ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Ճարտարապետություն – 029 մասնագիտական խորհուրդ

22.06.2022

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿԱՆԱՉ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ԱՐՇԱԿ ԱՇՈՏԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Մարիետտա Արտաշեսի Գասպարյան

ճարտ. դոկտոր, դոցենտ
Սարգիս Արիստակեսի Թովմասյան,


ճարտ. թեկնածու, պրոֆեսոր
Էմմա Պապինի Հարթությունյան

Բեռնել

ԿԱՅՈՒՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

ԺԸ.00.01

 

Ա N 09724 , 10.02.2022թ.

ԷՐԻԿ ԳԵՎՈՐԳԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Դ. Գ. Քերթմենջյան

ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Լ.Վ. Կիրակոսյան

ճարտ. թեկնածու, պրոֆեսոր Տ. Ս. Բարսեղյան

 

Բեռնել

ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԻ՝ XIX ԴԱՐԻ ԵՎ XX ԴԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԵՍԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ԺԸ.00.01

24.06.2021   ժամը 15:00

 

Դիպլոմ   Ա N 09664     25.09.2021թ

ՇՈՒՇԱՆ ԿԱՐԵՆԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ճարտ.դոկտոր, պրոֆ.

Մ.Ա.Գասպարյան 

 

ճարտ.դոկտոր, պրոֆ.

Լ. Վ. Կիրակոսյան                                                                                                     

 ճարտ. թեկն., դոց.

Ա. Մ. Մանուկյան     

 

Բեռնել