ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Սահակյան Քրիստինե Սուրենի

Ասիստենտ

Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը`       09.12.1979

Հասցեն՝  Երևան,

Հեռախոսները`

Էլ. փոստը` 23kristi@rambler.ru

Քաղաքացիությունը`  Հայաստանի Հանրապետություն

Կրթություն և վերապատրաստում

 • 1996-2000թթ. Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի ՔՏ և ԲՃ դեպարտամենտ, բնապահպան ճարտարագետի որակավորում, բակալավրի աստիճան:
 • 2000-2002թթ. Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարան, ճարտարագիտության մագիստրոսի աստիճան “Շրջակա միջավայրի ճարտարագիտական պաշտպանություն” մասնագիտությամբ:
 • 2002-2004թթ. Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի Ասպիրանտական Բաժին, ճարտարագետ հետազոտողի որակավորում, ասպիրանտի աստիճան:
 • 2008թ. NATO-ի Գիտահետազոտական սեմինար “Աղետների կանխատեսման և կանխարգելման միջոցառումների օպտիմալացում մարդկային և սոցիալական դինամիկայի համատեքստում”, Մոլդովա:
 • 2007թ.Պոչամբարների անվտանգության վերաբերյալ միջազգային սեմինար, Երևան:
 • 2006թ. Միջազգային ամփոփիչ սեմինար-թրեյնինգ “Ստուգիչ թերթիկների կիրառման մեթոդոլոգիան ջրային ավազանների համար պոտենցիալավտանգ օբյեկտների և արտադրական օբյեկտների անվտանգության մակարդակի ստուգման և գնահատման համար”, Ուկրաինա (Հավաստագիր):
 • 2006թ. Էլբա գետի պահպանության միջազգային հանձնախմբի աշխատանքային հանդիպում, Չեխիա:
 • 2006թ. Մոնիտորինգի կայանները և վթարային իրավիճակներում նրանց ինտեգրումը միջազգային տեղեկատվական պլաններին, Համբուրգ, Գերմանիա:
 • 2006թ. “Անդրսահմանային ռիսկի կառավարում Դնեստրի գետավազանում” ծրագրի շրջանակներում միջազգային սեմինար, Մոլդովա:
 • 2005թ. Միջազգային սեմինար “Նեման գետի ավազանում վտանգների նախազգուշացման և տեղեկատվության միջազգային պլանի մշակում” ծրագրի շրջանակներում, Կալինինգրադ, Ռուսաստան:
 • 2005թ. ISO Որակի կառավարման ուսուցում, Երևան (Հավաստագիր):
 • 2005թ. “Արտադրական օբյեկտների անվտանգություն” Գերմանիայի Բնության, Շրջակա միջավայրի պահպանության  և Միջուկային ռեակտորների անվտանգության ֆեդերատիվ նախարարություն, Գերմանիա (Հավաստագիր):
 • 2005թ. Խողովակների վթաների հետևանքով առաջացած ջրի աղտոտման կանխմանն ուղղված միջազգային սեմինար, UNECE, Բեռլին, Գերմանիա:
 • 2004թ. “Կեղտաջրերի մաքրման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ” ուսուցողական ծրագիր, CESO, Երևան (Հավաստագիր):
 • 2003թ. Օրհուսի կոնվենցիան գործնականում` հասարակության մասնակցությունը քաղաքացիների էկոիրավունքների պաշտպանության համար, REC Caucasus, Երևան (Հավաստագիր):

Աշխատանքային գործունեություն

 • 2003թ. առ այսօր ՋԻՆՋ ՍՊԸ, բնապահպան ճարտարագետ:
 • 2003թ. Ֆիզիկական քիմիայի ինստիտուտ, լաբորանտ:

Գիտական ուղղվածություն

 • Բնապահպանություն, շրջակա միջավայրի պաշտպանություն:

Մասնակցությունը ծրագրերին և  գիտահետազոտական աշխատանքներին

 • 2006թ.“Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարում Հայաստանում” ազգային կոնֆերանսի  կազմակերպչական կոմիտեի անդամ, կոնֆերանսի շրջանակներում պատրաստված հոդվածների ժովովածուի խմբա•րական խորհրդի անդամ (GWP CACENA):
 • 2006թ.“Թեղուտի լեռնահարստացման կոմբինատի նախագծի բնապահպանական մասի հասարակական լսումների անցկացում շահագրգիռների հետ”, ՀՀ Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ ՓԲԸ – մասնակցել եմ շահագրգիռների համար կոմբինատի նախագծի բնապահպանական մասը ներկայացնող տեղեկատվական գրքույկի պատրաստման աշխատանքներին:
 • 2006թ.“Աջակցություն Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) հասարակական ինստիտուտի կայացմանը” (Counterpart International, Inc.) – “Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման” ուղեցույցի, ինչպես նաև Հայաստանում իրականացված ՇՄԱԳ-ի հաջողված օրինակների գործնական ձեռնարկի պատրաստում և տպագրում, համահեղինակ:
 • 2005թ.“Լոռու մարզում Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) հասարակական մարզային կենտրոնի ստեղծում” (OSI) – որպես շրջակա միջավայրի փորձագետ մասնակցել եմ Լոռու մարզի տարբեր քաղաքների (Սպիտակ, Ստեփանավան, Վանաձոր, Ալավերդի և Ախթալա) շահագրգիռների համար անցկացված ուսուցողական դասընթացներին և գործնական աշխատանքներին:
 • 2005թ.“Կոտայքի և Գեղարքունիքի երիտասարդների ներգրավում մարզերի բնապահպանական հիմնախնդիրների լուծմանը” (Ջինիշյան Հիշատակի Հիմնադրամ և “Հայաստանի անտառներ”) ծրագրի շրջակա միջավայրի փորձագետ: Հրազդան և Գավառ քաղաքների ԲՈւՀ-երի ուսանողների համար անցկացրել եմ բնապահպանական թեմայով դասընթացներ: Մասնակցել եմ մարզի բնապահպանական հիմնախնդիրները ներկայացնող գրքույկի պատրաստամանը և տպագրմանը:

Տպագրված աշխատանքներ

 

Լեզուների իմացություն

 • Հայերեն` գերազանց,
 • Ռուսերեն`գերազանց,
 • Անգլերեն` լավ,
 • Գերմաներեն` լավ:

Վերջին հրապարակումներ

 

 1,252 просмотров всего,  2 просмотров сегодня