսոր,

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ

Մ. Մ. Հասրաթյան

 

ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Դ. Գ. Քերթմենջյան

ճարտ.դոկտոր, դոցենտ

Ս. Մ. Շահինյան

պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Հ. Գ. Ավետիսյան

 

Բեռնել 

ԵՐԵՎԱՆԻ XX ԴԱՐԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԵՎ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

15. 06. 2018 թ.  ժամը 14: 00

18.12.2018թ.

Բ № 01145

ԿԱՐԵՆ ՌՈՒԲԵՆԻ ԱԶԱՏՅԱՆ

ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Գ. Հ. ՌԱՇԻԴՅԱՆ

ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ա. Ա. ԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆ 

ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Դ. Գ. ՔԵՐԹՄԵՆՋՅԱՆ   

ճարտ. դոկտոր, դոցենտ  

Ս. Մ. ՇԱՀԻՆՅԱՆ

Բեռնել

ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ԺԸ.00.01

19. 04. 2018 թժամը 14: 00

 

25.09.2018թ.

Բ № 01145

ՍԱՐԳԻՍ ԱՐԻՍՏԱԿԵՍԻ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ

ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր   Յու. Ա. Սաֆարյան

ճարտ. դոկտոր պրոֆեսոր 

Ա. Ա. Առուստամյան 

ճարտ. դոկտոր պրոֆեսոր 

Դ. Գ. Քերթմենջյան

ճարտ. դոկտոր դոցենտ    Ս. Մ. Շահինյան

 

Բեռնել

Ստատիկ և դինամիկ ազդեցությունների տակ խոշորապանել շենքերի հաշվարկի մեթոդները

Ե.23. 01

20.12.2016 թ.  ժամը 14:00

04.04.2017թ.

Բ № 01083

 Դավեյան Սմբատ Հարութի

  տ. գ. դ., պրոֆեսոր՝

Ռ. Ս. Մինասյան

 

տ. գ. դ., պրոֆեսոր՝  Մ. Զ. Պողոսյան տ. գ. դ., պրոֆեսոր՝ Ս. Գ. Եսայան

տ. գ. դ., պրոֆեսոր՝ Մ. Գ.  Ստակյան

 

Բեռնել  

ԱՌԱՆՑՔԱՀԱՄԱՉԱՓ ՀՈՍՔԵՐՈՒՄ ՀԵՂՈՒԿԱԳԱԶԱՅԻՆ ԶԱՆԳՎԱԾԻ ԿՈՆՎԵԿՏԻՎ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ Ե.23.03

11.09.2015 թ. ժամը 14:00

11.01.2016թ.

Բ № 01040

 ՆՈՐԻԿ ՄԻԽԱՅԻԼԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ  տ. գ. դ., պրոֆեսոր՝ Ա.Ա. Սարուխանյան տ. գ. դ., պրոֆեսոր՝ Ա. Յու. Մարգարյան ՌԴԲԳԱ ակադեմիկոս ֆիզմաթ. գ. դ., պրոֆեսոր՝ Ա. Ա. Վանթյան տ. գ. դ., պրոֆեսոր՝ Պ. Հ. Բալջյան բեռնել

ԿՈՒԲԱՆԻ IVIII-XX Դ.Դ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԺԸ.00.01

25.12.2014թ .ժամը 16:00

27.08.2014թ.

Բ №00986

ՕԼԵԳ ՍՏԵՓԱՆԻ ՍՈՒԲՈՏԻՆ ճարտ. դ. պրոֆեսոր՝ Լ. Ն. Զավարիխին ճարտ. դ. պրոֆեսոր՝ Ա. Ա. Առուստամյան ճարտ. դ. ակադեմիկոս ՐԱԱՍՆ՝ Ա. Վ. Բոկով ճարտ. դ. պրոֆեսոր՝ Ն. Վ. Օվչիննիկովա Բեռնել

ԱՆՀԱՄԱՍԵՌ ԲԱՐԱԿԱՊԱՏ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ` ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՎԱՐՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՄԲ  Ե.23.04

12.05.2014թ .ժամը 16:00

30.04.2015թ.

Բ №01018

ԲԵԶՈՅԱՆ ԷԴՈՒԱՐԴ ԿՈԼՈՄԲՈՍԻ տ. գ. դ., պրոֆեսոր Ա. Մ. Սիմոնյան ֆիզմաթ. գ. դ., պրոֆեսոր՝ Ա. Կ. Բելյաեվ տ. գ. դ., պրոֆեսոր Մ. Զ. Պողոսյան ֆիզմաթ. գ. դոկտորՎ. Ն. Հակոբյան Բեռնել

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԵՈԴԵԶԻԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻ ԵՎ ՏԵՂԱԳՐԱԿԱՆ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԵՎ  ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ  Ե.23.06

23.05.2014.,  Ժ.15:00

20.09.2014թ.

Բ №00990

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՀՈՎՍԵՓ ՍԵՐԳԵՅԻ տեխն.գիտ.դոկտոր, պրոֆ. Ս.Մ. Ղազարյան տ. գ. դ. Պ.Վ. Համμարձումյան, ֆիզմաթ. գ. դ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ս.Մ. Հովհաննիսյան, աշխ. գ. դ. Գ.Մ. Կարապետյան Բեռնել

ԿԱՂԱՊԱՐԱՄԱԾԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Ե.23.02

30.05.2014թ.,  ժամը 15.00

20.09.2014թ.

