ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Առցանց դասընթացներ

Նորարարության և ձեռներեցության աջակցության (InnESC) կենտրոնը առաջարկում է «Նախագծի կառավարում» դասընթացի երկու մոդուլների` «Ներածական մաս. Հիմնական հասկացություններն ու հայեցակարգերը» և «Նախագծի բովանդակության կառավարում» տեսադասերը (դասընթացավար` Իրինա Վանյան, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ), որոնք կարող եք գտնել հետևյալ հղումներով.

 

Մոդուլ 1. Ներածական մաս. Հիմնակամ հասկացություններն ու հայեցակարգերը

Դաս 1. Ներածություն

Դաս 2. Ինիչպե՞ս են ծնվում նախագծերը

Դաս 3. Նախագծերի պորտֆոլիո

Դաս 4. Նախագծի շահակիցները

Դաս 5. Նախագծի ղեկավար

Դաս 6.  Նախագծի ղեկավարի հմտություններ

Դաս 7. Նախագծային կառավարման PMBOK ստանդարտը

Դաս 8. Նախագծի կյանքի շրջանը

Դաս 9. Նախագծի գիտելիքների ոլորտները

 

Մոդուլ 2. Նախագծի բովանդակության կառավարում

Դաս 1. Ներածություն

Դաս 2. Բովանդակության կառավարման պլանավորում

Դաս 3. Պահանջների հավաքագրում

Դաս 4. Բովանդակության որոշում

Դաս 5. Աշխատանքների բաշխման կառուցվածքի մշակում

Դաս 6. Բովանդակության վավերացում

Դաս 7. Բովանդակության հսկում

 

 

 18,560 просмотров всего,  2 просмотров сегодня