Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան
http://nuaca.am/wp-content/uploads/2017/02/DSC04504-1-1.jpghttp://nuaca.am/wp-content/uploads/2017/10/AnnaAroyan-1.jpghttp://nuaca.am/wp-content/uploads/2017/10/SHATVORYANArmen.jpghttp://nuaca.am/wp-content/uploads/2017/10/PerineHovikyan.jpghttp://nuaca.am/wp-content/uploads/2017/10/IrinaHovhannisyan.jpg

Ճարտարապետության ֆակուլտետ

ԽՈՍՔ ԱՊԱԳԱ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻՍ

 

Պատկերացնելու համար, թե ինչ մանագիտություն եք ընտրել, բավական է զննել ձեզ շրջապատող աշխարհը՝ փորձելով զատել մնայունն անցողիկից: Եվ տեսնելուց հետո կհասկանաք, որ  այս արևի տակ մնայուն են սոսկ Աստծո ստեղծածը՝ բնական լանդշաֆտներն իրենց բազմազանությամբ ու կատարելությամբ և ճարտարապետների մտքի արգասիքը՝ մարդածին միջավայրը:

Ուրեմն, աստվածային մասնագիտություն եք ընտրել (հուսամ՝ Բարձրյալն ինձ կների այս համեմատության համար):

Ո՞վ կարող է մատնանշել մեկ այլ մասնագիտություն, որտեղ ի մի են գալիս արվեստն ու ճշգրիտ գիտությունները, փիլիսոփայությունն ու տեխիկան, շրջակա միջավայրի ու մշակութային ժառանգության պահպանությունը,  սոցիալական ու տեխնոլոգիական գործոնները, հոգեբանությունն ու բարքերը, վերջապես, ժամանակի ու ժողովրդի մտածելակերպի դրոշմը:

Իսկ այդ ամենն իր հետ բերում է պատասխանատվության հսկայական դաշտ,- պատասխանատվություն մասնագիտության ու հանրության, գործընկերների և պատվիրատուի, նաև ժամանակի ու սեփական խղճի առջև:

Հետևաբար, ձեր ստեղծագործական երևակայությունը, մտքի թռիչքը և ազատության բնական մղումը պետք է կարողանան ներդաշնակվել հանրության կարիքների, պատվիրատուի ցանկությունների, տնտեսական, նորմատիվային ու տեխնիկական սահմանափակումների հետ: Սոսկ այդ պարագայում դուք կկարողանաք ստեղծել իրոք մնայուն արժեքներ՝ արժանանալով սերունդների օրհնանքին: Հակառակ պարագայում՝ ինքներդ փորձեք պատկերացնել հետևանքները:

Քանզի ճարտարապետությունը  այն մասնագիտությունն է, որտեղ սխալվելու հավանականություններն անթիվ են, իսկ դրանք ուղղելու հնարավորությունները՝ գործնականում զրոյական:

Մտածեք այս ամենի մասին ու թող ձեր մուտքը ճարտարապետության առեղծվածային աշխարհ բարի լինի…

 

Սարգիս Թովմասյան

Ճարտարապետության ֆակուլտետի դեկան

 

 

Հայաստանում ճարտարապետական մասնագիտական կրթությունը սկիզբ  է առել 1921 թվականին, երբ Երևանի պետական համալսարանի կազմում ներառվեց ինժեներական կրթությունը, որի հիման վրա 1933 թվականին կազմավորվել է պոլիտեխնիկական ինստիտուտը: Վերջինիս շինարարական ֆակուլտետում ընդգրկվել է նաև ճարտարապետական բաժինը:

 

1936թ. ականավոր ճարտարապետ Նիկողայոս Բունիաթյանի ջանքերով  կազմավորվել է ճարտարապետության մասնագիտական ամբիոնը, որը նա ղեկավարել է մինչև 1938 թ., այնուհետև, մինչև 1944 թ. ամբիոնը ղեկավարել է  Հարություն Զաքյանը:

                               

     
Ակադեմիկոս  Նիկողայոս  Բունիաթյան Ակադեմիկոս   Վարազդատ Հարությունյան ՀՀ վաստակավոր ճարտարապետ,պրոֆ.Գարրի Ռաշիդյան

 

 1945-1990թ.թ. ամբիոնի վարիչ է եղել ճարտարապետական կրթության մեծ երախտավոր Վարազդատ Հարությունյանը, 1996-2015 թ.՝ ՀՀ վաստակավոր ճարտարապետ, պրոֆեսոր Գարրի Ռաշիդյանը:

