НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА АРМЕНИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА АРМЕНИИ

Университет со 100-летней историей

Григорян Вардгес Игитович

Доктор технических наук, профессор

Год  рождения,  месяц,  число: 25 .07. 1933

Адрес:

Телефоны:+374 10 53-47-47, +374 91 31-01-43

Эл. почта:  Levonyan92@mail.ru

Гражданство: Республика  Армения

Образование и квалификация

 • 1951-  Окончил Армянский сельскохозяйственный институт как инженер-гидромелиоратор.
  1968-  Окончил Ереванский политехнический институт получив профессию механика и строителя.

Трудовая деятельность

 • 2004 Избран членом-корреспондентом Армянской академии архитектуры.
 • 1994 Назначен на должность проректора по капитальному строительству и административных дел.
 • 1993 был избран заведующим кафедрой Строительной технологии и организации Ереванского государственного университета архитектуры и строительства.
 • С 1956 по настоящее время работает в строительном секторе республики, как конструктор, десятник, прораб, как председатель покупки отдела, главный инженер в комбинате портативных автоматическых колонок и строительных изделий, заместитель директора и главный инженер строительного треста, главный инженер и руководитель Ассоциации промышленных предприятий. Совместно работал в Политехническом университете, в дальнейшем Ереванском государственном университете архитектуры и строительства.

Область специальности, направление

 • Строительство, строительная индустрия.

Участие в проектныx, научныx и другиx разработкаx

 • Принимает участие в разработках проектирований и нормативных производств.

Опубликованные работы

 • Опубликовал более чем 156 научных работ, в том числе: 11 монографий и 19 изобретений.

Знание  языков

 • Армянский,
 • русский,
 • английский,
 • Французский

Последние публикации

 1. Վ. Ի. Գրիգորյան, Վ.Վ. Գրիգորյան, Ա.Վ. Լևոնյան «Արեգակնային էներգիայի արդյունաբերական կիրառման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում»: ՃՇՀԱՀ-Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան 2015թ. I (56), էջ 90-93:
 2. Վ. Ի. Գրիգորյան, Ա.Հ. Գյուրջինյան, Վ.Վ. Գրիգորյան «Լոռու մարզի տուֆային լցիչներով պատրաստված տուֆաբետոնի ծռման և ձգման ամրությունները»: Գիտական աշխատությունների ժողովածու, ՃՇՀԱՀ, Երևան 2015թ. I (56), էջ 83-89:
 3. Վ. Վ. Գրիգորյան, Վ.Ի. Գրիգորյան, Ա.Վ. Լևոնյան «Ջերմոցների իրականացման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները արեգակնային էներգիայի կիրառմամբ»: Հայաստանի շինարարների միության Տեղեկագիր, գիտական աշխատությունների ժողովածու, ՃՇՀԱՀ, Երևան 2015թ. N1. էջ 70-73:
 4. Վ. Ի. Գրիգորյան, Ա.Բ. Գրիգորյան «Բետոնե և ասֆալտաբետոնե մաշակայուն ծածկույթների պատրաստման տեխնոլոգիաների կիրառումն արդի շինարարությունում»: Հայաստանի շինարարների միության Տեղեկագիր, գիտական աշխատությունների ժողովածու, ՃՇՀԱՀ, Երևան 2015թ. N1. էջ 62-69:
 5. Գ. Շ.Գալստյան, Վ. Ի. Գրիգորյան «Մեթոդական ցուցումներ շինարարության տեխնոլոգիական քարտերի մշակման համար»: ՃՇՀԱՀ, Երևան 2014թ. 40 էջ:

 1,086 просмотров всего,  2 просмотров сегодня