(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

«Scopus» և «Web of science» համակարգերում ընդգրկված պարբերականներ

Ամսագրի անվանումը

Ազդեցության գործակից

Վճարովի/ անվճար

1.       

International Journal of Urban Sustainable Development

1.060

վճարովի

2.       

Journal of Urban Design

1.430

անվճար

3.       

Lighting Research & Technology: SAGE Journals

2.311

վճարովի

4.       

Buildings

2.20

վճարովի

5.       

LEUKOS: The Journal of the Illuminating Engineering Society

2.647

անվճար

6.       

Architectural Engineering and Design Management

2.130

անվճար

7.       

Frontiers of Architectural Research

1.350

անվճար

8.       

Architectural Science Review

1.40

անվճար

9.       

Advances in Building Energy Research

1.89

անվճար

10.    

International Journal of Architectural Research: ArchNet-IJAR

1.06

վճարովի

11.    

Journal of Architectural Engineering

1.00

վճարովի

12.    

Journal of Facade Design and Engineering

0.910

վճարովի

13.    

Nexus Network Journal

0.431

անվճար

14.    

International Journal of Architectural Computing

0.54

վճարովի

15.    

International Journal of High-Rise Buildings

–        

անվճար

16.    

Journal of Green Building

0.81

վճարովի

17.    

Journal of Landscape Architecture

0.30

անվճար

18.    

Vernacular architecture

անվճար

19.    

Journal of architecture conservation

0.32

անվճար

21.

International Journal of Architectural Heritage

1.93

անվճար

Ամսագրի անվանումը

Ազդեցության գործակից

Վճարովի/ անվճար

1.       

Composite Structures

5.138

անվճար

2.       

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering

5.763

անվճար

3.       

Engineering Structures

3.548

անվճար

4.       

Structural and Multidisciplinary Optimization

3.377

 

անվճար

5.       

Thin-Walled Structures

4.033

անվճար

6.       

Computational Mechanics

3.459

անվճար

7.       

International Journal for Numerical Methods in Engineering

2.866

անվճար

8.       

Earthquake Engineering & Structural Dynamics

3.414

անվճար

9.       

Bulletin of Earthquake Engineering

2.602

անվճար

10.    

Computers & Structures

3.664

անվճար

11.    

Journal of Structural Engineering

2.528

վճարովի

12.    

Journal of Constructional Steel Research

2.938

անվճար

13.    

Structural Control and Health Monitoring

3.499

անվճար

14.    

Journal of Composites for Construction

2.606

վճարովի

15.    

Structural Safety

4.522

անվճար

16.    

Engineering Analysis with Boundary Elements

2.884

անվճար

17.    

Journal of Engineering Mechanics

2.264

վճարովի

18.    

Structure and Infrastructure Engineering

2.620

անվճար

19.    

Finite Elements in Analysis and Design

2.949

անվճար

20.

Geomatics and Environmental Engineering 

անվճար

21.

Construction and Building Materials

4.419

անվճար

22.

Automation in Construction

5.669

անվճար

23.

Cement and Concrete Research

8.328

անվճար

24.

Cement and Concrete Composites

6.257

անվճար

25.

Engineering Structures

3.548

անվճար

26.

Materials and Structures

2.901

անվճար

27.

Earthquake Engineering and Structural Dynamics

3.419

անվճար

28.

Journal of Structural Engineering

2.528

վճարովի

29.

Journal of Constructional Steel Research

2.650

անվճար

30.

Journal of Materials in Civil Engineering

1.984

վճարովի

31.

Journal of Construction Engineering and Management

2.734

վճարովի

32.

Journal of Composites for Construction

2.606

վճարովի

33.

Geotextiles and Geomembranes

3.972

անվճար

34.

Journal of Computing in Civil Engineering

2.554

վճարովի

35

Steel and Composite Structures

4.170

անվճար

36

International Journal of Geomechanics

2.450

վճարովի

37

Journal of Engineering Mechanics

2.264

վճարովի

38 

Construction Management and Economics

2.45

անվճար

39

Structure and Infrastructure Engineering

2.430

անվճար

Ամսագրի անվանումը

Ազդեցության գործակից

Վճարովի/ անվճար

1.

Water Research

9.13

անվճար

2.

Journal of Membrane Science

7.183

անվճար

3.

Desalination

7.098

անվճար

4.

Separation and Purification Technology

5.774

անվճար

5.

Ecological Engineering

3.512

անվճար

6.

Critical Reviews in Environmental Science and Technology

3.465

անվճար

7.

Water Resources Management

2.924

 

անվճար

8.

Desalination and Water Treatment

1.234

անվճար

9.

Journal of Water Process Engineering

3.465

անվճար

10.

Environmental Science-Water Research & Technology

3.449

անվճար

11.

Journal of Water Resources Planning and Management

3.404

վճարովի

12.

Water Science and Technology

1.638

անվճար

13.

Frontiers of Environmental Science & Engineering

4.053

անվճար

14.

International Journal of Water Resources Development

3.136

անվճար

15.

Water Quality, Exposure and Health

4.762

անվճար

16.

Water International

1.899

անվճար

17.

Urban Water Journal

1.888

անվճար

18.

Journal of Water and Health

1.349

անվճար

 

Ամսագրի անվանումը

Ազդեցության գործակից

Վճարովի/ անվճար

1.       

IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems

5.774

անվճար

2.       

Transportation Research Part C: Emerging Technologies

5.775

անվճար

3.       

Transportation Research Part B: Methodological

4.574

անվճար

4.       

Transportation Research Part A: Policy and Practice

3.693

անվճար

5.       

Accident Analysis & Prevention

3.058

անվճար

6.       

Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review

4.253

անվճար

7.       

Journal of Transport Geography

3.560

անվճար

8.       

Transportation Research Part D: Transport and Environment

4.051

անվճար

9.       

Transport Policy

3.190

անվճար

10.    

Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering

6.208

անվճար

11.    

Journal of Air Transport Management

2.412

անվճար

12.    

Transport Reviews

6.648

անվճար

13.    

Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour

2.360

անվճար

14.    

Transportation

3.457

անվճար

15.    

Transportation Science

3.310

անվճար

16.    

Vehicle System Dynamics

2.613

անվճար

Ամսագրի անվանումը

Ազդեցության գործակից

Վճարովի/ անվճար

1.       

Water Resources and Economics

1.806

անվճար

2.     

Advances in Water Resources

3.673

անվճար

3.      

Journal of Water Process Engineering

3.173

անվճար

4.      

Water Resources

0.638

անվճար

5.       

Urban Water Journal

2.083

անվճար

 

Ամսագրի անվանումը

Ազդեցության գործակից

Վճարովի/ անվճար

1.  

Design and culture

0.48

անվճար

2.   

Journal of urban design

0.544

անվճար

3. 

International journal of design creativity and innovation

1

անվճար

4. 

Codesign

0.618

անվճար

5.

Digital Creativity

0.55

անվճար

6. 

Journal of visual art practice

0.3

անվճար

7.  

Creative industries journal

1.6

անվճար

8.   

Home culture

0.32

անվճար

9. 

Industry and innovation

5.6

անվճար

10. 

Theoretical issues in ergonomics science

3

անվճար

11.  

Journal of design history

0.8