 

ՀՀ կառավարության 1989թ. հուլիսի 11-ի որոշմամբ պոլիտեխնիկական ինստիտուտի վերակազմավորման արդյունքում ճարտարապետության և շինարարության ֆակուլտետները առանձնանում և դառնում են Ճարտարապետության և շինարարության ինստիտուտ, որի կառուցվածքում ձևավորվում է ճարտարապետության և դիզայնի ֆակուլտետը՝ ճարտարապետական նախագծման, ճարտարապետության տեսության, պատմաճարտարապետական ժառանգության վերականգնման և վերակառուցման, գեղեցիկ արվեստի և պատմության, ինչպես նաև քաղաքաշինության ամբիոններով:

 

Ինչպես նախկին ճարտարապետության ամբիոնը, այնպես էլ համալսարանի կազմավորումից հետո՝ Ճարտարապետության ֆակուլտետն իր ուրույն տեղն ու դեմքն է ունեցել Հայաստանի ճարտարագիտական կրթության ոլորտում, ինչի մասին են վկայում թե՛ խորհրդային տարիներին, թե՛ անկախության ժամանակահատվածում շրջանավարտների պահանջվածությունը աշխատաշուկայում և ավարտական աշխատանքների նվաճած դիպլոմները միջազգային մրցույթ-ստուգատեսներում:

 

Ֆակուլտետի առաքելությունն է եռաստիճան կրթական համակարգով՝ միջազգային չափանիշներին, ներքին և արտաքին աշխատաշուկայի պահանջներին բավարարող մասնագետների պատրաստումը, գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացումը, շարունակական կրթության ապահովումը և ծառայությունների մատուցումը:

Հիմնվելով ազգային ճարտարապետական դպրոցի՝ տասնամյակների ընթացքում ձևավորված հարուստ ավանդույթների վրա, ֆակուլտետում մասնագիտական կրթության ուսումնական պլանները և առարկայական ծրագրերը կազմվում և մշտապես բարելավվում են՝ հաշվի առնելով մասնագիտության ելքային արդյունքներին ներկայացվող միջազգային փաստաթղթերի և որակավորումների ազգային և եվրոպական շրջանակներրի պահանջները, ինչպես նաև արտերկրի առաջավոր կրթական հաստատությունների փորձը:

 

Ճարտարապետության ֆակուլտետում են  դասավանդում գործնական նախագծմամբ զբաղվող նշանավոր ճարտարապետները, բնագավառի անվանի գիտնականները, հանրային ծառայության բարձրաստիճան պաշտոնյաները, հուշարձանների պահպանության ու վերականգնման ոլորտի, առաջատար շինարարական կազմակերպությունների մասնա­գետ­ները, ինչը նպաստում է ոչ միայն արտաքին շահակիցների և գործատուների հետ սերտ համագործակցության ձևավորմանը, այլև կրթական, գիտահետազոտական ու արտադրական գործընթացների ինտեգրմանը:

 

Ֆակուլտետի մասնագիտական ամբիոններում դասավանդում է գիտության 5 դոկտոր և 43 թեկնածու, 21 պրոֆեսոր և 32 դոցենտ:

 

Կարևորվում   է դասախոսական կազմի սերնդափոխության խնդրի լուծումը, ինչն ապահովվում է դասախոսական աշխատանքում երիտասարդ ասպիրանտներին և հայցորդներին ներգրավումով: Ֆակուլտետի մասնագիտական ամբիոններում արդեն աշխատում է 22 երիտասարդ ասպիրանտ /որից 3-ը՝ արտերկրի քաղաքացի/ և 13 հայցորդ, ինչպես նաև 3 դոկտորանտ:

 

Ֆակուլտետում դասավանդումն իրականացվում է ինչպես հայերեն, այնպես էլ անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով, քանի որ ավանդաբար ֆակուլտետի ուսանողների 20-30 տոկոսը հանդիսանում է արտերկրի քաղաքացի :

 

Ճարտարապետական ֆակուլտետը  ճարտարապետության բակալավրի և մագիստրոսի կրթական աստիճաններում թողարկում է շրջանավարտներ «Ճարտարապետություն» մասնագիտությամբ:

 

