(010) 303-300

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА АРМЕНИИ

Университет со 100-летней историей

Закупки

Приглашение к участию в процедуре закупки

2021
1 ՀՀ ԿԳՆ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/01>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 15/01/2021 -ից մինչև 22/01/2021 ժամը 11:00 ներառյալ)
2 ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/02>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 22/02/2021 -ից մինչև 01/03/2021 ժամը 11:00 ներառյալ)
3  ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/03>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 22/02/2021 -ից մինչև 01/03/2021 ժամը 15:00 ներառյալ)
4 ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԾՁԲ-21/01>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 22/02/2021 -ից մինչև 01/03/2021 ժամը 10:00 ներառյալ)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2020
1

Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԾՁԲ-20/01» (Опубликовано с 20/02/2020 по 27/02/2020 в 11:00 включительно)

2

Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01» (Опубликовано с 21/02/2020 по 28/02/2020 в 15:00 включительно)

3 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ՀՄԱԱՇՁԲ-20/01» (Опубликовано с 21/02/2020 по 26/02/2020 в 12:00 включительно)
4  Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/02» (Опубликовано с 13/03/2020 по 23/03/2020 в 11:00 включительно)
5

Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/01»  

6 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/03»  
7 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ՀՄԱԱՊՁԲ-20/01» (Опубликовано с 11/05/2020 по 13/05/2020 в 11:00 включительно) 
8 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/06» (Опубликовано с 03/08/2020 по 10/08/2020 в 11:00 включительно)
9 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/07» (Опубликовано с 03/08/2020 по 10/08/2020 в 13:00 включительно) 
10 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ՀՄԱԱՇՁԲ-20/02» (Опубликовано с 03/08/2020 по 06/08/2020 в 12:00 включительно) 
11 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/08» (Опубликовано с 21/08/2020 по 28/08/2020 в 11:00 включительно)
12 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/09» (Опубликовано с 14/09/2020 по 22/09/2020 в 11:00 включительно)
13 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/02» (Опубликовано с 14/10/2020 по 21/10/2020 в 11:00 включительно)
14 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/10» (Опубликовано с 14/10/2020 по 21/10/2020 в 10:00 включительно)
2019
1 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/06» (Опубликовано с 01/10/2019 по 08/10/2019 в 11:00 включительно)
2 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по  коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/02» (Опубликовано с 13/09/2019 по 20/09/2019 в 11:00 включительно)
3 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по  коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/04» (Опубликовано с 24/06/2019 по 01/07/2019 в 11:00 включительно)
4 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по  коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/05» (Опубликовано с 24.06.2019 по 01.07.2019 в 11:00 включительно)
5 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение на участие в процедуре закупки по  коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/03» (Опубликовано с 14.06.2019 по 21.06.2019 в 11:00 включительно)
6 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» приглашение к участию в процедуре закупки по  коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/02» (Опубликовано с 31.05.2019 по 07.06.2019 в 11:00 включительно)
7 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» приглашение к участию в процедуре закупки по  коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/01» (Опубликовано с 01.04.2019 по 08.04.2019 в 11:00 включительно)
8  Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/01» (Опубликовано с 17.05.2019 по 24.05.2019 в 11:00 включительно)
9 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/03» (Опубликовано с 14.06.2019 по 21.06.2019 в 11:00 включительно)
10 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/02» (Опубликовано с 31.05.2019 по 07.06.2019 в 11:00 включительно)
2018
1

Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01» (Опубликовано с 12.02.2018 по 19.02.2018 в 13:00 включительно)

2

Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/01» (Опубликовано с 05.03.2018 по 12.03.2018 в 11:00 включительно)

3

Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02» (Опубликовано с 27.03.2018 по 03.04.2018 в 11:00 включительно)

4 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03» (Опубликовано с 11.05.2018 по 18.05.2018 в 11:00 включительно)
5 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/02» (Опубликовано с 25.06.2018 по 02.07.2018 в 11:00 включительно)
6 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/06» (Опубликовано с 06.07.2018 по 13.07.2018 в 11:00 включительно)
7 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/07» (Опубликовано с 03.08.2018 по 10.08.2018 в 11:00 включительно)
8 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԾՁԲ-18/01» (Опубликовано с 24.09.2018 по 01.10.2018 в 12:00 включительно)
9 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/08» (Опубликовано с 22.11.2018 по 29.11.2018 в 11:00 включительно)
10 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/09» (Опубликовано с 22.11.2018 по 29.11.2018 в 12:00 включительно)
11 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/10» (Опубликовано с 10.12.2018 по 17.12.2018 в 11:00 включительно)
2014-2017
1 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/01» (Опубликовано с 21.06.2017 по 29.06.2017 в 11:00 включительно)
2 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/02» (Опубликовано с 21.06.2017 по 28.06.2017 в 12:00 включительно)
3 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/03» (Опубликовано с 21.06.2017 по 28.06.2017 в 13:00 включительно)
4 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/04» (Опубликовано с 03.07.2017 по 11.07.2017 в 13:00 включительно)
5 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/05» (Опубликовано с 04.07.2017 по 12.07.2017 в 12:00 включительно)
6 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/06» (Опубликовано с 25.07.2017 по 01.07.2017 в 12:00 включительно)
7 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ- ՀՄԱ-ԱՊՁԲ -17/01» (Опубликовано с 26.07.2017 по 31.07.2017 в 13:00 включительно)
8 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-17/02» (Опубликовано с 14.08.2017 по 16.08.2017 в 13:00 включительно)
9 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/07» (Опубликовано с 21.08.2017 по 28.08.2017 в 12:00 включительно)
10  Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԾՁԲ-17/01» (Опубликовано с 25.08.2017 по 01.09.2017 в 12:00 включительно)
11 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԾՁԲ-17/02» (Опубликовано с 31.08.2017 по 07.09.2017 в 12:00 включительно)
12  Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/08» (Опубликовано с 31.08.2017 по 07.09.2017 в 14:00 включительно)
13  Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/09» (Опубликовано с 31.08.2017 по 07.09.2017 в 13:00 включительно)
14 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/10» (Опубликовано с 01.09.2017 по 08.09.2017 в 13:00 включительно)
15 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/11» (Опубликовано с 19.10.2017 по 26.10.2017 в 12:00 включительно)
16

Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/12» (Опубликовано с 08.12.2017 по 15.12.2017 в 13:00 включительно)

17 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ՇՀԱՊՁԲ-11/1-15/2» (Опубликовано с 31.03.2015 по 09.04.2015 в 11:00 включительно)
18 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре закупки по коду «ՃՇՀԱՀ-ՇՀԱՇՁԲ-11/3-15/1» (Опубликовано с 31.03.2015 по 09.04.2015 в 15:00 включительно)
19 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре рамочного соглашения по коду «ՃՇՀԱՀ-ՇՀԱՊՁԲ-11/3-15/1» (Опубликовано с 31.03.2015 по 09.04.2015 в 14:00 включительно)
20 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре рамочного соглашения по коду «ՃՇՀԱՀ-ՇՀԱՊՁԲ-11/8-14/02» (Опубликовано с 17.10.2014 по 28.10.2014 в 14:00 включительно)
21 Министерство образования и науки РА для нужд фонда «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» — приглашение к участию в процедуре рамочного соглашения по коду «ՃՇՀԱՀ-ՇՀԱՊՁԲ-11/8-14/01» (Опубликовано с 07.10.2014 по 16.10.2014 в 11:00 включительно)
22 Приглашение к участию в процедуре рамочного соглашения, объявленного фондом «Национальный университет архитектуры и строительства Армении» по коду N ՃՇՀԱՀ-ՇՀԱՊՁԲ-11/1-14/1 (Опубликовано с 08.05.2014 по 19.05.2014 в 14:00 включительно)

План закупок

1 ՃՇՀԱՀ Հիմնադրամի գնումների պլան (11/01/2021)
2 ՃՇՀԱՀ Հիմնադրամի գնումների պլան (12/02/2021)
3
4
5
6
7
8
9 ՃՇՀԱՀ Հիմնադրամի գնումների պլան (19/10/2021)
10 ՃՇՀԱՀ Հիմնադրամի գնումների պլան (17/12/2021)
11 План закупок Фонда НУАСА (13/10/2020
12 План закупок Фонда НУАСА (10/09/2020)
13 План закупок Фонда НУАСА (20/08/2020)
14 План закупок Фонда НУАСА (23.07.2020
15 План закупок Фонда НУАСА (17.02.2020)
16 Измененный план закупок Фонда НУАСА (12/03/2020)
17 План закупок Фонда НУАСА на 2018 г.  (22/10/2019)
18 План закупок Фонда НУАСА на 2018 г.  (04/10/2019)
19 План закупок Фонда НУАСА на 2018 г. (09/09/2019)
20 План закупок Фонда НУАСА на 2018 г.  (17/06/2019)
21 План закупок Фонда НУАСА на 2018 г.  (08/05/2019)
22 План закупок Фонда НУАСА на 2018 г.  (03/11/2018)
23 План закупок Фонда НУАСА на 2018 г. (18/09/2018)
24 План закупок Фонда НУАСА на 2018 г.  (02/08/2018)
25 План закупок Фонда НУАСА на 2018 г.  (22/03/2018)
26 План закупок Фонда НУАСА на 2018 г. (09/02/2018)
27 План закупок Фонда НУАСА на 2018 г. (30/01/2018)
28 Измененный план закупок Фонда НУАСА (04/12/2017)
29 Измененный план закупок Фонда НУАСА (02/10/2017)
30 Измененный план закупок Фонда НУАСА (21/08/2017)
31 Измененный план закупок Фонда НУАСА (23/06/2017)
32  План закупок Фонда НУАСА (25/05/2017)

 

Процесс закупки осуществляется Фондом «Национальный университет архитектуры и строительства Армении», в соответствии с Законом РА «О закупках», Решением Правительства РА № 526-Ն от 04.05.2017г., а также в соответствии с иными правовыми актами. Информация о системе и процедуре закупок доступна на сайтах www.gnumner.am и www.armeps.am .

Գնման ընթացակարգի հրավեր

1 <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԾՁԲ-22/01>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր (Հրապարակված է 15/02/2022 -ից մինչև 22/02/2022 ժամը 10:00 ներառյալ)
2

Գնումների պլան

1