Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Երիտասարդ գիտաշխատողների եվ մասնագետների խորհուրդ

filetype_pdfԵՐԵՎԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Համալսարանում գործում է ուսանողական գիտական ընկերություն, որի նպատակներն ու խնդիրներն են.

  • աջակցել ուսանողների, երիտասարդ գիտաշխատողների և հետազոտողների գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման և ներդրման գործընթացին,
  • ստեղծագործական ներուժի լիարժեք իրականացման համար համախմբել երիտասարդ գիտաշխատողների, դասախոսների, հետազոտողների, դոկտորանտների, ասպիրանտների, հայցորդների և ուսանողների գիտահետազոտական գործունեությունը,
  • երիտասարդ գիտաշխատողների և մասնագետների համար ստեղծել բարենպաստ միջավայր,
  • երիտասարդների շրջանում քարոզել գիտական արժեքները,կազմակերպել գիտահետազոտական փորձի փոխանակման միջոցառումներ,
  • ապահովել միջազգային գիտական կազմակերպությունների, երիտասարդական կառույցների հետ համագործակցություն և անդամակցություն:

3,807  Ընդամենը Դիտված, 6 Դիտվել է այսօր