Ուսումնական գործընթացում գիտելիքի փոխանցման՝ տեսական բնույթի դասախոսությունները զուգորդվում են գործնական պարապմունքների հետ, ընդ որում, մասնագիտական կուրսային և ավարտական նախագծերն իրականացվում են ուսանողի հետ ղեկավարների անհատական պարապմունքներով, ինչն ուսանողների մոտ մասնագիտական հմտությունների և կարողությունների պատշաճ մակարդակի ձևավորման հիմնական գրավականն է: Ուսումնական գործընթացի կարևոր բաղադրիչ է հանդիսանում նաև յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա վերջում արտադրական և ուսումնական պրակտիկաների կազմակերպումը:

 

 

 

Ֆակուլտետում ավանդույթ է դարձել ոչ միայն հայ, այլև արտերկրից հրավիրված անվանի ճարտարապետների և մասնագիտական կրթության ոլորտի հեղինակավոր մասնագետների կողմից վարպետության դասընթացների կազմակերպումը, որոնց ընթացքում ներկայացվում են ճարտարապետության, քաղաքաշինության և հուշարձանների վերականգնման ոլորտներում կուտակած փորձը, արդի առանձնահատկությունները և զարգացման միտումները:

 

Ֆակուլտետում ուսումնական գործընթացի արդյունավետության ապահովմանը նպաստում է արդիական սարքավորումներով կահավորված ստուդիա-արվեստանոցների, լսարանների, ինչպես նաև հուշարձանների չափագրման և ախտորոշման լաբորատորիայի առկայությունը:

 

 

Ֆակուլտետը, համաձայն արտերկրի բուհ-երի հետ համալսարանի կնքած պայմանագրերի և համաձայնագրերի, կրթական գործընթացում առանձնապես սերտ կապեր է հաստատել  Կլերմոն Ֆերանի, Լիոնի, Սենտ Էտիենի Ազգային Բարձրագույն ճարտարապետական դպրոցների,  Ֆլորենցիայի Ճարտարապետական համալսարանի, Միլանի պոլիտեխնիկի, Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք բարձրագույն ճարտարապետական համալսարանների և ինստիտուտների հետ:

 

Արդեն տասնամյակների պատմություն ունեն հատկապես ֆրանսիական և իտալական ճարտարապետական դպրոցների հետ դասախոսների և ուսանողների փոխանակման ծրագրերը, ինչպես նաև ուսանողական միջազգային աշխատանքային հավաքների կազմակերպումը:

 

Իտալիայի արտաքին գործերի նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության միջև կնքված պայմանագրի շրջանակներում 2012-2014թ.թ. Միլանի պոլիտեխնիկի  կրթական ծրագրով ֆակուլտետում «Ճարտարապետական վերականգնման նախագծում» և «Ճարտարապետական վերականգնման ոլորտում շինհրապարակի աշխղեկների պատրաստում» մասնագիտացմամբ  վարպետության դասընթացները աննախադեպ էին ոչ միայն համալսարանի, այլև Հայաստանի Հանրապետության մասնագիտական կրթության ոլորտում:

 

 

Դասընթացներն իրականացվել են իտալական  կրթական ծրագրով և շուրջ 40 դասախոսի ներգրավումով: Ընդհանուր առմամբ   39 ուսանող /22-ը՝ երկամյա կուրսով, 17-ը՝ մեկամյա/ հաջողությամբ ավարտել է դասընթացները և պաշտպանել ավարտական ատենախոսություններ: Շրջանավարտներին տրամադրվող վկայագրերը ճանաչվելու են ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Իտալիայում:

 

Ծրագիրն արժանացել է մշակութային ժառանգության       պահպանության ոլորտի ամենահեղինակավոր միջազգային մրցանակներից՝ «Եվրոպա նոստրա-2015» մրցանակին:

 

  

Ֆակուլտետի դասախոսները և ասպիրանտները մշտապես մասնակցություն են ունենում գործընկեր բուհեր-եր հետ կազմակերպված միջազգային գիտաժողովներում:

 

Հիշատակության են արժանի Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության հետ 2014 և 2015 թ. կազմակերպաված  միջազգային գիտաժողովները՝ նվիրված Հայաստանում և արտերկրում պատմաճարտարապետական ժառանգության պահպանման հիմնախնդիրներին: Գիտաժողովներն ուղեկցվել են  ուսանողների աշխատանքների ցուցահանդեսներով:

