ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Սարգսյան Մեսրոպ Զոհրակի

Ֆիզ. մաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը` 17.12.1985

Հասցեն՝  Կոտայքի մարզ, ք. Եղվարդ, Չարենցի փ., տ. 93

Քաղաքացիությունը` Հայաստանի Հանրապետություն

Հեռախոսները`

Էլ. փոստը`

Կրթություն և վերապատրաստում

 • 2002-2008թթ.           ԵՊՀ Մեխանիկայի (այժմ արդեն Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի) ֆակուլտետի ուսանող (բակալավր, մագիստրոս), մասնագիտությունը` “Մեխանիկա”:
 • 2008-2011թթ.  ՀՀ ԳԱԱ ասպիրանտ, Մեխանիկայի ինստիտուտի “բարակապատ համակարգերի մեխանիկա” բաժնում
 • 2011թ. Ֆիզ. մաթ. գիտությունների թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ:

Աշխատանքային գործունեություն

 • 2008-2011թ.            Լաբորանտ, (այնուհետև կրտսեր գիտաշխատող) ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ:
 • 2011թ. առ այսօր Գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ:
 • 2011թ. առ այսօր ՃՇՀԱՀ Բարձրագույն մաթեմատիկայի դասախոս:

Գիտական ուղղվածություն

 • Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա, առաձգականության տեսություն, սինգուլյար գրգռված դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման ասիմպտոտիկ մեթոդ, հաշվողական մաթեմատիկա, թվային մեթոդներ:

Մասնակցությունը ծրագրերին և  գիտահետազոտական աշխատանքներին

Տպագրված աշխատանքներ

 • 10 գիտական հոդված, 1 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ:

Լեզուների իմացություն

 • Հայերեն` գերազանց,
 • Ռուսերեն`գերազանց,
 • Անգլերեն` լավ:

Վերջին հրապարակումներ

 1. Погосян А.М., Саргсян М.З., Агаловян М.Л.,   Гулгазарян Л.Г. “О характере напряженно-деформированного  состояния территории Армении на основе данных GPS систем”. Сб. трудов VIII международной конференции “Проблемы динамики взаимодействия деформируемых сред” сентябрь 22-26, 2014, Горис-Степанакерт. С. 349-353.
 1. Ն. Վ. Գրիգորյան, Շ. Ա. Կնյազյան, Ա. Վ. Մելքոնյան, Մ. Զ. Սարգսյան Բարձրագույն մաթեմատիկա¦ (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ). Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան, Երևան 2014.
 2. А.М. Погосян, М.З. Саргсян, М.Л. Агаловян,  Л.Г. Гулгазарян “Способ мониторинга напряженно-деформированных состояний территории Армении на основе данных сейсмостанций иGPS систем”. Доклады НАН РА. 2015. T.115. N4.

 

 1,070 просмотров всего,  2 просмотров сегодня