Բ №00989

ԱԹԱՆԵՍՅԱՆ ՎԱԼՏԵՐ ԱՇՈՏԻ տ. գ. դ. Գ. Շ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ տ. գ. դ.Պ. Հ. ՏԵՐ–ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ տ. գ. դ.Թ. Գ. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ տ. գ. դ.Լ. Վ. ԹՈՔՄԱՋՅԱՆ Բեռնել

ՇԱՂԱԽԻ ՄՂՄԱՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ՍՏԱՑՎԱԾ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԲԵՏՈՆՆԵՐԻ ՌԵՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ Ե.23.01 

29.11.2013թ., ժամը 15:00

23.04.2014թ.

Բ №00977

ԴԱՎԻԹ ՀՐԱՉԻԿԻ ԿԼԵԿՉՅԱՆ տ. գ. դ., պրոֆեսոր Վ.Ի. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ տ. գ. դ., պրոֆեսոր Պ.Հ. ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ տ. գ. դոկտոր` Ռ.Գ. ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ տ. գ. դոկտոր` Թ.Գ. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ Բեռնել

ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՎԹԱՐԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ Ե.23.03

05.09.2013թ., ժամը 15:00

25.11.2013թ.

Բ №00958

ԵՂԻԱԶԱՐ ՎԱՀՐԱՄԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ,ֆիզ.մաթ. գ., դ.,պրոֆեսոր Ա.Գ.Բագդոև տ. գ. դ., պրոֆեսոր Ա.Մ. Բարխուդարյան տ. գ. դ., պրոֆեսոր Ն.Ա. Բազիկյան տ. գ. դ., պրոֆեսոր Գ.Ս. Երիցյան Բեռնել

ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԲԱԶԱՅԻՆ ԵՐԿՐԱՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ ԵՎ ԴՐԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ Ե.23.06

15.07.2013թ., ժամը 10:00

15.10.2013թ.

Բ №00955

ՄԱՆՈՒԿ ՌԱԶՄԻԿԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ տեխ. գիտ. դոկտոր Ս.Մ. Ղազարյան տեխ. գիտ. դոկտոր Պ.Վ. Համբարձումյան, տեխ. գիտ. դոկտոր Մ.Վ. Մարկոսյան, աշխ.գիտ.դոկտոր Գ.Մ. Կարապետյան Բեռնել

ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ՝ ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ ԴՐԱՆՑ ԴԵՖՈՐՄԱՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ Ե.23.01

25.01.2013թ., ժանը 15:00

22.05.2013թ.

Բ №00930

ՏԻԳՐԱՆ ԼԵՈՆԻԴԻ ԴԱԴԱՅԱՆ տ. գ. դ., պրոֆեսոր Ա.Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ տ. գ. դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Է.Ե. ԽԱՉԻՅԱՆ տ. գ. դոկտոր Գ.Շ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ տ. գ. դոկտոր Ռ.Գ. ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ Բեռնել

ԲԱՐՁՐ ՃՇՏՈՒԹՅԱՄԲ ՀԻԴՐՈՆԻՎԵԼԻՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ Ե. 23.06

07.09.2012թ., ժանը 15:00

20.02.2013թ.

Բ №00920

ՊԵՏՐՈՍ ՎԱՐԴԳԵՍԻ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ տ. գ. դ. պրոֆեսոր Ա.Գ.Բեգլարյան, տ. գ. դ, պրոֆեսոր Ս.Մ.Ղազարյան, տ. գ. դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Ի.Կուշտին (ՌԴ, Դոնի Ռոստով), տ. գ. դոկտոր , դոցենտ Մ.Վ. Մարկոսյան Բեռնել
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՌԱՑԻՈՆԱԼ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ Ե. 23.0102.12.2011թ., ժանը 15:00

15.05.2012թ.

Բ №00886

ԻՍՐԱԵԼՅԱՆ ՌՈՒԴՈԼՖ ԳԵՐԱՍԻՄԻ տ. գ. դ. պրոֆեսոր Պ.Հ. Տեր-Պետրոսյան տ. գ. դ, պրոֆեսոր Վ.Ա. Համբարձումյան տ. գ. դոկտոր Կ.Ա. Կարապետյան տ. գ. դոկտոր Վ.Վ. Պողոսյան Բեռնել

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՀԻԴՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ Ե. 23.02

09.12.2011թ., ժանը 15:00

15.05.2012թ.

Բ №00887

ԼԵՎՈՆ ՎԱՉԵԻ ԹՈՔՄԱՋՅԱՆ տ. գ. դոկտոր Ա.Ա. Սարուխանյան տ. գ. դ, պրոֆեսոր Ս.Մ. Ղազարյան տ. գ. դոկտոր Է.Պ. Աշչիյանց տ. գ. դոկտոր Մ.Մ. Մկրտումյան Բեռնել

ՈՐՄՆԱԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ` ՏՈՒՖԱՔԱՐԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՈՒ ԲՆԱԿԱՆ ԾԱԿՈՏԿԵՆ ԼՑԱՆՅՈՒԹԵՐՈՎ ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ Ե.23.01

29.11.2011թ., ժանը 15:00

15.05.2012թ.

Բ №00885

ԹԵՄՈՒՐ ԳԵՎՈՐԳԻ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, տ. գ. դ., պրոֆեսոր Է.Ե. Խաչիյան տ. գ. դ., պրոֆեսոր Պ. Հ. Տեր-Պետրոսյան տ. գ. դ., պրոֆեսոր Ա. Հ. Սահակյան տ. գ. դոկտոր Վ. Վ. Պողոսյան Բեռնել