 

 

Ճարտարապետության   ֆակուլտետի շրջանավարտների դիպլոմը 1994թ. պաշտոնապես ճանաչվել է համարժեք ֆրանսիականին: Վերաճանաչման գործընթացն առ այսօր շարունակվում է՝ հնգամյա պարբերականությամբ:

Ֆակուլտետը  մասնակցում է ճարտարապետական բարձրագույն դպրոցների ավարտական աշխատանքների միջազգային մրցույթ-ստուգատեսներին: Շրջանավարտների աշխատանքները մշտապես արժանանում են հեղինակավոր հանձնախբերի կողմից տրվող դիպլոմների, բացի այդ, առանձին աշխատանքներ   արժանացել են նաև  ճարտարապետների միջազգային միության դափնեկրի կոչման և այլ մասնագիտական հասարակական կազմակերպությունների պատվոգրերի:

Աղյուսակում ներկայացված են 2009-2015 թվականներին անցկացված միջազգային մրցույթ ստուգատեսներում  դիպլոմների արժանացած աշխատանքների ընդհանրացված տվյալները՝

 

Մրցույթի

անցկացման

տարեթիվը

Մրցույթի

անցկացման

վայրը

Մրց.ներկ.

ավարտ.աշխ.

քանակը

Ստացված դիպլոմներ ըստ կարգերի

Դափնեկրի

կոչումներ կամ պատվոգրեր

1-ին 2-րդ 3-րդ
2009 Սարատով 11 6 4 1 3
2010 Վորոնեժ 9 7 2 0 3
2011 Երևան 24 18 6 0 2
2012 Կրասնոյարսկ 18 6 8 4 3
2013 Սանկտ-Պետերբուրգ 21 8 13 0 1
2015 Ժելեզնովոդսկ 12 7 5 0 3
2016 Նովոսիբիրսկ 15 10 5 0 1
Ընդամենը   110 62 43 5 16

 

Ֆակուլտետը մասնակցում է նաև ուսանողների կուրսային աշխատանքների միջազգային մրցույթ-ստուգատեսներին, մասնավորոպես, 2016 թ. Տյումենում կազմակերպված մրցույթին ներկայացված 3 աշխատանք արժանացել է 1-ին կարգի դիպլոմի, 3-ը՝ 2-րդ կարգի:

 

Մեր ուսանողները հաղթող են ճանաչվել նաև ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության նախաձեռնությամբ իրականացվող՝ «Տարվա լավագույն ուսանող» մրցույթներում:

 

Կազմավորումից ի վեր, ֆակուլտետի դեկաններ են հանդիսացել՝

  • 1989-1993թ.թ. Աշոտ Կանայանը –քաղաքաշինության ամբիոնի պրոֆեսոր,
  • 1993-1999թ.թ. Նարեկ Սարգսյանը, Ճարտարապետական նախագծման և ճարտարապետական միջավայրի դիզայնի ամբիոնի պրոֆեսոր, 1999-2004թ.թ. և 2011-2013 թ.թ. Երևանի գլխավոր ճարտարապետ, 2014թ.-ից՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարար, ՀՀ վաստակավոր ճարտարապետ,
  • 2000-2003թ.թ. Սամվել Դանիելյանը, Ճարտարապետական նախագծման և ճարտարապետական միջավայրի դիզայնի ամբիոնի դոցենտ, 2004-2011 թ.թ. Երևանի գլխավոր ճարտարապետ,
  • 2003-2013 թ.թ. Տիգրան Բարսեղյանը  Ճարտարապետական նախագծման և ճարտարապետական միջավայրի դիզայնի ամբիոնի պրոֆեսոր,  2013 թ.-ից Երևանի գլխավոր ճարտարապետ, ՀՀ վաստակավոր ճարտարապետ,
  • 2013թ-ից առ այսօր Սարգիս Թովմասյանը, քաղաքաշինության ամբիոնի դոցենտ:

 

 

Թովմասյան Սարգիս Արիստակեսի Ճարտարապետության ֆակուլտետի դեկան
Արոյան Աննա Սասունիկի Դեկանի տեղակալ
Շատվորյան Արմեն Ռուբենի Դեկանի տեղակալ Ճարտ․ թեկնածու, դոցենտ
Հովիկյան Փերինե Արամի Դեկանի տեղակալ
Հովհաննիսյան Իրինա Սամվելի Քարտուղար