(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Ճարտարապետություն – 029 մասնագիտական խորհուրդ

28․08․23թ․
14։00-ին

ԵՐԵՎԱՆԻ ՓՈՔՐ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԵՐԱԱՐԺԵՎՈՐՄԱՆ ԳԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ԺԸ. 00.01

ՄԵՍՐՈՊ ՎԱՐԴԱՆԻ ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ճարտ. թեկնածու, պրոֆեսոր
Ա. Ա. Ալոյան

ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ս. Ա. Թովմասյան
ճարտ. թեկն., դոցենտ Ն. Գ. Պետրոսյան

Բեռնել
30․08․23թ․
14։00-ին

ՍԻՐԻԱՅԻ ԴԱՄԱՍԿՈՍ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՓՈԽԱԿԵՐՊՎՈՂ (ԴԻՆԱՄԻԿ) ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԴԱՊՏԱՑԻԱՅԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ԺԸ. 00.01

Մազեն Իբրահիմ Սաիդ

ճարտ. դոկտ., պրոֆեսոր

Մ.Ա. Գասպարյան

ճարտ. դոկտ., պրոֆեսոր

Դ.Գ. Քերթմենջյան 

                                                                         ճարտ. թեկնածու,  դոցենտ  

Տ.Ս. Բարսեղյան
Բեռնել

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ԿԼԱՍՏԵՐԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԺԸ. 00.01

Ա N 09915,  
20.03.2023թ

ԼԻԼԻԹ ՍԱՄՎԵԼԻ ԲԱԲԱՅԱՆ

ճարտ. թեկնածու, դոցենտ                                          

Ն. Գ. Պետրոսյան

ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Դ. Գ. Քերթմենջյան    

 

ճարտ. թեկն., պրոֆեսոր Ս. Բ. Օհանյան

Բեռնել
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿԱՆԱՉ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 

Ա N 09835, 23.09.2022թ

ԱՐՇԱԿ ԱՇՈՏԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Մարիետտա Արտաշեսի Գասպարյան

 

ճարտ. դոկտոր, դոցենտ
Սարգիս Արիստակեսի Թովմասյան,


ճարտ. թեկնածու, պրոֆեսոր
Էմմա Պապինի Հարթությունյան

Բեռնել

ԿԱՅՈՒՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

ԺԸ.00.01

 

Ա N 09724 , 10.02.2022թ.

ԷՐԻԿ ԳԵՎՈՐԳԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Դ. Գ. Քերթմենջյան

ճարտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Լ.Վ. Կիրակոսյան

ճարտ. թեկնածու, պրոֆեսոր Տ. Ս. Բարսեղյան

 

Բեռնել

ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԻ՝ XIX ԴԱՐԻ ԵՎ XX ԴԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԵՍԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ԺԸ.00.01

24.06.2021   ժամը 15:00

 

Դիպլոմ   Ա N 09664     25.09.2021թ

ՇՈՒՇԱՆ ԿԱՐԵՆԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ճարտ.դոկտոր, պրոֆ.

Մ.Ա.Գասպարյան 

 

ճարտ.դոկտոր, պրոֆ.

Լ. Վ. Կիրակոսյան                                                                                                     

 ճարտ. թեկն., դոց.

Ա. Մ. Մանուկյան     

 

Բեռնել